iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Pożar sadzy w przewodzie kominowym... Nie czekaj - zaproś kominiarza!

Podsumowując statystyki mijającego roku w powiecie krotoszyńskim, odnotowano łącznie 147 pożarów. Niestety, aż 40 w budynkach mieszkalnych! Analizując szczegółowo te statystyki corocznie bardzo duży odsetek pożarów na naszych domach, stanowią pożary sadzy w przewodzie kominowym.

- Żeby trafić do wyobraźni właścicieli i użytkowników obiektów mieszkalnych, aż 72% interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku związanych z pożarem w obiektach mieszkalnych to właśnie palące się sadze! Ten nie zaczął się lepiej! Od 1 stycznia odnotowano już 11 tego typu interwencji! - informuje mł. kpt. Mateusz Dymarski, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

- Wszystko zaczyna się niewinnie, a finalnie może stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu oraz spowodować duże straty materialne. Nie zawsze strat pożarowych uda się uniknąć. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku. Dlatego też często przez nieszczelny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków mieszkalnych, a także zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Scenariuszy interwencji jest wiele, lecz przyczyna przeważnie ta sama. Zaniedbania użytkowników instalacji grzewczych związane z brakiem okresowego czyszczenia i cyklicznej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz spalanie materiałów do tego nieprzeznaczonych. Szybkie rozpoznanie zagrożenia może pomóc uniknąć nieszczęścia - wyjaśnia M. Dymarski.

Nasz niepokój powinno wzbudzić kilka czynników takich jak: szum, gęsty dym oraz iskry wydobywające się z komina, wysoka temperatura przewodu kominowego, pękające ściany, zadymienie w budynku.

 

"Lepiej zapobiegać, niż leczyć"

Ta maksyma sprawdza się nie tylko w medycynie. - Prawidłowa eksploatacja kominów zależy w głównej mierze od nas samych i jest podstawą w walce z pożarami sadzy! To my pilnujemy przeglądów okresowych i rocznych, zakupujemy opał i dbamy o porządek w pomieszczeniach, gdzie znajduje się kocioł grzewczy, to wreszcie my podejmujemy decyzję o instalacji czujnika dymu i tlenku węgla. Nie dajmy się zabić we własnym domu! - apelują strażacy.

Krotoszyńscy strażacy przypominają również, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje PRAWNY OBOWIĄZEK nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy,
  • w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

Niezależnie od powyższego co najmniej raz w roku należy poddać okresowej kontroli stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przez uprawnionego kominiarza.

 

Odpowiedzialność karna właścicieli i zarządców budynków

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: przeprowadzeniu corocznego przeglądu kominiarskiego lub też zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

18 września został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie formą potwierdzenia takiego przeglądu. Rozszerzeniu ulega również zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich między innymi o inwentaryzacje źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Źródło: mł. kpt. Mateusz Dymarski, Krajowa Izba Kominiarzy
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.