iKrotoszyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię? Ruszają kontrole. W gminie Krotoszyn będzie je przeprowadzała straż miejska

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) zobowiązani są do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagane jest także posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi (faktury, rachunki).

W ubiegłym roku weszły w życie nowe przepisy zaostrzające prawo dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków. - Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia cyklicznych kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – w myśl nowych przepisów wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę raz na dwa lata - informuje Urząd Miejski w Krotoszynie. - Mając na względzie powyższe oraz dobro naszego lokalnego środowiska na terenie naszej gminy rozpoczął się obowiązkowy cykl kontrolny w tym zakresie. Przedmiotowe kontrole przeprowadzane są przez Straż Miejską.

Warto dodać, że w przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

 

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. Za utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli nowe przepisy również przewidują karę grzywny.

 

Reasumując. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na ich terenie nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużytej wody i pojemności zbiornika w sposób uniemożliwiający przepełnienie zbiornika.  Należy też pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

Źródło: krotoszyn.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.