Krotoszyn

Multimedialny konkurs w hufcu

2021-10-04 11:10:00
27 września w Hufcu Pracy w Krotoszynie został rozstrzygnięty konkurs multimedialny pn. „Moje Miejsce na Ziemi”.

Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point, z ograniczoną ilością – 12 slajdów. Do hufca wpłynęło 38. prac konkursowych, z których wyłoniono najlepsze.

Zwycięską pracę wykonał uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Krystian Maciejczak. Miejsce drugie i trzecie przyznano uczennicom klas trzecich z Branżowej Szkoły w Kobylinie - Agacie Mroczek i Weronice Szafraniak.


Czytaj również