iKrotoszyn.pl reklamy
Rekrutacja 2023

Technikum Leśne w Miliczu - srebrna szkoła w rankingu Perspektyw - zaprasza absolwentów szkół podstawowych!

2023-03-09 12:03:00

Technikum Leśne w Miliczu oferuje kształcenie w zawodzie technik leśnik w pięcioletnim technikum na podbudowie szkoły podstawowej. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne oraz uzyskuje tytuł leśnika (kwalifikacja: LES. 02 – gospodarowanie zasobami leśnymi, egzamin w klasie 5).


Absolwenci w większości kontynuują naukę na uczelniach wyższych na wydziale leśnym. Po szkole część uczniów odbywa staż w nadleśnictwach. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w Lasach Państwowych, w Nadleśnictwach, Biurach Urządzania Lasów, parkach narodowych, Zakładach Usług Leśnych, itp.

Warto dodać, że w tym roku szkoła świętuje 60-lecie swojego istnienia.

 

 

Uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się następujących przedmiotów zawodowych: 

 • hodowla lasu
 • ochrona lasu
 • użytkowanie lasu
 • urządzanie lasu
 • gospodarka łowiecka
 • biologia leśna
 • edukacja leśna
 • system informatyczny lasów państwowych
 • ekonomika leśnictwa
 • maszynoznawstwo leśne
 • język angielski ukierunkowany zawodowo

Dodatkowo odbywają zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, które zapewnia Nadleśnictwo Milicz.

 

W szkole uczniowie realizują swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych:

► Koła

 • entomologiczne
 • ornitologiczne
 • łowieckie
 • wędkarskie
 • pszczelarskie
 • wiedzy leśnej
 • umiejętności leśnych
 • artystyczne koło ARS
 • koło sygnalistów
 • koło turystyczne Bórszlak
 • teatralne Antrakt
 • łucznictwo

► Sekcje sportowe

 • piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
 • tenisa stołowego
 • unihokeja
 • piłki nożnej
 • koszykówki
 • łucznictwa sportowego

 

Szkoła, w rankingu Perspektyw Technika 2023, zdobyła po raz kolejny TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY, zajmując trzecie miejsce w województwie dolnośląskim wśród techników. Placówka zajęła także 149. miejsce w kraju. Ponadto:

 • uczniowie uczęszczają do szkoły w mundurze leśnika
 • szkołę charakteryzuje wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • co roku technikum zajmuje wysokie pozycje w rankingu Perspektyw
 • co roku uczniowie zostają laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku leśnictwo
 • realizowane są projekty w ramach Erasmus+

 

 

 

                  

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanyElektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGKiM Sp. z o.o.

Czytaj również

POWIAT KROTOSZYŃSKI VADEMECUM
TECHNIKUM LESNE W MILICZU
ZSP1 KROTOSZYN
ZSP2 KROTOSZYN
ZSP3 KROTOSZYN
ZSTE CKU OSTRÓW
WSPS JAROCIN
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.