Praca Zduny

MASZYNISTA STACJI POMP W ZDUNACH

2021-08-11 07:08:00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji poszukuje osoby na stanowisko:

MASZYNISTA STACJI POMP
W ZDUNACH

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 

OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieci wodociągowej i/lub stacjach uzdatniania wody,
 • usuwanie awarii wodociągowych na sieci i na uzbrojeniu wodociągowym,
 • obsługa stacji pomp, studni głębinowych,
 • przestrzeganie technologicznych czynności w zakresie eksploatacji stacji uzdatniania wody, ujęć wody, pompowni wody oraz sieci wodociągowych,
 • obsługa systemu komputerowego służącego do monitoringu i sterowania obiektami wodociągowymi,
 • wykonywanie napraw i konserwacji związanych z eksploatowanymi urządzeniami,
 • obsługa agregatów prądotwórczych,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie produkcji wody, zużycia energii,
 • zapewnienie ładu i porządku w obrębie stref bezpośrednich obiektów wodociągowych,
 • umożliwienie przebywania osób trzecich na stacjach wodociągowych
  i przepompowniach wody w czasie pracy oraz należyte zabezpieczenie obiektu
  po godzinach pracy,
 • obsługa systemu grzewczego w obiektach wodociągowych,
 • przestrzeganie norm sanitarnych przy pracach związanych z kontaktem z wodą,
 • przestrzeganie przepisów p.poż. i bhp zgodnie z instrukcjami oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących eksploatacji urządzeń,
 • utrzymywanie kontaktu z przełożonym w zakresie zauważonych odchyleń,
 • zapewnienie ładu i porządku na stanowisku pracy,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • dbałość o należyte zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe,
 • wykonywanie innych zadań związanych z działalnością PGKiM Sp. z o.o. wynikających z aktualnych potrzeb,
 • prowadzenie pojazdów służbowych,

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe preferowane elektryczne lub sanitarne,
 • podstawowa znajomość układów automatyki stacji wodociągowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • posiadanie uprawnień elektrycznych kat. E w zakresie eksploatacji SUW i sieci wodociągowej lub zobowiązanie do wykonania uprawnień.
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

 

Wymagane dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy: kadry@pgkimkrotoszyn.pl
lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwa
z adnotacją
„Maszynista Stacji Pomp w Zdunach”.

Termin składania: do 6 września br.

 

Źródło: Ogłoszenie płatne

Czytaj również