iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest

Można składać wnioski na 2023 rok na odbiór wyrobów zawierających azbest. Projekt realizuje samorząd powiatowy przy udziale gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Wnioski można uzyskać w urzędach gmin, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Bud. Nr 3, pokój nr 20) oraz w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych tych urzędów.

 

Do wniosku o udział w programie należy załączyć:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy.
  • Klauzulę informacyjna RODO.
  • świadczenie potwierdzające, że wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków związanych z działalnością rolniczą bądź gospodarczą (załącznik nr 3 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, a wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków z nią związaną,
  • Oświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia są zdemontowane z dachu (załącznik nr 4 do Regulaminu),
  • Oświadczenie o pomocy de minimis – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik,
  • Zgodę współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na realizację zadania,
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

 

Program pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek na udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć we właściwej Gminie ze względu na położenie nieruchomości, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu – Załącznik nr 1.

W związku z ograniczoną liczbą środków planowanych na realizację niniejszego zadania dopuszcza się możliwość niezrealizowania wszystkich wniosków. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność składania wniosków.

Termin składania wniosków do urzędów gmin do 31 marca 2023 r. Planowany termin realizacji zadania to ma - sierpień tego roku.

Źródło: powiat-krotoszyn.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.