iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Samorządowcy podpisali porozumienie w sprawie strategii mobilności

2022-07-28 08:07:00

W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie podpisano porozumienie w sprawie strategii mobilności.


Ustawa o samorządzie gminnym wprowadza możliwość wspólnego opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Zgodnie z nową polityką rozwoju, Strategia rozwoju ponadlokalnego jest opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie gminy z terytorium tego powiatu.

Mając na uwadze konieczność osiągnięcia celów w zakresie klimatu i energii, a także potrzebę rozwiązywania problemów transportowych w sposób zrównoważony i zintegrowany Powiat Krotoszyński oraz Miasto i Gmina Krotoszyn, Gmina Zduny, Gmina Rozdrażew, Gmina Kobylin, Gmina Koźmin Wielkopolski i Miasto Sulmierzyce postanowiły zawiązać porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”. Dokument umożliwi koordynację polityk pomiędzy różnymi sektorami rozwoju (nie tylko transportu, lecz także planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, zdrowia i innych) w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

W tym celu zdecydowano się na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”. Dokument ma na celu przedstawienia potencjału, uwarunkowań i diagnozy mobilności publicznej na terenie gmin i powiatu krotoszyńskiego. Efektem przeprowadzonej diagnozy mają być przedstawione cele i potrzeby prowadzące do zrównoważonej mobilności na obszarze całego regionu. Strategia zdefiniuje plan poszczególnych inwestycji, które usprawnią funkcjonowanie komunikacyjne dla wszystkich mieszkańców gmin i powiatu krotoszyńskiego, co pozwoli także na celowe i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne – zarówno krajowe, jak i unijne.

Planowanie zrównoważonej mobilności wyróżnia się przede wszystkim skoncentrowaniem na ludziach, a nie na ruchu, a jego podstawowymi celami są: dostępność i jakość życia, trwałość, jakość gospodarki, równość społeczna, zdrowie i jakość środowiska. Zawarcie porozumienia przyczyni się do rozwoju współpracy samorządów na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Rolę lidera w porozumieniu pełni Miasto i Gmina Krotoszyn, które zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów opracowania Strategii, Powiat Krotoszyński poniesie 25% kosztów, a pozostali partnerzy - po 5%. Szacunkowa wartość opracowania Strategii wynosi 40 tys. zł netto.

 
Czytaj również

OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B