iKrotoszyn.pl reklamy
Krotoszyn

Podczas wykopów uszkodzono korzenie 18 drzew. Burmistrz wszczął postępowanie

2021-07-16 10:07:00
Na terenie pasa drogowego ulic powiatowych Langiewicza i Rawickiej w Krotoszynie prowadzone są wykopy w związku z położeniem kabla do farmy wiatrowej. Firma wykonująca te roboty uszkodziła korzenie drzew rosnących w pasach drogowych.

- Stwierdzono uszkodzenie korzeni 18 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Langiewicza oraz 12 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Rawickiej, przy czym na 10 drzewach (9 śliw wiśniowych i 1 lipa drobnolistna) stwierdzono oznaki obumierania niezależne od przeprowadzonych prac i zniszczeń w systemie korzeniowym tj. występowanie grzybów, licznych ubytków wgłębnych i pęknięć pni z widoczną próchnicą. Na części drzew stwierdzono również miejsca żerowania szkodników popularnie określanych jako korniki - informują przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

W związku z tym burmistrz Krotoszyna wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew rosnących w we wspomnianych pasach drogowych.

- Bez wątpienia system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym ul. Langiewicza i ul. Rawickiej w Krotoszynie został naruszony. Wykopy otwarte prowadzone były w większości w odległości ok. 0,5 m – 1 m od pnia drzewa. Niestety, w co najmniej dwóch przypadkach stwierdzono wykop w odległości mniejszej niż 0,5 m, w wyniku czego korzenie zostały przerwane i połamane. Aktualnie trudno jednoznacznie ocenić zakres uszkodzeń, ponieważ wykop został już w większości zakryty (zakrycie było konieczne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i celem ograniczenia dalszego negatywnego wpływu na drzewa poprzez np. obsychanie korzeni). Nie wyklucza się zachowania żywotności przedmiotowych drzew, ponieważ przeważająca część korzeni poszczególnych drzew nie została naruszona - stwierdzają krotoszyńscy urzędnicy.

Aktualnie trwa postępowanie i zbierany jest materiał dowodowy celem określenia zakresu ingerencji w system korzeniowy. - Natomiast właściciel terenu, na którym rosną drzewa winien rozpatrzyć kwestię potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa i rozważyć ewentualne zlecenie ekspertyzy pod kątem stabilności przedmiotowych drzew i wykonania specjalistycznych zabiegów w celu przywróceniu statyki - informuje magistrat.

 

Powiat (zarządca wspomnianych dróg) oczywiście nie zamierza tak sprawy pozostawić. Warto dodać, że ujrzała ona światło dzienne po interwencji wicestarosty Pawła Radojewskiego, który zwrócił uwagę pracownikom wykonującym roboty ziemne na zbyt bliskie - w stosunku do drzew - wykopy. - Zgoda została wydana na roboty ziemne, ale nie na uszkadzanie drzew - tłumaczy P. Radojewski.

Powiadomiono więc natychmiast konserwatora przyrody, a później burmistrza Krotoszyna, który właśnie wszczął postępowanie administracyjne. - Dwa dni temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy wykonującej wykopy - dodaje wicestarosta. Polecono firmie, aby zwróciła się do konserwatora z prośbą o możliwość obcięcia koron potężnych, uszkodzonych drzew, aby ograniczyć wywieranie na nie nadmiernej siły przez wiatr. To oczywiście nie wszystkie konsekwencje, jakie może ponieść wykonawca robót. Te z pewnością zostaną określone po zebraniu materiału dowodowego przez burmistrza.

(raf)
Czytaj również

OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B