iKrotoszyn.pl reklamy
Praca

Wypadek w pracy. Obowiązki pracownika i przełożonego

2019-12-06 12:01:00
Każdy nowy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie BHP. Jednak mimo tego, wciąż dochodzi do wypadków w pracy. Najczęściej są to zdarzenia z winy osób zatrudnionych. Gdy dojdzie do wypadku, przepisy jasno określają, co powinno robić się w takich sytuacjach.

Mimo szkoleń BHP wypadki w pracy się zdarzają. Pracownik w przypadku takiej sytuacji zobowiązany jest do pilnego poinformowania o tym fakcie przełożonego. Pracodawca natomiast zobligowany jest, by natychmiast po otrzymaniu takiej informacji, zorganizować pierwszą pomoc oraz zabezpieczyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Następnie musi powiadomić inspektora BHP oraz kierownika inspektoratu. Obowiązek poinformowania o wypadku w pracy spoczywa także na każdy pracowniku, który był świadkiem wypadku.

 

Następnie należy sporządzić specjalne pismo, które będzie w dowolnej formie. Może je spisać zarówno poszkodowany, świadek wypadku, jak i przełożony. Zgłoszenie musi zawierać informacje takie jak:

  • wszystkie dane zgłaszającego,

  • dane poszkodowanego,

  • informacje o wypadku – data, godzina, skutek wypadku,

  • dane świadków,

  • miejsce prawne wypadku – w pracy, w delegacji, w drodze do pracy, inne miejsce

  • opis wypadku

 

Należy pamiętać, że odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje poszkodowanemu, jeżeli:

  • przyczyną wypadku było naruszenie przepisów BHP,

  • przyczyną wypadku było umyślne niedbalstwo,

  • poszkodowany w trakcie wypadku był nietrzeźwy lub pod wpływem innych środków odurzających lub pod wpływem substancji psychotropowych.Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.