iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE
TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS

Auta Kaczmarek - Wypożyczalnia - Sprzedaż samochodów

Informator rolniczy - dla rolnika
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informator rynku pracy
iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE
Ciekawostki

Sto lat polskich służb sanitarno-epidemiologicznych. Historia Powiatowej Stacji w Krotoszynie

2019-09-09 14:09:00

Historia służb sanitarno–epidemiologicznych w Polsce rozpoczęła się w 1920 r. Przy okazji przypadającego niebawem stulecia tych służb, przypominamy także historię tej powiatowej stacji w Krotoszynie.

Działalność krotoszyńskich służb sanitarnych w latach 1947 - 1954 usytuowana była w ramach Przychodni Obwodowej pod nazwą Powiatowa Kolumna Sanitarna, której pierwszym kierownikiem był lek. med. Jerzy Ciesielski. Kolejno Inspektorami Sanitarnymi w Krotoszynie do 1973 r. byli: lek. med. Róża Racinowska, lek. med. Teresa Sudolska oraz starszy felczer Józef Korzeniewski.

We wrześniu 1973 r. na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie powołano lek. med. Epidemiologa  Andrzeja Rolle.

Aż pięć razy stacja sanitarna zmieniała swoją siedzibę. W wyniku starań Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej –Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie, ujęto w planie budowę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej typu laboratoryjnego oraz Przychodni Międzyzakładowej. Teren budowy wyznaczono przy ul. gen. Świerczewskiego 2, po uprzednim załatwieniu spraw wykupu gruntu przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.

W trakcie budowy zabrakło środków finansowych na realizację złożonych zadań inwestycyjnych. Po trudnych negocjacjach środki finansowe na kontynuację budowy uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Prace budowlane i wyposażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny i urządzenia trwały cztery lata.

Po ukończeniu prac budowlanych i odbiorze technicznym Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krotoszynie typu laboratoryjnego rozpoczęła swą działalność w 1979 r.

 

Po reorganizacji i restrukturyzacji w latach 2002-2006 struktura stacji przedstawia się następująco:

 1. Oddział Nadzoru - w skład którego wchodzą:
 • Sekcja Epidemiologii,
 • Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (obecnie Sekcja Żywności i Żywienia),
 • Sekcja Higieny Komunalnej,
 • Stanowisko ds. Higieny Pracy,
 • Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
 • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
 1. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
 2. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości,
 3. Laboratorium Badania Środowiska Pracy,
 4. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.

 

W celu zagospodarowania pomieszczeń Stacji i wykorzystania wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie higieny pracy w związku z reorganizacją służb sanitarnych województwa wielkopolskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z inicjatywą zorganizowania oddziału laboratoryjnego higieny pracy w tutejszej Stacji.

Po długich negocjacjach i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego Wielkopolski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o utworzeniu Oddziału Laboratoryjnego w PSSE w Krotoszynie, wykonującego badania i pomiary w środowisku pracy dla powiatów południowej Wielkopolski: Gostyń, Jarocin, Kalisz, Kępno, Koło, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Wlkp. Ostrzeszów, Pleszew, Rawicz, Śrem, Turek, Wolsztyn.

 


Historia służb sanitarno–epidemiologicznych w Polsce rozpoczęła się 14 lipca 1920 r. powołaniem przez marszałka Józefa Piłsudskiego Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami. W 1923 r. utworzono Państwowy Zakład Higieny składający się z centrali w Warszawie i filii w 6 województwach, ściśle współpracujący z Naczelnym Nadzwyczajnym Komisarzem do walki z epidemiami.

Po II wojnie światowej 1945 r. ponownie powołano Urząd Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami. Reaktywowano również działalność Państwowego Zakładu Higieny. 

W roku 1952 zmieniono strukturę organizacyjną służby sanitarno-epidemiologicznej. Na bazie filii Państwowego Zakładu Higieny oraz jednostek organizacyjnych społecznej służby zdrowia utworzono Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

W takiej sytuacji dekretem z 14 sierpnia 1954 r. (Dz.U. Nr 37, poz.160) powołano Państwową Inspekcję Sanitarną, w skład której weszły utworzone wcześniej Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. 

W 1975 r. zgodnie z nowym podziałem administracyjnym państwa, utworzono 49 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz w związku  z likwidacją powiatów – 322 Terenowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. 

Nowe zadania stojące przed Państwową Inspekcją Sanitarną doprowadziły do uchwalenia 14 marca 1985 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  określającej zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W miejsce 49 powstało 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Natomiast w miejsce Terenowych Stacji utworzono 318 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Ponadto nastąpiło podporządkowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej władzom terenowym, tak na szczeblu lokalnym, jak i powiatowym. Doszło do przekształcenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Inspekcję Sanitarną.

1 stycznia 2002 r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna inspekcji sanitarnej. Powrócono do nazwy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyodrębniono organy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Tak zorganizowana struktura została podporządkowana Ministerstwu Zdrowia. W 2002r. zapoczątkowany został realizowany obecnie proces budowy zintegrowanej bazy laboratoryjnej.

Wejście do Unii Europejskiej postawiło przed służbą sanitarną w Polsce nowe zadania. Szczególną uwagę skierowano na zmiany organizacyjne, w tym powstanie granicznych stacji sanitarni-epidemiologicznych obejmujących zakresem działania wschodnią granicę Polski stanowiącą jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Wytyczono kierunki restrukturyzacji stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wykorzystując środki przyznane w ramach programu PHARE I z budżetu państwa realizowany jest zapoczątkowany w 2002 r. proces budowy zintegrowanej bazy laboratoryjnej. W zakresie epidemiologii, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku prowadzona jest zapoczątkowana w 2003 r. modernizacja systemu nadzoru, której celem jest dostosowanie systemu nadzoru do standardów wyznaczonych przez wspólnotową sieć nadzoru opartą na ustawodawstwie Unii Europejskiej. W obszarze higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku w zakresie obrotu środkami spożywczymi realizowana jest kontrola przestrzegania ustawodawstwa unijnego. Realizowane są liczne programy współpracy ze służbami sanitarnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

 


Restauracja Ukraińska Barwinek

Fotorelacja


Źródło: PSSE KrotoszynReklama - OSK AS Maria Maśniak
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI


Adam 1 agencja reklamowa


Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.
Wiadomości kulturalne z Krotoszyna
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl