iKrotoszyn.pl reklamy
Rekrutacja 2022

ZSP2: Tutaj kształcą ludzi sukcesu!

2022-02-08 13:02:00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie, to placówka z tradycją i uznaną marką na rynku edukacyjnym przygotowująca do dalszego kształcenia i wejścia na rynek pracy. Szkołę wyróżnia bardzo wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych.


Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę w realizacji jej statutowych zadań. Dwójka wyposaża ucznia w gruntowną wiedzę, umiejętności myślenia twórczego, postawę otwartości i kreatywności. Młodzież realizuje swoje pasje oraz ma szanse na uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.

Atutami szkoły są: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna, przyjazny klimat, bezpieczne otoczenie, współpracująca społeczność, wypracowane rozwiązania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dogodna lokalizacja w centrum miasta. Szkoła wprowadza innowacyjne rozwiązania pedagogiczne podnoszące jakość pracy.

 

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy, Technikum nr 2 zajęło 20. miejsce w województwie wielkopolskim wśród techników i przyznano jej Srebrną Odznakę Perspektywy 2022.

KSZTAŁCIMY LUDZI SUKCESU

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM

 

  • Technik informatyk

Umiejętności: posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca w sieciach, administrowanie systemami, programowania i projektowania.

Praca w firmach, bankach, instytucjach publicznych, punktach serwisowych, czy ośrodkach obliczeniowych.

 

  • Technik programista

Umiejętności: tworzenie programów komputerowych w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Znajomość języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript).

Miejsce pracy w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, serwisach komputerowych, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych.

 

  • Technik reklamy

Umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, reklamy, marketingu i public relations.

Miejsca pracy: agencje reklamowe, biura ogłoszeń, studia graficzne.

 

  • Technik ekonomista

Umiejętności: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie roli menadżera, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Miejsca pracy to: banki, urzędy, przedsiębiorstwa, własna działalność gospodarcza.

 

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Umiejętności z zakresu: planowania i ocenianie żywienia, przygotowywania potraw i napojów, produkcja wyrobów kulinarnych, organizowania produkcji gastronomicznej.

Typowe miejsca pracy to: restauracje, kawiarnie, stołówki, catering.

 

  • Technik hotelarstwa

Umiejętności: dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości, sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi gości, obsługa komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej.

Miejsca pracy to: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

  • Przetwórca mięsa

Umiejętności: dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, magazynowanie i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

 

 

Źródło: Artykuł SponsorowanyCzytaj również

VEDEMECUM 2022
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI W ŁODZI/KALISZ
WSPS JAROCIN
ZSP2 KROTOSZYN
zsp koźmin
ZSP3 KROTOSZYN
zste ostrów wielkopolski
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.