iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Finestra Krotoszyn | Tomasz Rynowiecki | OKNOPLAST | Okna | Drzwi | Rolety Zewnętrzne |
Reklama - OSK AS Maria Maśniak


Informator rolniczy - dla rolnika
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE

Informator rynku pracy
Z powiatu

W Koźminie Wlkp. otwarto PSZOK. Jakie śmieci i kiedy można tam oddawać?

2020-11-17 13:11:00

Zdjęcie: kozminwlkp.pl
Od wtorku, 17 listopada w Koźminie Wielkopolskim uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie wydzielone miejsce, w którym mieszkańcy z terenu gminy Koźmin Wielkopolski mogą bezpłatnie (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostawić wytworzone przez siebie odpady, selektywnie zebrane oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników, czy worków.

 

Lokalizacja PSZOK i godziny otwarcia

PSZOK znajduje się przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim. Punkt jest oznakowany, ogrodzony oraz monitorowany całodobowo. Operatorem
PSZOK są Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. Z O.O. Tel. 501 512 402

Godziny otwarcia :

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 12.00 – 18.00

Środa 10.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 18.00

Piątek 10.00 – 16.00

Sobota 8.00 – 14.00

Niedziela nieczynne

 

Jakie odpady komunalne są przyjmowane?

 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • papier i tektura
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popiół
 • zużyte baterie i akumulatory
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym termometry
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, lepiszcze i żywice)
 • środki ochrony roślin
 • kwasy, rozpuszczalniki
 • opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi
 • zużyte opony (od samochodów osobowych i jednośladów)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • styropian opakowaniowy
 • drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki

Uwaga! PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci, przyjmowane są jedynie odpady odpowiednio posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami.

 

Wymagania dotyczące dostarczania odpadów na PSZOK

 • Odpady dostarczane do do PSZOK muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami.
 • Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu (np. odpadów w postaci płynnej).
 • Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera.W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
 • Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być dostarczane luzem. Sprzęt musi być kompletny (w całości).
 • Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 • Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednim pojemniku/magazynie odpadów niebezpiecznych.

 

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady niewiadomego pochodzenia mogące powodować zagrożenie w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji – bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, w szczególności odpady, które mogą stanowić odpady niebezpieczne,
 • odpady poprodukcyjne.


Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów

 • każdorazowo, jeśli będą one dostarczone w sposób niezgodny z Regulaminem PSZOK,
 • każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

 

Kto może oddać odpady do PSZOK?

Z usługi PSZOK maja prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koźmin Wielkopolski. Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania tj. dowód osobisty lub/i dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokument potwierdzający adres zameldowania na terenie Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.

 

Postępowanie na terenie PSZOK–u

 1. Zgłoszenie się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji dostarczonych odpadów i wskazania miejsca ich rozładunku.
 2. Ważenie odpadów.
 3. Umieszczenie odpadów w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi.
 4. Wypełnienie formularza przyjęcia odpadów
  komunalnych.

Należy dostosować się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń!

 

Przeczytaj także:

 

PSZOK przy Ceglarskiej w Krotoszynie zamknięty na dobre! Gdzie szukać czynnego?

 


Fotorelacja


Źródło: kozminwlkp.pl
Wspieraj firmy z Twojego regionu! kupujlokalnie.online

Reklama - Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.


Adam 1 agencja reklamowa

Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra


iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn
Wiadomości kulturalne z Krotoszyna

iKrotoszyn.pl reklamy
Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową