iKrotoszyn.pl reklamy
Rekrutacja

W Profesji zdobędziesz profesjonalny zawód

2021-03-13 07:01:00

Zespół Szkół dla Dorosłych Profesja w Krotoszynie, działa już od ponad 10 lat. To wyjątkowa placówka na mapie oświatowej całego powiatu. Składa się z Zespołu Szkół dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dla wielu uczniów i słuchaczy to jedyna szansa, a niekiedy gwarancja realizacji swoich zainteresowań, marzeń oraz zdobycia dobrej i interesującej pracy.


 

Postaw na Profesję, bo:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego, to kursy i szkolenia zawodowe oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

 • Kształcenie odbywa się w kilkunastu kwalifikacjach i zawodach oraz na kilku kursach i szkoleniach zawodowych.

 • To Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we wszystkich kształconych kwalifikacjach.

 • To bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe, które spełniają standardy wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 • Wyniki egzaminów zawodowych są wyższe od średniej krajowej, a niejednokrotnie zdawalność wynosi 100 %.

 

 

 
Oferta Zespołu Szkół
dla Dorosłych Profesja
w Krotoszynie
 
 
 

·TECHNIK ELEKTRYK·

Zawód Technik Elektryk m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji ELE.02, montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

 • w zakresie kwalifikacji ELE.05, eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:
 1. eksploatowania instalacji elektrycznych,

 2. eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Elektryk?

 • Uzyskać kwalifikację ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub zawód Elektryk.
 • Uzyskać kwalifikację ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
 • Uzyskać wykształcenia średnie.
 • Posiadacz zawodu elektryk musi uzyskać kwalifikację ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy drugiej na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

 ·TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWOŚCI·

Zawód Technik Technologii Żywności m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji w zawodach:
 1. piekarz,

 2. cukiernik,

 3. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,

 4. przetwórca mięsa,

 5. przetwórca ryb

 • w zakresie kwalifikacji SPC.07, organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
 1. wytwarzania produktów spożywczych,

 2. organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,

 3. nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Żywności ?

 • Uzyskać jedną z kwalifikacji wchodzącej w skład zawodu piekarz lub cukiernik lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego lub przetwórca mięsa lub przetwórca ryb na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

 • Uzyskać kwalifikację SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
 • Uzyskać wykształcenia średnie.
 • Posiadacz zawodu piekarz lub cukiernik lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego lub przetwórca mięsa lub przetwórca ryb musi uzyskać kwalifikację SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy drugiej na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH· 

Zawód Technik Usług Fryzjerskich m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji FRK.01, wykonywanie usług fryzjerskich:
 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,

 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,

 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,

 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,

 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,

 6. wykonywania zmiany koloru włosów,

 7. wykonywania stylizacji fryzur;

 • w zakresie kwalifikacji FRK.03, projektowanie i wykonywanie fryzur:
 1. projektowania fryzur,

 2. dokumentowania fryzur,

 3. wykonywania fryzur na podstawie projektów

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Usług Fryzjerskich?

Uzyskać kwalifikację FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub zawód Fryzjer.

 1. Uzyskać kwalifikację FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

 2. Uzyskać wykształcenia średnie.

 3. Posiadacz zawodu fryzjer musi uzyskać kwalifikację FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy drugiej na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK MECHANIK· 

Zawód technik mechanik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

W zakresie kwalifikacji w zawodach:

 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń w kwalifikacji MEC.03.(lub starszej) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

lub

 • Operator obrabiarek skrawających w kwalifikacji MEC.05.(lub starszej) Użytkowanie obrabiarek skrawających

lub

 • Ślusarz w kwalifikacji MEC.08. (lub starszej). Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 1. w zakresie kwalifikacji MEC.09, organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 2. organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

 3. nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik mechanik?

 • Ukończyć szkołę zasadniczą lub branżową w zawodzie operator obrabiarek skrawających lub ślusarz lub mechanik-monter maszyn i urządzeń lub uzyskać te kwalifikacje na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
 • Uzyskać kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 • Uzyskać wykształcenia średnie. 
 • Posiadacz zawodu operator obrabiarek skrawających lub ślusarz lub mechanik-monter maszyn i urządzeń musi uzyskać kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy drugiej na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

·OPIEKUN MEDYCZNY· 

Zawód opiekun medyczny nazywany także asystentem pielęgniarki m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Opiekun Medyczny?

 • Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie, ukończyć szkołę policealną w zawodzie Opiekun Medyczny (1 rok)

lub

 • Jeżeli nie posiadasz wykształcenia średniego:
 1. uzyskać kwalifikację MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (10 miesięcy ),
 2. uzyskać wykształcenia średnie.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy drugiej na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

·ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ· 

Zawód asystent osoby niepełnosprawnej m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • planowanie, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
 • świadczenie opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
 • wsparcie osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Asystent Osoby Niepełnosprawnej?

 • Uzyskać kwalifikację SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (10 miesięcy).
 • Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy drugiej na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

·FLORYSTA· 

Zawód florysta m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji OGR.01, wykonywanie kompozycji florystycznych:
 1. projektowania dekoracji roślinnych;

 2. wykonywania dekoracji roślinnych;

 3. aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł FLORYSTA ?

 • Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie, ukończyć szkołę policealną w zawodzie Florysta (1 rok)

lub

 • Jeżeli nie posiadasz wykształcenia średniego:
 • uzyskać kwalifikację OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (10 miesięcy),
 • uzyskać wykształcenia średnie.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK HANDLOWIEC· 

Zawód Technik Handlowiec m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji HAN.01, prowadzenie sprzedaży:
 1. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,

 2. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

 • w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:
 1. planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,

 2. organizowania i prowadzenia działań handlowych,

 3. aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Handlowiec?

 • Uzyskać kwalifikację HAN.01. Prowadzenie sprzedaży w zawodzie sprzedawca na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub zawód Sprzedawca.
 • Uzyskać kwalifikację HAN.02. Prowadzenie działań handlowych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
 • Uzyskać wykształcenia średnie.
 • Posiadacz zawodu Sprzedawca musi uzyskać kwalifikację HAN.02. Prowadzenie działań handlowych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni, co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK RACHUNKOWOŚCI· 

Zawód technik rachunkowości m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

 2. sporządzania dokumentacji kadrowej,

 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

 4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 • w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
 1. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

 2. ewidencjonowania operacji gospodarczych,

 3. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

 4. wyceniania składników aktywów i pasywów,

 5. ustalania wyniku finansowego,

 6. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

 7. prowadzenia analizy finansowej.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik rachunkowości?

 • Uzyskać kwalifikację EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym,
 • Uzyskać kwalifikację EKA.07. Prowadzenie rachunkowości na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 • Uzyskać wykształcenia średnie.

Słuchacz zapisuje się od razu na serię tych dwóch kursów i podobnie jak szkoła policealna, kształcenie trwa 2 lata.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK LOGISTYK· 

Zawód technik logistyk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
 1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

 2. monitorowania poziomu i stanu zapasów,

 3. obsługiwania programów magazynowych,

 4. prowadzenia dokumentacji magazynowej,

 5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

 • w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
 1. planowania procesów transportowych,

 2. organizowania procesów transportowych,

 3. dokumentowania procesów transportowych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik logistyk?

 • Uzyskać kwalifikację SPL.01. Obsługa magazynów na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym,
 • Uzyskać kwalifikację SPL.04. Organizacja transportu na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 • Uzyskać wykształcenia średnie.

Słuchacz zapisuje się od razu na serię tych dwóch kursów i podobnie jak szkoła policealna, kształcenie trwa 2 lata.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

 

·TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
· 

Zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
 1. oceniania jakości produktów,

 2. przechowywania żywności,

 3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

 4. obsługi sprzętu gastronomicznego,

 5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

 6. wydawania dań;

 • w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
 1. oceniania jakości żywności,

 2. planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

 3. organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

 4. wykonywania usług gastronomicznych,

 5. ekspedycji potraw i napojów.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych?

 • Uzyskać kwalifikację HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub zawód Kucharz.
 • Uzyskać kwalifikację HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
 • Uzyskać wykształcenia średnie.
 • Posiadacz zawodu Kucharz musi uzyskać kwalifikację HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH· 

Zawód technik pojazdów samochodowych m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:
 1. przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

 2. diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

 3. wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

lub

w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
 1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,

 2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,

 3. organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

 4. przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik pojazdów samochodowych?

 • uzyskać kwalifikację MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych lub zawód elektromechanik pojazdów samochodowych.

lub uzyskać kwalifikację MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

lub zawód mechanik pojazdów samochodowych.

 • uzyskać kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 • uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.
 • posiadacze zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych lub Elektromechanik Pojazdów Samochodowych muszą uzyskać kwalifikacje MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK ODLEWNIK·

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Odlewnik?

 • Uzyskać kwalifikację MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

lub zawód Modelarz odlewniczy

lub kwalifikację MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

lub zawód Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 • Uzyskać kwalifikację MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
 • Uzyskać wykształcenia średnie.
 • Posiadacz zawodu Modelarz odlewniczy lub Operator maszyn i urządzeń odlewniczych musi uzyskać kwalifikację MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego.

 

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

 

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

·TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA· 

Zawód Technik Technologii Drewna m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 • w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
 1. wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,

 2. wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

 3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

 • w zakresie kwalifikacji DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:
 1. planowania procesów technologicznych,

 2. monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Drewna?

 • Uzyskać kwalifikację DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub zawód Stolarz.
 • Uzyskać kwalifikację DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 • Uzyskać wykształcenia średnie.
 • Posiadacz zawodu Stolarz musi uzyskać kwalifikację DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

 

 

Oferta Liceum 

 

 Ogólnokształcącego dla 

 

 Dorosłych 

 

Dla absolwentów po:

 • branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej - przyjdź - tylko 2 lata nauki ( od 2021 r. 3 lata nauki ! )- słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy L.O.
 • gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej - wykorzystaj szansę wykształcenia z którym znajdziesz dobrą pracę !
 • oraz dla osób które z różnych powodów przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) - czekamy na was, prosimy przynieś świadectwa i pozytywne nastawienie - uzupełnij swoje wykształcenie!

 

Kształcenie w systemie zaocznym:

 • system weekendowy, zjazdy słuchaczy średnio co 2 tygodnie: sobota i niedziela 7.30-13.15,

- słuchacz uzyskuje promocję na poszczególne semestry uzyskując pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów i zaliczając egzaminy semestralne z nauczanych przedmiotów,

- słuchacz może zdawać egzaminy semestralne z przedmiotów, gdy posiada min. 50% obecności na danym przedmiocie w semestrze,

- słuchacz jest zobowiązany uzyskać min. 50% obecności na zajęciach w miesiącu.

 

Uwaga!
Jeżeli się wahasz i nie wiesz czy to już jest czas na uzupełnienie swojej edukacji, zastanów się. Od kilku lat szkoły w okolicy Krotoszyna nie uruchomiają lub mają duże problemy z uruchomieniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ze względu na brak chętnych.

Wyjątkiem jest "PROFESJA", która od 2010 roku corocznie dokonuje pozytywnego naboru do wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn mają zaliczoną tylko jedną lub kilka klas LO lub technikum, mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych PROFESJI  od klasy drugiej lub trzeciej. Jest to uzależnione od zrealizowanej podstawy programowej.

 

 

Oferta Branżowej

Szkoły II Stopnia

 

Kształcenie prowadzone od 2021 roku jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.
W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Nauka odbywa się średnio co 2 tygodnie sobota-niedziela. Szkoła prowadzi również 2-letnie kształcenie poprzez symultaniczne technikum, dzięki czemu można zupełnie zmienić zawód.

PAMIĘTAJ!
Branżowa szkoła II stopnia może kształcić tylko w zawodzie, który kontynuujesz po branżowej szkole I stopnia. Nie możesz w niej zmienić zawodu lub uzyskać nowego. Np. jesteś sprzedawcą, fryzjerem itp. – w branżowej szkole II stopnia nie zostaniesz technikiem pojazdów samochodowych ani technikiem mechanikiem czy też logistykiem.

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
ELTRONIK - CANAL+
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B