iKrotoszyn.pl reklamy
Rekrutacja na Studia

Rozwiń skrzydła z Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki!

2022-05-17 13:05:00

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi - rekrutacja na studia 2022/2023


Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki to Uczelnia w samym centrum kraju.

POSIADAMY:

 • Autorską platformę do kształcenia e-learningowego,
 • Nowoczesne sale wykładowe,
 • Szeroką ofertę studiów.

 

ZAPEWNIAMY:

 • Studia o profilu praktycznym,
 • Wymiany studenckie w ramach programu ERASMUS+,
 • Program/fundusz stypendialny,
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach praktyk,
 • Przyjazną atmosferę.

 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi oferuje kształcenie z zakresu nauk ekonomicznych. Kształcenie prowadzi na studiach pierwszego stopnia, a także w ramach studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzą doświadczeni naukowcy i praktycy biznesu, mający bogate doświadczenie akademickie, realizujący badania naukowe, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Kierunki studiów realizowane w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki związane są z naukami ekonomicznymi. Realizowane kierunki przeznaczone są dla osób, które pragną przygotować się do aktywnej działalności gospodarczej, poznać zasady projektowania i uruchamiania własnej firmy, jak również zgłębić funkcjonowanie instytucji finansowych.

OFERTA

 

Uczelnia oferuje kształcenie w zakresie rachunkowości i finansów, kadr i płac, bankowości i ubezpieczeń, biznesu internetowego, inwestycji w nieruchomości, zarządzania małą i średnią firmą, ekonomii sprzedaży oraz rynku pracy w Unii Europejskiej.

 

 Wydział Ekonomiczno-Społeczny w Łodzi 

 

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W warunkach wysoko konkurencyjnej, globalizującej się gospodarki głównym wyznacznikiem sukcesu staje się dostęp do aktualnych informacji ekonomicznych oraz umiejętne zarządzanie finansami. Stąd specjalność rachunkowość i finanse jest fundamentem kształcenia biznesowego. Student pozna możliwości wykorzystywania informacji ze sprawozdań finansowych w kontekście efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowania optymalnej struktury finansowania (środki własne, kredyt, leasing). Studia na tej specjalności mają charakter przede wszystkim praktyczny i umożliwiają poznanie między innymi poznanie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w analityce finansowej.


Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Studia Kadry i płace zainteresują przede wszystkim osoby wiążące swoją przyszłość z karierą w księgowości i finansach oraz osoby aspirujące do stanowisk kierowniczych.

Kadry i płace to studia przygotowujące do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Obsługa kadrowo-płacowa jest najważniejszym elementem oferty każdego zespołu księgowego. Dlatego specjaliści z tego zakresu są od lat bardzo poszukiwani przez pracodawców.

Studia Kadry i płace na naszej Uczelni przygotowują ekspertów na najwyższym poziomie. Od lat jesteśmy liderem w kształceniu kadr księgowych. Doświadczenia lat ubiegłych skłoniły nas do rozwinięcia specjalizacji kadrowo-płacowej w samodzielną specjalność, co pozwoliło rozszerzyć i wzbogacić program nauczania. Naszym atutem jest doskonała kadra nauczycieli akademickich oraz nastawienie na nauczanie praktycznych umiejętności.


Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia Zarządzanie małą i średnią firmą są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Odczarowują trudności związane z rejestracją oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa. Uczą jak przygotować biznesplan, a także ocenić efektywności przedsięwzięcia. Pokazują jak identyfikować ryzyka i minimalizować ich wpływ na przetrwanie firmy. Motywują do rozwoju osobistego, kształtując postawy i nastawienie niezbędne dla przedsiębiorców.

Na studiach w WSFI pokazujemy jak zagrożenia, czy ryzyka przekuć w szanse i możliwości. Nie nakłaniamy do nieuzasadnionego optymizmu i brawury, ale dajemy zasób wiedzy oraz zestaw narzędzi niezbędny do radzenia sobie w świecie biznesu. W trakcie studiów wypracujesz w sobie pozytywną pewność siebie, opartą o solidne fundamenty, pozwalającą osiągnąć sukces w biznesie.


Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Biznes internetowy (e-Commerce, e-biznes) to unikatowe studia, odpowiadające na potrzeby rynku w zakresie szeroko rozumianego handlu elektronicznego. Większość konsumentów zaczyna swoje zakupy od wyszukiwania w Internecie opisu produktów lub konkretnej oferty. Rynek transakcji dokonywanych w e-biznesie wzrasta dynamicznie z każdym rokiem, co dodatkowo przyśpieszyła pandemia.

Dzięki studiom Biznes internetowy zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych.


Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Studia Gospodarowanie nieruchomościami odpowiadają na potrzebę kształcenia specjalistów zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. To obecnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Obrót domami, mieszkaniami i działkami budowlanymi w ostatnich latach niesamowicie przyśpieszył. Pojawiło się także mnóstwo lokali do wynajęcia, którymi trzeba gospodarować, by osiągać zyski.

Na studiach Gospodarowanie nieruchomościami studenci poznają m.in. sposoby wycen nieruchomości, nabywają umiejętności tworzenia ofert sprzedażowych. Absolwenci potrafią w pełni samodzielnie prowadzić działalność na rynku nieruchomości.


Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Bankowość i ubezpieczenia to dziedzina, za którą kryją się różnorodne zagadnienia. Procedury bankowości detalicznej, ryzyko ubezpieczeniowe, marketing na rynku finansowym. Na studiach można nabyć wiedzę ciekawą i przede wszystkim niezbędną do współpracy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wielu innych instytucji finansowych z klientami indywidualnymi i gospodarczymi. A gdzie można nabyć tę wiedzę? W Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi, na specjalności Bankowość i ubezpieczenia.

Kształcenie na specjalności Bankowość i ubezpieczenia prowadzonej w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ryzyka w ich alokacji oraz organizacji i znaczenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego w gospodarce i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Specjalność skierowana jest przede wszystkim do przyszłych pracowników banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób chcących prowadzić własną działalność na rynku dystrybucji produktów bankowych i ubezpieczeniowych.


Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Studia Ekonomia sprzedaży skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumianymi działami sprzedażowymi i zakupowymi w przedsiębiorstwach. Skuteczne działy handlowe są podstawą ekspansji firm na rynkach. Od efektywności menadżerów sprzedaży zależy czy produkty i usługi znajdą swoich nabywców.

Specjalność Ekonomia sprzedaży pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do analizy i oceny funkcjonowania działów sprzedażowych, a także kształtuje postawy przydatne w pracy, której filarami są kontakt z ludźmi i rozwój osobisty. Studenci uczą się umiejętności organizacji i zarządzania procesami sprzedaży na każdym ich etapie oraz nawiązywania i utrzymywania efektywnych relacji biznesowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim.


Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Rynek pracy w Unii Europejskiej to unikatowe studia, które odpowiadają na fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rynek pracy to ta część gospodarki, z funkcjonowaniem której powiązane jest działanie szeregu instytucji, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych. Zgłaszają one ciągłe zapotrzebowanie na wykształcone kadry znające zawiłości prawno-ekonomiczne tego zakresu ekonomii. Mobilność siły roboczej niesie za sobą konieczność zdobywania wiedzy o sposobach zatrudniania i pozyskiwania odpowiednich pracowników z różnych krajów UE, jak i krajów sąsiednich.


 

O Uczelni

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi to uczelnia, która kształci studentów od 1997 roku. Od początku działalności kładzie nacisk na kształcenie praktyczne, dostosowane do potrzeb i wymagań rynku. Obecnie działa na obszarze Łodzi i Kalisza.

WSFiI wyróżnia się otwartością na nowe wyzwania edukacyjne, promowaniem idei nowoczesnego nauczania, jak również podejmowaniem działań uprzedzających poprzez prowadzenie badań pilotażowych i wdrażanie europejskich standardów kształcenia do procesu dydaktycznego.

Kadra WSFI to naukowcy i praktycy biznesu. Profesorowie i doktorzy mający wieloletnie doświadczenia akademickie, realizujący badania naukowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Praktycy to m.in. wieloletni trenerzy biznesu mający po kilka tysięcy godzin warsztatowych przeprowadzonych dla największych firm krajowych. Dlatego też wiedza, którą przekazujemy jest aktualna i na wysokim poziomie.

 

Czekamy na Ciebie!

 Rekrutacja na studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne, online) 
oraz podyplomowe na rok akademicki 2022/2023
w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
odbędzie się w terminie od 01 czerwca 2022r do 16 października 2022 r.

 

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości,
 • Formularz rekrutacyjny
 • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm – należy przesłać również zdjęcie elektroniczne w formacie jpg, które jest niezbędne do wydania legitymacji studenckiej;
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,
 • Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.
   

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanyElektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGKiM Sp. z o.o.

Czytaj również

LAGUNASHOP
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.