iKrotoszyn.pl reklamy
Krotoszyn

„Pracodawca otwarty na zmiany”

2022-07-06 09:07:00

Po trzech latach przerwy związanej z pandemią, z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie, w auli Cechu Rzemiosł Różnych, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców pn. „Pracodawca otwarty na zmiany”.


Wzięło w nim udział 34 przedstawicieli z 29 lokalnych firm. Celem przedsięwzięcia było nie tylko zacieśnienie współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z pracodawcami, w kierunku wspólnego rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy, ale również dostarczenie uczestnikom informacji przydatnych przy realizacji polityki kadrowej, inwestycji w rozwój zasobów ludzkich, przy wykorzystaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy w znalezieniu zatrudnienia, również tego wspieranego przez PUP (m.in. staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy).

 

Wystąpienia prelegentów z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy dotyczyły tematów:

  • „Planowane zmiany w prawie pracy. Mobbing w miejscu pracy”,

  • „Zmiany w świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa”,

  • „Polski Ład – zaliczki na podatek dochodowy (ostatnie zmiany)”,

  • „Aktywizacja uchodźców wojennych z Ukrainy”.
Czytaj również

OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
MALINOWY ZAKĄTEK
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B