iKrotoszyn.pl reklamy

Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Krotoszynie

 

Telefon alarmowy

112 

 

Pogotowie ratunkowe

112, 999, 62 725 25 55

 

Policja

112, 997, 47 77 53 200

 

Państwowa Straż Pożarna

112, 998, 62 725 29 21

 

Straż Miejska w Krotoszynie

62 725 42 00 (poniedziałek - piątek 7:00 – 22:00)

 

Pogotowie gazowe

992, 62 725 20 44

 

Pogotowie energetyczne

991, 62 725 21 79

 

Pogotowie ciepłownicze

62 725 07 29

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

62 725 42 41

 

Biuro rzeczy znalezionych - budynek Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, pokój nr 4, tel. 62 725 42 56 wewn. 308

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie 

ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 36 68, 62 725 39 96

 

PCK - Polski Czerwony Krzyż o/Krotoszyn 

ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 23 90

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Młyńska 2D/1, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 88 91,  62  722 88 92, 62 505 82 13, 62 505 82 14 fax  62  722 88 91

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

os. Sikorskiego 7(budynek żłobka),63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 75 30, tel. całodobowy 602 384 357, od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

 

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej

os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka), 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 36 95 - świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci

 

Świetlica socjoterapeutyczna dla młodzieży

ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, poniedziałek-piątek 15:00 – 18:00

 

Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Rivendell" 

ul. Młyńska 2b, 63-700 Krotoszyn, tel. 602 102 842  

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania 

tel. 62 725 73 27

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym

ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 61 61

Czynny: od poniedziałku do czwartku 16:00 – 20:00

 

Klub Abstynenta "Tolerancja" w Krotoszynie 

ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, czynny codziennie 16:00 – 20:00

 

Grupa Anonimowych Alkoholików "Kroton"

ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, piątek i niedziela 18:00

 

Grupa A.A. "Dąb" w Krotoszynie 

ul. Sienkiewicza 2,63-700 Krotoszyn, poniedziałek 17:00

 

Grupa Al-Anon "Gracja" - grupa wsparcia dla rodzin alkoholików

ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, wtorek 18:00

 

Telefon Zaufania A.A. 

tel. 62 591 89 89 czynny codziennie 19:00 – 21:00 

 

Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie" - profilaktyka chorób nowotworowych 

tel. 663 430 330, 695 954 326

 

Klub Amazonek - dla pań po mastektomii 

ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszynie

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - problemy chorych na cukrzycę 

tel. 62 725 79 25

 

Stowarzyszenie "Sclerosis Multiplex" - problemy chorych na stwardnienie rozsiane 

tel. 605 272 371, 62 722 65 39

 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie 

tel. 62 722 57 72, 502 219 552

 

Zarząd Główny Związku Osób Niepełnosprawnych "Integracja" 

ul. Benicka 9 (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna), 63-700 Krotoszyn, tel. 502 156 871

 

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży "Szansa" 

os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 36 95

 
SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.