Rolnictwo

Radni Sejmiku debatowali o przyszłej polityce rolnej

2021-02-19 11:02:00
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 25 stycznia 2021 r. dyskutowali nad przyjęciem stanowiska w sprawie projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dotyczącym okresu 2023-2027”, Stanowisko zostało przygotowane i zgłoszone do obrad przez Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i wywołało długą dyskusję na temat zapisów w projekcie WPR.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 25 stycznia, radni debatowali nad projektem „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dotyczącym okresu 2023-2027”, którego konsultacje trwają i jest możliwe zgłoszenie uwag i propozycji zmian, dzięki którym wypracowane zapisy, będą  sprzyjały rozwojowi polskiego rolnictwa. Stanowisko dotyczące projektu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wskazuje kilka obszarów działania polityki, które należy poddać ponownej ocenie i zasadności w proponowanej do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi formie.

- Stanowisko proponowanie przez Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego ma wzmacniać głos samorządów z całej Polski w walce żeby środki na rozwój obszarów wiejskich były nie tylko dostępne ale były również dystrybuowane przez samorządy regionalne, które mają kompetencje do realizowania celów proponowanej strategii. Przyjęcie stanowiska to najlepszy moment by wzmocnić głos w konsultacjach, które trwają aż do 15 lutego. Proponowane stanowisko dotyczące zmian w projekcie Wspólnej Polityki Rolnej jest wyrazem troski o stan i interes rolnictwa w Wielkopolsce i w kraju – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Poruszona została kwestia dotycząca źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę na obszarach wiejskich. Projekt przewiduje wyłączenie tego obszaru działań z wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej funkcjonującego dotychczas i przewiduje nowe źródło finansowania rozmaitych projektów na terenach wiejskich w ramach programów będących dopiero na etapie opracowania, są to między innymi: Krajowy Plan Odbudowy oraz Programy Spójności.

- Polityka rolna opiera się na dwóch filarach: pierwszym wsparciu rolnictwa oraz drugim wsparciu rozwoju obszarów wiejskich. Samorządy Województw opracowują strategie rozwoju regionu przekazują ogromne środki krajowe oraz europejskie na rozmaite inwestycje związane z poprawą stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, głównie w gminach wiejskich oraz miastach do 5 tys. mieszkańców. Dzięki środkom z drugiego filaru samorządy w Wielkopolsce dotychczas zrealizowały kilka tysięcy projektów o charakterze lokalnym, niezbędnych dla dalszego rozwoju tych terenów. Przedłożony projekt Polityki Rolnej na lata 2023-2027 nie przewiduje realizacji wsparcia na inwestycje lokalne znajdujące się na obszarach wiejskich. Prowadzone konsultacje są więc idealnym momentem na wskazanie potrzeb obszarów wiejskich oraz mechanizmów na realizację licznych inwestycji o zasięgu lokalnym – mówi radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, była wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Szalczyk

Stanowisko zwraca szczególną uwagę na możliwość wykorzystania samorządów wojewódzkich w realizacji celów polityki. Zdobyte doświadczenie na przestrzeni lat, zasoby kadrowe i techniczne dają ogromne możliwości realizacji wielu zadań i osiągnięcia zamierzonych celów WPR. Podkreślone zostało, że samorządy województw mają ustawowe kompetencje do kierowania rozwojem regionalnym, a rozwój obszarów wiejskich znajduję się obszarze tych kompetencji.

- Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dostrzegaj a siłę oraz znaczenia rolnictwa w Wielkopolsce dlatego pilnują interesu wielkopolskiego rolnictwa i podejmowane są wszystkie rodzaje działań aby wielkopolskie rolnictwo mogło się najlepiej rozwijać a złożone stanowisko jest tego doskonałym przykładem – dodaje wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski

Za przyjęciem stanowiska głosowało 25 radnych, z PSK, KO, SLD i niezależny, a 9 radnych z PIS wstrzymało się odgłosu.

Tagi: sejmik

Czytaj również