iKrotoszyn.pl reklamy
Eko Siódemka

Odbiór szkła i papieru raz w miesiącu, roczne limity odpadów... Eko Siódemka wprowadza zmiany

2022-01-05 11:02:00

Pod koniec grudnia Zgromadzenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka podjęło dwie uchwały. Dotyczą one zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz w sprawie zakresu odbioru odpadów komunalnych.


Eko Siódemka informuje o zmianach, które mogą wkrótce nastąpić. Poniżej szczegóły:

  • częstotliwość odbioru dwóch frakcji odpadów selektywnie zbieranych bezpośrednio od mieszkańców - SZKŁA oraz PAPIERU zmieniono z co dwóch na co cztery tygodnie

  • w związku z uruchomieniem na terenie czterech PSZOK-ów (Rzemiechów, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą oddawane przez mieszkańców wyłącznie w tych punktach; tym samym nie będzie już bezpośredniej zbiórki tych odpadów z nieruchomości

  • jeśli chodzi o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dodatkowo będą organizowane tzw. zbiórki stacjonarne

  • wprowadzone zostały roczne limity niektórych frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK-ach od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- ODPADY WIELKOGABARYTOWE - 600 kg na każdego właściciela, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; o zadeklarowanej liczbie mieszkańców do 10 osób / 1200 kg - o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób

- OPONY SAMOCHODOWE - do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

- ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości

- BIOODPADY - 500 kg o zadeklarowanej liczbie mieszkańców do 10 osób / 1000 kg o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób.

 

Ponadto doprecyzowane zostały zapisy dotyczące frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK-ach od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Tak więc właściciele tych nieruchomości mogą oddać do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

a) papier – w ilości nieograniczonej

b) metale - w ilości nieograniczonej

c) tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej

e) szkło – w ilości nieograniczonej

f) bioodpady – w ilości 500 kg rocznie

g) popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej.

 

Aktualnie uchwały objęte są nadzorem prawnym Wojewody Wielkopolskiego i jeżeli nie wniesie on uwag i zastrzeżeń do wprowadzonych zmian, będą one obowiązywać od 1 lutego 2022.

Źródło: Eko Siódemka


Czytaj również

OSK PAWEL PIETRZAK KROTOSZYN PRAWO JAZDY
MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B