Krotoszyn

Po raz kolejny sprzątali po innych...

2021-09-22 14:09:00
Krotoszyński Hufiec Pracy po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”. W tym roku odbyła się już 28. edycja tego przedsięwzięcia.

- Celem akcji było rozbudowanie w uczestnikach postaw ekologicznych, które mają służyć ochronie naszej planety, a także aktywizacji prospołecznęj. Zajęcia pozwoliły na integrację uczestników poprzez wspólny wysiłek w szczytnej dla całego ogółu sprawie. Przygotowując się do realizacji tej inicjatywy zgłosiliśmy najpierw uczestnictwo naszej jednostki w Urzędzie Miasta w Krotoszynie. Miejsca, które zostały nam wyznaczone do sprzątania przez Urząd to tereny parków i skwerów położone przy ul. Mickiewicza, Fabrycznej i PKP w Krotoszynie - informują wychowawcy hufca.

Akcja przebiegała sprawnie. Młodzież pod nadzorem wychowawców Hufca Pracy z zaangażowaniem podeszła do zaplanowanych działań.Czytaj również