iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - CATERING DLA ZDROWIA - DIETA PUDEŁKOWA

AUTOPROMOCJA - Najświeższe informacje z krotoszyńskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Krotoszynie.

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


Belka informacyjna na temat sportu na iKrotoszyn.plPARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Echa naszych publikacji

Szpital odpowiada radnym, a radni szpitalowi...

2019-07-10 13:07:00

Kilka dni temu zamieściliśmy artykuł zatytułowany "Czy szpital pogrąży starostę i zarząd powiatu?". Swoją opinię wyrazili w nim radni powiatowi, a ich zdania były - mówiąc delikatnie - podzielone. Dziś na naszych łamach szpital ustosunkowuje się do ich wypowiedzi, ale rajcy także nie pozostają bierni...

- W nawiązaniu do publikacji: "Czy szpital pogrąży starostę i zarząd powiatu?", jaka ukazała się w Gazecie Internetowej ikrotoszyn.pl, pragniemy ustosunkować się do kilku nieprawdziwych i nierzetelnych informacji - pisze do nas Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SPZOZ w Krotoszynie. Rzecz w tym, że to nie redakcja, a głównie samorządowcy zabierali głos w artykule, który - jak się okazało - wywołał kolejną burzę w kwestii działalności krotoszyńskiej lecznicy. I to do wypowiedzi radnych odnosi się szpital w piśmie przesłanym do redakcji.

I pewnie byśmy nie oddali w tym momencie głosu radnym, gdyby nie fakt, iż poniższe ustosunkowanie się SPZOZ, ukazało się już na stronie internetowej tej placówki, a link do niej został także zamieszczony przez rzecznika tej placówki w komentarzu do artykułu "Czy szpital pogrąży starostę i zarząd powiatu?" na naszym fanpage'u. Wszyscy zainteresowani tematem mogli się już więc z tym stanowiskiem SPZOZ-u zapoznać.

Zatem, czyniąc zadość, zamieszczamy pismo, które otrzymaliśmy od rzecznika szpitala, a poniżej wypowiedzi ad vocem radnych powiatowych, którzy nie zgadzają się z jej treścią zamieszczoną na stronie internetowej krotoszyńskiej lecznicy.

 


Informacja SPZOZ:

"Szpital krotoszyński leczy, a nie pogrąża"

W nawiązaniu do publikacji: Czy szpital pogrąży starostę i zarząd powiatu?, jaka ukazała się w Gazecie Internetowej ikrotoszyn.pl, pragniemy ustosunkować się do kilku nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. 

Publikacja ta zawiera wypowiedzi pięciu radnych powiatowych. Szanując prawo do swobodnego formułowania swoich poglądów, chcemy jednak zdecydowanie zaznaczyć, że w wypowiedziach niektórych radnych znalazły się sformułowania mające charakter daleko idących uproszczeń, nieodpowiadających rzeczywistości. Nie będziemy się odnosić do poszczególnych wypowiedzi personalnie, skoncentrujemy się na sprawach merytorycznych.

1. Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Krotoszynie od 3 do 7 lipca nie został zamknięty. Czasowo nie udzielał natomiast świadczeń medycznych w pełnych zakresie. Gdyby oddział został zamknięty, nie mógłby dalej pracować po 7 lipca, a od poniedziałku 8 lipca normalnie przyjmowane i leczone są tam pacjentki. Dodajmy, że we wspomnianym okresie wszystkie pozostałe oddziały szpitala pracowały i obecnie pracują w trybie planowym. 

Jednocześnie informujemy, że aby zminimalizować skutki czasowego ograniczenia świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym  pomiędzy 3 a 7 lipca, szpital w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podjął następujące działania:

- w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie, cały czas funkcjonowała Izba Przyjęć z obsadą położniczą. Zabezpieczyliśmy także w sposób ciągły dyżury w dwóch znajdujących się tam oddziałach: Noworodkowym i Dziecięcym 

- dla zabezpieczenia sytuacji nagłych – mimo braku obsady lekarzy ginekologów – na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym utrzymaliśmy dyżury położnych. W trybie planowym dyżurowała również pełna obsada anestezjologiczna.

- w budynku szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie gdzie znajduje się  Szpitalny Oddział Ratunkowy - Zespoły Ratownictwa Medycznego na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, w razie konieczności byliśmy gotowi do przyjmowana pacjentek z objawami położniczo-ginekologicznymi

- przygotowani byliśmy także na przeprowadzenie transportu medycznego, który byłby niezbędny w nagłych przypadkach, w celu przewiezienia pacjentek z SOR-u w szpitalu przy ul. Mickiewicza lub Izby Przyjęć w szpitalu przy ul. Bolewskiego, do oddziałów położniczo-ginekologicznych okolicznych szpitali

- poinformowaliśmy szpitale w Gostyniu, Jarocinie, Miliczu, Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Rawiczu o sytuacji na naszym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i ewentualnej możliwości przyjmowania przez nie pacjentek z naszego terenu

- na naszej stronie internetowej, w specjalnym komunikacie informowaliśmy pacjentki o zaistniałej sytuacji. Do 7 lipca informacja ta zanotowała 2.859 wyświetleń.

2. Nie jest też prawdą, że pielęgniarki na tym oddziale (tzn. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym) boją się, bo przecież są tam pacjenci, że coś się może stać, a lekarza nie ma.

Informujemy, że na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym pracują położne, a nie pielęgniarki. Jest to zasadnicza różnica. Informujemy również, że na oddziale tym w okresie od 3 do 7 lipca nie przebywała żadna z pacjentek, więc formułowanie takiej wypowiedzi jest bezpodstawne.

3. Nie jest prawdą jakoby za rozbudowę szpitala odpowiedzialny był dyrektor szpitala i sztab ludzi, których ma do dyspozycji. Przypominamy, że inwestorem budowy jest Powiat Krotoszyński na czele z Panem Starostą i Zarządem Powiatu, a nie dyrektor SPZOZ w Krotoszynie.

Zaznaczmy jednak wyraźnie, że dyrekcja szpitala w pełni popiera, zgadza się i wspomaga władze powiatu jeśli chodzi o prowadzony proces rozbudowy szpitala, widząc w nim kluczową i strategiczną inwestycję, mającą poprawić i usprawnić funkcjonowanie SPZOZ w Krotoszynie. 

4. Poszczególni radni wyrażali niepokój związany z kondycją finansową szpitala, który w ubiegłym roku zakończył rok ujemnym wynikiem w wysokości ponad 1,2 mln zł. Dyrekcja SPZOZ w Krotoszynie przyznaje, że jest to sytuacja trudna, jednak nie dramatyczna. Mimo ujemnego wyniku działalność szpitala oraz  płynność finansowa nie jest zagrożona. 

Przypominamy, że 14 czerwca podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Powiatu Krotoszyńskiego oraz 18 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Krotoszynie dyrektor szpitala - Krzysztof Kurowski informował radnych, że sytuacja ekonomiczna szpitala z nawiązką zabezpiecza bieżącą działalność szpitala, utrzymujemy płynność finansową i terminowo spłacamy wszystkie kredyty i zobowiązania pracownicze.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z naszymi dwoma wcześniejszymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szpitala – są to relacje z tych posiedzeń dwóch komisji - które pokazują, że o sytuacji szpitala informujemy zarówno radnych, jak i naszych pacjentów.   

Tytuły informacji na www.spzoz.krotoszyn.pl:

Informacja z posiedzeń dwóch komisji. Podsumowanie 2018 r. i stan obecny.

Trudna sytuacja szpitali powiatowych w Wielkopolsce

Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SPZOZ w Krotoszynie


 

  • Zbigniew Brodziak, radny powiatowy (OPS)

Nieścisłe są informacje, które ukazały się na stronie internetowej krotoszyńskiego szpitala w publikacji zatytułowanej "Szpital krotoszyński leczy, a nie pogrąża". Muszę ustosunkować się do nich, albowiem po części dotyczą mojej osoby i wypowiedzi, którą udzieliłem redakcji iKrotoszyn.pl.

W punkcie trzecim wspomnianej publikacji, rzecznik szpitala pisze - cytuję: "Nie jest prawdą jakoby za rozbudowę szpitala odpowiedzialny był dyrektor szpitala i sztab ludzi, których ma do dyspozycji". 

Przytoczę więc uchwałę nr 674/17 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z 17 października 2017 roku w sprawie upoważnienie Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie do realizacji inwestycji "Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji". Nie chcę przytaczać dosłownie treści uchwały, ale to właśnie w niej zarząd upoważnia dyrektora, w imieniu powiatu, do wykonywania wszystkich czynności związanych ze wsparciem tej inwestycji. Co więcej, to w tej uchwale wskazuje się, że to właśnie dyrektor ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie prawidłowej realizacji wszelkich umów zawartych w związku z realizacją rozbudowy szpitala. Na tym nie koniec. Dwa dni później dyrektor szpitala Zarządzeniem nr 78 powołał trzyosobowy Zespół Nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu o nazwie "Wsparcie rewitalizacji...". Ów zespół - jak czytamy - nadzoruje prawidłowe oraz zgodne z umową wykonanie zamówienia, zgłasza dyrektorowi SPZOZ zauważone odstępstwa od realizacji zamówienia oraz opiniuje faktury wystawione przez wykonawcę.

Zatem, wypowiedź rzecznika szpitala w Krotoszynie - w tym przypadku - ma się nijak do faktów.


 

  • Jarosław Kubiak, radny powiatowy (PiS)

Chcę odnieść się do publikacji SPZOZ w sprawie krytyki Radnych Powiatu Krotoszyńskiego po wypowiedziach do Gazety Internetowej iKrotoszyn.pl dotyczących aktualnej sytuacji szpitala. Informuję, że jako Radny reprezentujący mieszkańców wypowiadając się niekiedy w imieniu tychże mieszkańców i pacjentów szpitala, wypowiedzi nie miały charakteru uproszczonego i odpowiadają one rzeczywistości. Poruszając sprawę szpitala, a w szczególności Oddziału Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, należy tutaj odnieść się do Uchwały Nr XXIV/155/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z 2016 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji SPZOZ. Mowa była m.in. o zakresie organizacyjnym np.:

- usprawnienie współpracy między jednostkami organizacyjnymi;

- stały monitoring obsad personelu (dotyczy wszystkich zawodów i stanowisk) i czasu pracy, w szczególności jego wykorzystania;

- stałe podwyższanie jakości usług, tak w zakresie jakości usług medycznych, jaki i sposobu odnoszenia się do pacjenta, wyrabianie nawyku traktowania pacjenta jako klienta, którego godne i empatyczne traktowanie jest priorytetem na każdym odcinku pracy;   

- budowanie właściwej dla zakresu realizowanych usług kultury organizacji, w szczególności w zakresie relacji między personelem.
Reasumując,  nie  wszystkie założenia są realizowane, choćby dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, gdzie odchodzą lekarze i pytanie, dlaczego odchodzą? Dlaczego pacjentki wolą rodzić w sąsiednich szpitalach? Z jakich powodów, np. odszedł do sąsiedniego szpitala radiolog, itd. Wniosek jest taki, że Starosta rozbudowując szpital zapomniał, że do nowego szpitala potrzebni będą lekarze.

 

 Reklama - Biuro Rachunkowe Maison Polska

Reklama - OSK AS Maria Maśniak


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.iKrotoszyn.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikrotoszyn.pl