iKrotoszyn.pl reklamy
Krotoszyn

VII Rajd Gwiaździsty

2014-09-29 09:33:54
Dla upamiętnienia 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Krotoszyńskiej odbył się VII Rajd Gwiaździsty z metą na strzelnicy KBS.

Relacja Antoniego Azgiera

Organizatorem tego wydarzenia był Oddział PTTK oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie  w Krotoszynie.

Celem Rajdu  była  pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach, mieszkańcach Ziemi Krotoszyńskiej  oraz  pamięć o miejscach pamięci narodowej: pomnikach, cmentarzach i tablicach pamiątkowych.  Do udziału w rajdzie zaproszono wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu. Niestety, z przykrościach należy stwierdzić, że z roku na rok zmniejsza się ilość drużyn i uczestniczących.

 

Do uczestnictwa zaproszono  15-osobowe reprezentacje szkół. Na 25. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie uczestniczyło tylko  osiem: G2 Krotoszyn, Gimnazjum Zduny, SOSW Borzęciczki, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP Zduny, ZSS Krotoszyn.

Indywidualnie  w VII Rajdzie Gwiaździstym  uczestniczyło  110 osób, łącznie z organizatorami. Jako  wychowawcy apelujemy  do dyrektorów szkół o zainteresowanie się tym pięknym, patriotycznym rajdem. Zgłoszone drużyny spotkały się przy pięknej słonecznej  pogodzie przed dworcem PKP w Krotoszynie, by oddać hołd bohaterom powstania przy tablicy umieszczonej w holu  dworca. Następnie pieszo udano się pod pomnik przy ul Mickiewicza (dawne niemieckie koszary dworcowe), dalej mauzoleum  F. Sowińskiego na cmentarzu i tablice pamiątkowe na budynku Zespołu Szkół nr 3 i  przedszkolu Bajka. Stąd przez Rynek do pomnika Powstańców Wielkopolskich przy ul Zdunowskiej.  Tutaj do turystów dołączył  starosta Leszek Kulka z Waldemarem Wroneckim z wydziału promocji Starostwa Powiatowego.

Po wygłoszeniu krótkiego przemówienia do młodzieży starosta w towarzystwie  W. Wroneckiego i   Andrzeja Chmielarza złożyli wiązankę kwiatów, a po nim delegacje szkół. Niestety, zaczął siąpić deszczyk, który momentami przechodził w rzęsisty deszcz, co stało się już tradycją tych rajdów. Stąd też pierwsi piechurzy zameldowali się na mecie pół godziny wcześniej. Tam Ola Piotrowska i Antoni Azgier oczekiwali na młodzież z gorącą zupą, ciastem drożdżowym i napojami. Po piechurach przyjechali rowerzyści z ZSP nr 1, a ostatnimi byli także rowerzyści ze ZSP Zduny.

 

Po posiłku Andrzej Chmielarz i Władek Szymczyk przeprowadzili konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w dwóch kategoriach – gimnazja  i szkoły ponadgimnazjalne, a bracia kurkowi z Maciejem Błażejewskim na czele przygotowali stanowiska strzeleckie.

 

W konkursie wiedzy uczestniczyło 19. osób w tym 5. ze szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Hanna Pawłowska ze Zdun przed Małgorzatą Szymkowiak SOSW Borzęciczki, Mikołajem Antczakiem także ze Zdun, Kacprem Staniszewskim G 2 i Sabiną Robakowską z SOSW Borzęciczki.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła  Marta Jakubek przed Katarzyną Jaśniak, Jakubem Jakubikiem i Klaudią Wojcieszyńską wszyscy ZSP nr 2 Krotoszyn.

 


Wyniki zawodów strzeleckich:

- I m. - ZSP nr 2 Krotoszyn (Martyna Marszałek, Dominik Dymarski, Klaudia Wojcieszyńska, op. Marzena Skupniewicz)

- II m. - ZSP Zduny (Michał Andrzejak, Dominik Geresdorf, Aneta Glapa, op. Sebastian Świst)

- III m. - ZSP nr 1 Krotoszyn (Szymon Kołomyjec, Dawid Kurzawa, Mateusz Michalak, op. Radosław Gruchalski).

 

 W konkursie indywidualnym najlepszym strzelcem okazał się Dominik Dymarski z ZSP 2 przed Krystianem Bielawnym z ZSP 3 i Dominikiem Geresdorfem z ZSP Zduny. Ostatnim akcentem było wręczenie najlepszym strzelcom pamiątkowych pucharów, a najlepszym drużynom, medali i pucharów.
Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B