iKrotoszyn.pl reklamy
Samorząd

Rusza pierwsza edycja Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego

2021-07-15 13:07:00
Do 14 września będzie można składać projekty do Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to z pewnością cenna inicjatywa, która powinna zaktywizować mieszkańców gminy.

O tym pomyśle rządzących Krotoszynem informowaliśmy kilka tygodni temu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto stosowną uchwałę w tej kwestii. 

Krotoszyn jest pierwszą gminą w naszym powiecie, która zdecydowała się na taki krok, by w ręce mieszkańców oddać decyzję na temat realizacji małych projektów i co ważne przekazania na nie części środków z budżetu. Z takich jednak rozwiązań korzysta już od lat wiele gmin, także tych z sąsiednich powiatów. 

 

Krotoszyński Budżet Obywatelski – najważniejsze informacje:

• Wysokość Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 150.000,00 złotych

• Projekty do Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego zgłasza się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza, dostępnego na platformie konsultacyjnej Gminy

• Każdy projekt musi być poparty przez co najmniej 25 mieszkańców Gminy.

• Każdy mieszkaniec może zgłosić do Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego tylko jeden projekt w danym roku.

• Koszt realizacji zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 10% wartości określonej zgodnie z § 3. (w tym roku to 15.000 zł)

• Do Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego można składać projekty zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym

• W skład Komisji wchodzą: po jednym przedstawicielu Komisji Społecznej i Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

• Komisja rozstrzyga o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zgłoszonego projektu do głosowania.

• Od rozstrzygnięcia Komisji o niedopuszczeniu zgłoszonego projektu do głosowania przysługuje zgłaszającemu projekt odwołanie do Burmistrza Krotoszyna.

• O kolejności umieszczenia projektów podczas głosowania na platformie konsultacyjnej decyduje data jego zgłoszenia.

• Wyboru projektów do realizacji w ramach Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy w głosowaniu.

• Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.

• Do realizacji w ramach Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się ten projekt lub projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych, przeznaczonych na realizację Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy,

• Projekt nie może generować dla budżetu Gminy kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych, z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania.

• Projekty do Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczącego roku budżetowego 2022 zgłasza się w terminie do dnia 14 września 2021 r.

 

Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących KBO.

Źródło: krotoszyn.pl


Czytaj również

OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B