iKrotoszyn.pl reklamy
Samorząd

W Grodzie Sulimira, by poprawić komfort życia mieszkańców, wspólnie pomnażają skromny budżet miejski

2021-07-20 09:07:00
Podsumowanie połowy kadencji sulmierzyckiego samorządu.

 

Szanowni Mieszkańcy Sulmierzyc,

Minęło już ponad 2,5 roku odkąd wybrali Państwo władze miasta w wyborach samorządowych. Połowa kadencji jest okazją do podsumowania działań  jakie udało się zrealizować na rzecz mieszkańców i naszego Miasta.

W swoich działaniach skupiam się przede wszystkim na pozyskiwaniu środków i pomnażaniu skromnego budżetu, w taki sposób, aby najbardziej efektywnie wykorzystać finanse jakimi miasto dysponuje. To wszystko, co poniżej zaprezentuję udało się zrealizować dzięki ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu, kierownikami jednostek oraz radnymi. Ogromna ilość potrzeb w mieście niejednokrotnie była przedmiotem dyskusji podczas obrad Rady Miejskiej, a wybór najważniejszych był bardzo trudny. Niemniej jednak udało się wiele zrealizować, a przed nami jeszcze kolejne ważne inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców oraz zachęcą inwestorów do inwestowania. 

Dariusz Dębicki,

Burmistrz Sulmierzyc

 

 

 Ponad milion złotych na inwestycje 

 

Niemal 2 km wyremontowanych dróg,  przebudowa ścieżki pieszo–rowerowej wraz z urządzeniem zieleni czy modernizacja wejść i przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych, to sztandarowe inwestycje przeprowadzone przez sulmierzyckich samorządowców na przestrzeni minionych ponad 2 lat.

 

 

- Część z tych zadań realizowana była przy wsparciu środków zewnętrznych, jak choćby przebudowa ul. Myśliwskiej. W tym przypadku otrzymaliśmy znaczne wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa wielkopolskiego. Natomiast pozostałe inwestycje realizowane były ze środków własnych - zaznacza Dariusz Dębicki, burmistrz Sulmierzyc.

 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2019-2020:

  • przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej przy Al. Klonowicza - 332.024 zł
  • przebudowa ul. Myśliwskiej - 357.522 zł
  • przebudowa ul Gen. Tadeusza Kutrzeby - 520.000 zł
  • przebudowa budynku urzędu miejskiego - 212.972 zł
  • budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej - 70.450 zł

 

 

Nie zapomniano także o nakładach na kulturę i dziedzictwo. Wykonano renowację pokrycia dachowego zabytkowego ratusza (66 tys. zł, z czego 25 tys. zł to dotacja z UMWW) oraz remont wiatraka "Jakuba" (88 tys. zł, z czego 20 tys. zł to dotacja z UMWW). Zainwestowano także w obiekt miejscowego domu kultury, w którym wymieniono pokrycie dachu (350 tys. zł, z czego 90 tys. zł stanowi wsparcie ze strony ministerstwa kultury), a obecnie w realizacji jest zadanie związane z remontem stropu poddasza budynku SDK, wymianą stolarki okiennej oraz zakup wyposażenia (180 tys. zł, z czego 52 tys. zł stanowi dotacja z ministerstwa kultury).

 

 

 Rok 2021 ma nie być gorszy 

 

Sulmierzyccy samorządowcy nie spoczywają jednak na laurach, dlatego w tegorocznych planach znalazły się kolejne zadania do zrealizowania  m.in. przebudowa ul. Rolniczej, Polnej, Sikorskiego, Laskowskiego czy placu zabaw przy Starokościelnej. Czynione są starania, ażeby każda z nich wsparta została środkami zewnętrznymi.

 

- Wiemy już, że przebudowa Sikorskiego, Laskowskiego i jeszcze jednej z ulic, która obecnie jeszcze nie posiada nazwy, otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy dróg samorządowych w wysokości ponad 700 tys. zł. Jest to dla nas spory zastrzyk finansowy - zaznacza włodarz Sulmierzyc.

 

To jednak nie koniec planów inwestycyjnych.

- Do tego dochodzi jeszcze budowa bieżni lekkoatletycznej, na którą już otrzymaliśmy wsparcie z zewnątrz w wysokości 160 tys. zł. Nie mniej jednak cały czas szukamy możliwości wsparcia tego zadania ze źródeł zewnętrznych, by móc pozyskać choćby pół miliona złotych, bowiem szacunkowa wartość zadania to niemal 1 mln 200 tys. zł  - wylicza włodarz Sulmierzyc.

 

Ponadto w zamierzeniach władz miasta jest wybudowanie systemu nawadniania w parku miejskim z wykorzystaniem istniejącego zbiornika na wody opadowe (37 tys. zł), zagospodarowanie zielenią części wschodniej Al. Klonowicza  (142 tys. zł) a także przeprowadzenie remontu korytarza Sulmierzyckiego Domu Kultury i wyposażenie go w elementy wystawiennicze (30 tys. zł). W każdym z tych przypadków także zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.

 

 

Rozpoczęto także procedurę tworzenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego w rejonie ulic Jana Pawła II, Mencweldowskiego, Tyczyńskiego i  Krotoszyńskiej, by móc w przyszłości tę część miasta poddać także "rewitalizacji". 

 

 

 Inwestycja w najmłodsze pokolenie 

 

Poza remontami i budową dróg, stawianiem nowych obiektów czy wzbogacaniem się o nową infrastrukturę, kluczowym zadaniem samorządu jest inwestowanie w najmłodsze pokolenie, a szczególnie o zapewnienie im odpowiednich warunków do wszechstronnej edukacji.

 

 

- Dlatego na przestrzeni ostatnich lat poczynione zostały liczne wydatki w naszych placówkach oświatowych, a więc przedszkolu i szkole. Zainwestowaliśmy zarówno w zadania poprawiające kondycję obiektów, bo tego wymagały zalecenia sanepidu czy straży pożarnej, jak i w ich wyposażenie czy elementy kształcenia, przystępując do wielu programów czy projektów edukacyjnych - wskazuje włodarz Grodu Sulimira. 

Od początku kadencji samorządowej 2018-2023 na prace remontowo-modernizacyjne wydatkowano w placówkach oświatowych w sumie około pół miliona złotych. Lwią część tych środków pochłonęły zadania realizowane w przedszkolu publicznym, gdzie m.in. przebudowano klatkę schodową, zainstalowano system przeciwpożarowy oraz oddymianie klatki schodowej, wymieniono stolarkę okienna, odmalowano i odświeżono pomieszczenia oddziałów przedszkolnych i kuchni czy wyremontowano część elewacji budynku.

 

W szkole zaś największym kosztem była wymiana parkietu na sali gimnastycznej, na co wydatkowano niemal 100 tys. zł.

 

 

- Ponadto w przypadku szkoły wartością dodaną są liczne projekty, w których udział bierze nasza placówka, dzięki którym z kolei o liczne elementy wzbogacona została oferta edukacyjna. Mam tutaj chociażby na myśli dwa wiodące, europejski program edukacyjny "Erasmus+" czy "Szkoła Marzeń". Dzięki pierwszemu z nich uczniowie mogli gościć w takich krajach jak Włochy, Turcja czy Grecja. Natomiast dwuletni projekt "Szkoła Marzeń", którego wartość sięga niemal 800 tys. zł, poza aspektem edukacyjnym jakimi jest szeroki wachlarz realizowanych warsztatów,  umożliwił nam doposażenie w pomoce naukowe 5 pracowni - wskazuje Dariusz Dębicki.

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również

OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B