iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Wręczyli promesy krotoszyńskim samorządowcom

2022-06-08 14:06:00
Zdjęcie: M. Krupa

Przedstawiciele polskich władz przyjechali do Krotoszyna, by uroczyście przekazać promesy na zadania w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.


W sumie do gmin i powiatu trafi ok. 77 mln zł. Pisaliśmy o tym wcześniej w artykule:

 

Polski Ład - wyniki II naboru. Powiat krotoszyński i gminy z dofinansowaniem swoich inwestycji

 

Promesy wręczono przedstawicielom samorządów w miniony poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

 

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane?

 

POWIAT KROTOSZYŃSKI - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

Przedmiotem dofinansowania jest modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. kompleksowa realizacja zadań w trzech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krotoszyński.

Zakres:

1. Przebudowa budynku D – warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, polegająca na: rozbudowie sali dydaktycznej, budowie zespołu sanitarnego, dostosowaniu obiektu do potrzeb niepełnosprawnych.

2. Prace przy zamku z XIV w. zabytku, zarządzanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim polegające na: Wymianie pokrycia dachowego, wymianie utwardzenia placu wraz z odcinkiem drogi dojazdowej, wymianie stolarki okiennej.

3. Prace przy kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie polegające na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodnej na posesji szkoły, kompleksowej modernizacji zagospodarowania terenu, wymianie stolarki okiennej w „małej” sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej, pracach dekarskich na budynku „małej” sali gimnastycznej oraz części pokrycia dachowego wraz z konstrukcją i pracami blacharskimi na głównym budynku.

 • Przewidywana wartość Inwestycji: 9.980.000,00 zł

 • Deklarowana kwota udziału własnego: 1.497.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 8.483.000,00


POWIAT KROTOSZYŃSKI - Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

Obiekt objęty zadaniem jest częścią zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21.

Zakres inwestycji:

- przebudowa obecnej siedziby Poddziału Urazów Narządów Ruchu i Ortopedii w celu spełnienia wymogów dla oddziału ortopedii

- modernizacja i wymiana pokrycia dachu nad przebudowywanymi oddziałami, a także nadbudowa budynku C o jedną kondygnację, w której ulokowana zostanie szatnia dla personelu

- utworzenie w budynku C na piętrze pomieszczeń dla oddziału ortopedii: punkt pielęgniarski z punktem przygotowania leków, łazienka dla niepełnosprawnych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy czysty, dyżurka lekarska z łazienką, dyżurka pielęgniarska, gabinet oddziałowej, WC dla personelu oraz pomieszczenie magazynku

- przebudowa obecnie nieużywanych pomieszczeń po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na pracownię diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii

- zagospodarowanie przyległego terenu, w tym kanalizacja zewnętrzna.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 5.727.000,00 zł

 • Deklarowana kwota udziału własnego: 859.050,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 4.867.950,00 zł

 


KROTOSZYN - Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I

Przedmiotem inwestycji jest etap I budowy obiektu przedszkola i żłobka w miejscowości Krotoszyn. Placówka ma mieścić 11 oddziałów przedszkolnych dla 270 dzieci, w tym oddział integracyjny oraz 2 oddziały żłobka dla 40 dzieci. Budynek o powierzchni użytkowej 2363,73 m2 zaprojektowano jako dwukondygnacyjny w zwartej bryle dostosowanej do funkcji obiektu, składający się z części żłobkowej i części przedszkolnej, zaplecza kuchennego, pomieszczeń administracyjnych, sanitarnych oraz technicznych. W etapie I realizacji inwestycji planuje się wykonać budynek przedszkola i żłobka w stanie tzw. „deweloperskim”, w tym wykonać stan surowy zamknięty, elewację, część instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz częściowo prace wykończeniowe. Do nowego budynku wykonane będą przyłącza do wszystkich niezbędnych mediów. Docelowo obiekt dostosowany będzie do osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakłada nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska: panele fotowoltaiczne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej. Obiekt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie szkoły podstawowej, całość będzie stanowić kompleks jednostek edukacyjno-opiekuńczych co ułatwi rodzicom dowóz dzieci do obu placówek.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 11.600.000,00 zł

 • Deklarowana kwota udziału własnego: 1.740.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 9.860.000,00 zł


KROTOSZYN - Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki

Inwestycja planowana do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych wraz zagospodarowaniem terenów przyległych oraz przebudowa istniejących budynków szkolnych w celu dostosowania ich do funkcjonowania w połączeniu z projektowanymi salami gimnastycznymi (przebudowie lub/i rozbudowie będą podlegały m.in.: skomunikowanie budynków, kotłownia, instalacje wewnętrzne itp.). Sale powstaną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Orpiszew oraz przy Szkole Podstawowej w miejscowości Biadki. Nowe obiekty będą budynkami wolnostojącymi, niepodpiwniczonymi, składającymi się z sali gimnastycznej o wymiarach w świetle około 26 m x 14 m i wysokości ok. 7,5 m, oraz zaplecza. Zaplecze planowane jest w układzie dwukondygnacyjnym, w którym korytarz pierwszego piętra będzie stanowił dodatkowo galerię widokową umożliwiającą obserwację realizowanych zajęć. Na zaplecze składają się: szatnie, pomieszczenia WC, natryski, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia trenerów, pomieszczenia gospodarcze, magazyn, komunikacje, a także dodatkowa mała sala wielofunkcyjna. W ramach budowy zostaną wykonane instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe oraz niezbędne przyłącza. Inwestycja zakłada nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska takie jak panele fotowoltaiczne, instalację do gromadzenia wody deszczowej, oświetlenie led oraz wentylację mechaniczną z rekuperacją i klimatyzacją. Pomieszczenia zostaną umeblowane, wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację programu zajęć z wychowania fizycznego, a sala główna będzie posiadać nagłośnienie, Wi-Fi, oraz elektroniczną tablicę wyników. Obiekty w części parterowej zapewnią dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na terenach przyległych do nowych obiektów wykonane zostaną elementy małej architektury, zieleń oraz ciągi komunikacyjne.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 18.000.000,00 zł

 • Deklarowana kwota udziału własnego: 3.600.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 14.400.000,00 zł

 

 

ZDUNY - Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny

Inwestycja będzie polegała na opracowaniu dokumentacji budowlanej, budowie pełnowymiarowej hali sportowej, obiektu lekkoatletycznego (bieżnia, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, modernizacja wielofunkcyjnego boiska wewnątrz bieżni), otwartego kortu tenisa ziemnego, oświetlenia, ogrodzenia, odwodnienia, ciągów komunikacyjnych, zagospodarowanie terenu, parkingu, budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 10.000.000,00 zł

 • Deklarowana kwota udziału własnego: 1.000.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 9.000.000,00 zł

 


KOBYLIN - Przebudowa ulicy gminnej – ulica Rębiechowska w Kobylinie

Realizacja zadania zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszym, jak i drogowym na terenie miasta. Obecnie mocno zniszczona nawierzchnia zostanie naprawiona, powstanie wyniesione skrzyżowanie, dwa wyniesione bezpieczne przejścia dla pieszych, postawione będzie aktywne oznakowanie D-6. Naprawa drogi jest niezbędna dla mieszkańców całej gminy, którzy korzystają z tej ulicy dojeżdżając do pobliskiego ośrodka zdrowia, apteki, czy posterunku policji. Powstanie 0,617 km nowej nawierzchni, 0,436 km chodników oraz odwodnienie na dł. 0,608 km. Zdecydowanie większy koszt inwestycji jest związany z infrastrukturą drogową, ona generuje główny koszt zadania.

 • Wartość inwestycji: 2.800.000,00 zł

 • Wkład własny: 140.000 zł

 • Kwota przyznanych środków: 2.660.000 zł,


KOBYLIN - Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie

Budowa ciągów pieszo jezdnych o długości: ul. Krobska 244,5, szer. jezdni 5 m; ul. Wiosenna 240 m, szer. jezdni 6 m; ul. Słoneczna 134,7 m, szer. jezdni 6 m. Ulice tworzą spójny ciąg, łączą się ze sobą i znajdują się na jednym osiedlu. Będą budowane z szarej kostki brukowej betonowej. Powstaną też dwa łączniki o szer. 2,5 m. Na ulicach zaprojektowano odwodnienie. Projekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych. Ulice, które znajdują się w centrum miasta Kobylin wymagają pilnej budowy i przebudowy, ze względu na dużą degradację nawierzchni. W całkowitym koszcie inwestycji zdecydowanie większy koszt jest związany z budową infrastruktury drogowej, ona generuje główny koszt zadania.

 • Wartość inwestycji: 2.600.000,00 zł

 • Wkład własny: 130.000,00 zł

 • Kwota przyznanych środków: 2.470.000,00 zł

 

ROZDRAŻEW - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi o wym. boiska 24x12m oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkolnym, w którym ulokowane zostaną stołówka szkolna z kuchnią i zapleczem, szatnie, sanitariaty, pokój nauczyciela WF, pomieszczenie magazynowe i gospodarcze. Na dachu obiektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 49 kWp, będąca głównym źródłem zaopatrzenia obiektu w energię i ciepło. Dodatkowo będzie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzone dojścia do obiektu. Do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi uczęszcza w ostatnich latach średnio ok. 100 uczniów w klasach I-VIII.

 • Przewidywana wartość Inwestycji: 5.870.000,00 zł

 • Deklarowana kwota udziału własnego: 1.056.600,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 4.813.400,00 zł

 


SULMIERZYCE - Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury

Zadanie polegają na modernizacji Sulmierzyckiego Domu Kultury pełniącego bardzo ważną rolę w mieście służąc jako siedziba społecznych organizacji działających w mieście oraz miejsce organizowania imprez kulturalnych. Inwestycja polegająca na remoncie sceny wewnętrznej 108 m2, pomieszczeń wokół sceny, dobudowanie wejścia na scenę wraz z schodami, remont podłogi sali widowiskowej, wyposażenie kuchni oraz wymiana instalacji elektrycznej, pomieszczeń kuchennych, przystosowanie budynku do aktualnych wymogów PPOŻ, remont toalet budynku i dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem oraz wykonanie zewnętrznego monitoringu budynku.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 6.500.000,00 zł

 • Wkład własny: 975.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 5.525.000,00 zł


SULMIERZYCE - Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Alei Klonowicza w Sulmierzycach

Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kamienia brukowego oraz chodnika z płyt betonowych. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości od 6m do 10m na odcinku 460 metrów z kostki brukowej granitowej oraz chodnika od południowej strony drogi wraz z zjazdami z drobnowymiarowej kostki granitowej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Wykonane zostaną nowe wpusty deszczowej odwadniające drogę. Na całym odcinku drogi wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 5.000.000,00 zł

 • Wkład własny: 250.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 4.750.000,00 zł

 

 

KOŹMIN WLKP. - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.

Inwestycja polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 2.400.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 2.280.000,00 zł


KOŹMIN WLKP. - Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad-Lipowiec

Modernizacja drogi gminnej.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 3.800.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 3.610.000,00 zł


KOŹMIN WLKP. - Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki-Wrotków

Modernizacja drogi gminnej.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 5.000.000,00 zł

 • Kwota wnioskowanych środków: 4.750.000,00 zł

Źródło: powiat-krotoszyn.pl


Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B