iKrotoszyn.pl reklamy
Rolnictwo

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych

2023-05-05 08:05:00

Od 1 czerwca do 31 lipca potrwa nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.


O fundusze na realizację tych czterech interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 będzie się można starać wyłącznie drogą elektroniczną.

Pomoc finansowa w ramach poszczególnych interwencji może dotyczyć maksymalnie 40 ha gruntów, które co do zasady są w posiadaniu składającego wniosek albo małżonka tej osoby. Jedynie w przypadku realizacji interwencji dotyczącej zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych, pomoc może być przyznana do powierzchni należących do wspólnoty gruntowej. Co istotne, beneficjentami nie będą mogły być reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR.

 

Źródło: ARiMRList do redakcji

Czytaj również

ubojnia gola
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
SOLARMAT
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.