iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Auta Kaczmarek - Wypożyczalnia - Sprzedaż samochodów
Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE
TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS


Informator rolniczy - dla rolnika
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informator rynku pracy
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE
Krotoszyn

Przyjdą i zapukają do Twoich drzwi...

2020-02-11 09:02:00

Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, że 12 lutego rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2020 na terenie miasta Krotoszyna.

Natomiast na terenie gminy decyzje podatkowe będą roznoszone przez sołtysów danej wsi.

 

Zgodnie z art. 144 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma: - za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ (czyli Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie), funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

 

Decyzje doręczane będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00. W dni powszednie doręczanie korespondencji przez urzędnika odbywać się będzie po godzinach jego pracy.

 

Doręczyciele – pracownicy urzędu - nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.

Każdy z pracowników będzie posiadał przy sobie identyfikator, który na żądanie podatnika zobowiązany jest okazać.

Pytania lub wątpliwości można kierować bezpośrednio do osób doręczających decyzje, którzy udzielą odpowiedzi lub przekażą zapytanie do osób merytorycznie zajmujących się tematyką podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten przedłoży pisemne upoważnienie adresata przesyłki, pozwalające sąsiadowi na odbiór decyzji podatkowej.

Akcja potrwa do 24 lutego 2020 roku włącznie.

 

 
Źródło: krotoszyn.plReklama - OSK AS Maria Maśniak

Adam 1 agencja reklamowa

Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Wiadomości kulturalne z Krotoszyna
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl