iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Auta Kaczmarek - Wypożyczalnia - Sprzedaż samochodów
Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE

Adam 1 agencja reklamowa

TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
Reklama - Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE
Zapytaj prawnika

Umowy zawierane przez telefon - warto wiedzieć!

2017-02-03 08:02:00

Zdarza się, że klienci EIG Law & Tax przychodzą przerażeni skutkami umów, jakie zawarli w rozmowach telefonicznych. Trudno się im dziwić, ponieważ przy dzisiejszym tempie życia coraz więcej spraw codziennych staramy się załatwić szybciej, bez zbędnego marnowania czasu. Dotyczy to również zawierania umów, które w wielu przypadkach zawieramy przez telefon.

Czasami dzieje się to z naszej inicjatywy, a czasami na skutek namowy telemarketera. Dlatego warto wiedzieć, kiedy takie umowy są skuteczne i wywołują skutki prawne w postaci konieczności uiszczenia ceny za świadczone nam usługi, bądź zakupiony towar. Mówią o tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Po nowelizacji, która weszła w życie po 25 grudnia 2014 roku, prawa i obowiązki konsumentów i przedsiębiorców uległy zmianie. 

 

Kim jest konsument?

Ustawa o prawach konsumenta reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta podczas zawierania i realizacji umów, także tych zawieranych drogą telefoniczną. Wskazać przy tym należy na kodeksową definicję konsumenta z art. 22(1) KC, który stanowi, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Innymi słowy; na przykład adwokat prowadzący zawodowo kancelarię, zawierający jako osoba prywatna z wydawnictwem (przedsiębiorcą) przez telefon umowę kupna książki o hodowli psów staje się konsumentem.
 

Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 
Co powinien przedsiębiorca!
Wracając do meritum, należy wskazać, w jakich sytuacjach możemy mówić o skutecznie zawartej umowie przez telefon, pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Przede wszystkim przedsiębiorca ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o celu, w jakim do niego telefonuje, a ponadto powinien podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Przedsiębiorca podczas rozmowy powinien przedstawić główne warunki umowy, tj. czego umowa dotyczy, jaka jest cena, którą konsument będzie zobowiązany uiścić, a nadto przedsiębiorca powinien pouczyć konsumenta o jego uprawnieniu do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca ma również obowiązek potwierdzenia konsumentowi treści proponowanej umowy na trwałym nośniku, czyli wysłać treść umowy pocztą tradycyjną, czy też elektroniczną do konsumenta, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Konsument może odesłać podpisany dokument czy też odpisać na e-maila, że zgadza się na proponowane warunki. Dopiero po tej czynności umowę można będzie uznać za skutecznie zawartą.
 
Prawa konsumenta!

Konsument, który zawarł umowę przez telefon, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów. Termin ten należy liczyć, co do zasady, od dnia dostarczenia zamówionego towaru, a w przypadku innych umów niż umowa sprzedaży od dnia skutecznego zawarcia umowy. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 12 miesięcy. Termin dwunastomiesięczny liczony jest po terminie czternastodniowym opisanym wyżej. Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie umowy, jakby nie była zawarta. W przypadku umowy odstąpienia od umowy sprzedaży, konsument powinien w terminie 14 dni od daty odstąpienia, zwrócić otrzymany towar przedsiębiorcy, a koszty zwrotu towaru, co do zasady, obciążają przedsiębiorcę.

Podkreślić należy, że powyższe regulacje nie dotyczą umów, których stronami są wyłącznie konsumenci albo wyłącznie przedsiębiorcy.

 

W razie wątpliwości, czy umowa, którą zawarliśmy jest prawnie skuteczna, czy i jak można ją rozwiązać i w przypadku podejrzenia, że zostaliśmy przy zawieraniu takiej umowy wprowadzeni w błąd warto skontaktować się z kancelarią EIG Law & Tax, również podczas bezpłatnych porad prawnych świadczonych w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z senatorem Łukaszem Mikołajczykiem.  

 

adwokat Grzegorz Szwoch

EIG LAW&TAX Sp. z o.o.

 

Porad prawnych na naszych łamach udziela:

:

 

Źródło: *Artykuł partneraReklama - OSK AS Maria Maśniak
Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy

Przeprowadzki Krotoszyn - transport towarów

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Pralnia Laguna Krotoszyn

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl