iKrotoszyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Wypadek spowodowany wybuchem petardy. Jak się zachować?

Przed nami sylwester i Nowy Rok. Jak się zachować, jeśli będziemy świadkami wypadku spowodowanego odpalaniem fajerwerków, wybuchem petard albo sami mu ulegniemy?

 

Każdego roku w sylwestra dochodzi do wielu tragicznych wydarzeń. Są one spowodowane brakiem ostrożności w obchodzeniu się z fajerwerkami, petardami i innymi materiałami pirotechnicznymi, które zawierają niebezpieczne materiały wybuchowe. Według statystyk straży pożarnej ich ofiarami w 80 proc. są mężczyźni w wieku 19 - 50 lat. Najczęstsze przypadki to urazy kończyn górnych, poparzenia oczu. Zdarzają się także poparzenia chemiczne dróg oddechowych, uszkodzenia słuchu, amputacje: palców, dłoni, niekiedy całych kończyn górnych, rozległe oparzenia: skóry na twarzy, kończynach, klatce piersiowej.

Gdy dojdzie do wypadku, zareaguj adekwatnie do okoliczności. Jeśli trzeba, wezwij służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie. Zadzwoń pod numer alarmowy 112Jeśli obrażenia nie zagrażają życiu, zgłoś się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

 

Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia

 1. Jeżeli zapaliła się odzież, ugaś ją przez zdjęcie jej i polanie wodą lub owinięcie palącej się osoby kocem lub kurtką, przewrócenie jej na ziemię i turlanie jej. Nie gaś odzieży gaśnicą.
 2. Jeśli ubranie jest wtopione w ciało, to nie zrywaj go, tylko wytnij ubranie wokół rany.
 3. Jeśli oparzenie jest lekkie, polewaj je czystą wodą o temperaturze ok. 20°C. Rób to od 10 do 20 minut.
 4. Jeżeli oparzenie jest głębokie lub rozległe, schładzaj je za pomocą wilgotnego czystego materiału, np. prześcieradła. Nie polewaj oparzenia wodą.
 5. Nie stosuj żadnych kremów ani maści, nie przekłuwaj pęcherzy.
 6. Zabezpiecz oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem lub opatrunkiem hydrożelowym. Nie dotykaj oparzonego miejsca.
 7. W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.
 8. Jeśli oparzona jest ręka, zdejmij biżuterię – zanim narastający obrzęk to uniemożliwi.

 

Pierwsza pomoc w przypadku naderwania lub urwania ręki

 1. Unieś uszkodzoną część ciała powyżej poziomu serca osoby poszkodowanej.
 2. Nałóż kilka warstw jałowej gazy i bandaże, żeby zahamować krwotok.
 3. Przy intensywnym krwawieniu załóż opaskę uciskową powyżej zranionego miejsca. Zapamiętaj czas jej założenia i przekaż tę informację ratownikom.
 4. W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.

 

Pierwsza pomoc przy uszkodzeniu oka

 1. Przemyj oko chłodną i czystą wodą.
 2. Przed przyjazdem pogotowania ratunkowego nie podawaj osobie poszkodowanej niczego doustnie. W przypadku rozległych oparzeń nie zostawiaj jej samej.

 

Co mówią przepisy

Przepisy kodeksu wykroczeń oraz przepisy prawa miejscowego wprowadzają ograniczenia w używaniu fajerwerków.

 • W miejscach publicznych można je odpalać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Przedwczesne próby lub odpalanie pozostałości po zabawie sylwestrowej jest nielegalne.
 • Ograniczenia mogą dotyczyć także określonych stref przestrzeni powietrznej.
 • Karalne jest posiadanie materiałów pirotechnicznych podczas zgromadzeń i wnoszenie ich na imprezy masowe.
 • Karalna jest sprzedaż fajerwerków lub petard osobom niepełnoletnim.

 

Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • upewnijmy się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone,
 • kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty (Certyfikat CE Conformité Européenne - oznaczenie umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta,  że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE);
 • nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
 • sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych, m.in.: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim (do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych, jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych);
 • najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
 • nie manipulujmy przy fajerwerkach;
 • od odpalonego fajerwerku oddalmy się co najmniej 10 m - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • odpalając petardy przewidujmy tor lotu i miejsce upadku;
 • materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze,
 • ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
 • po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
 • pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą one wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
 • huk petard niepokoi zwierzęta - zadbajmy o to, aby one nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • nie odpalajmy fajerwerków w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
 • używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
 • pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grozi karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.
Źródło: gov.pl/KWP w Krakowie
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.