Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Krotoszynie.

 

Telefon alarmowy
112 
 
Pogotowie ratunkowe
999 i 62 725 25 55
 
Policja
997 i 62 725 52 00
 
Państwowa Straż Pożarna
998 i 62 725 29 21
 
Straż Miejska w Krotoszynie
62 725 42 00 (poniedziałek - piątek 7:00 – 22:00)
 
Pogotowie gazowe
992 i 62 725 20 44
 
Pogotowie energetyczne
991 i 62 725 21 79
 
Pogotowie ciepłownicze
62 725 07 29
 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
62 725 42 41
 
Biuro rzeczy znalezionych - budynek Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, pokój nr 4, tel. 62 725 42 56 wewn. 308
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie 
ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 36 68, 62 725 39 96
 
PCK - Polski Czerwony Krzyż o/Krotoszyn 
ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 23 90
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Młyńska 2D/1, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 88 91,  62  722 88 92, 62 505 82 13, 62 505 82 14 fax  62  722 88 91
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
os. Sikorskiego 7(budynek żłobka),63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 75 30, tel. całodobowy 602 384 357, od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
 
Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej
os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka), 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 36 95 - świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
 
Świetlica socjoterapeutyczna dla młodzieży
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, poniedziałek-piątek 15:00 – 18:00
 
Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Rivendell" 
ul. Młyńska 2b, 63-700 Krotoszyn, tel. 602 102 842  
 
Młodzieżowy Telefon Zaufania 
tel. 62 725 73 27
 
Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym
ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 61 61
Czynny: od poniedziałku do czwartku 16:00 – 20:00
 
Klub Abstynenta "Tolerancja" w Krotoszynie 
ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, czynny codziennie 16:00 – 20:00
 
Grupa Anonimowych Alkoholików "Kroton"
ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, piątek i niedziela 18:00
 
Grupa A.A. "Dąb" w Krotoszynie 
ul. Sienkiewicza 2,63-700 Krotoszyn, poniedziałek 17:00
 
Grupa Al-Anon "Gracja" - grupa wsparcia dla rodzin alkoholików
ul. Mickiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, wtorek 18:00
 
Telefon Zaufania A.A. 
tel. 62 591 89 89 czynny codziennie 19:00 – 21:00 
 
Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie" - profilaktyka chorób nowotworowych 
tel. 663 430 330, 695 954 326
 
Klub Amazonek - dla pań po mastektomii 
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszynie
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - problemy chorych na cukrzycę 
tel. 62 725 79 25
 
Stowarzyszenie "Sclerosis Multiplex" - problemy chorych na stwardnienie rozsiane 
tel. 605 272 371, 62 722 65 39
 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie 
tel. 62 722 57 72, 502 219 552
 
Zarząd Główny Związku Osób Niepełnosprawnych "Integracja" 
ul. Benicka 9 (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna), 63-700 Krotoszyn, tel. 502 156 871
 
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży "Szansa" 
os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 36 95