iKrotoszyn.pl reklamy
Krotoszyn

Kto umie czytać ze zrozumieniem? Ciąg dalszy sporu na linii burmistrz - senator

2019-08-12 07:08:00
Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach. A ten wciąż powraca jak bumerang. Sprawa dotyczy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach podległych burmistrzowi Krotoszyna i wypłaty im zaległych pieniędzy za przepracowane nadgodziny.

Temat kolejny raz został poruszony przez senatora Łukasza Mikołajczyka na briefingu prasowym, który odbył się na krotoszyńskim Rynku pod koniec lipca. Poinformował dziennikarzy o apelacji, jaką wniósł burmistrz Krotoszyna w kwestii wypłaty zaległych pieniędzy nauczycielom. - Jest to świetny przykład hipokryzji PSL-u - stwierdził wówczas - między innymi - senator. Te słowa najwyraźniej zabolały włodarza miasta, bowiem na stronie internetowej Krotoszyna opublikował swoje oświadczenie. Ł. Mikołajczyk, także nie pozostał bierny i odpowiedział na słowa burmistrza. Tym razem za pośrednictwem listu, który parlamentarzysta przesłał do naszej redakcji.
 
Poniżej przypominamy wystąpienie senatora podczas briefingu, sporą część oświadczenia burmistrza opublikowaną na krotoszyn.pl oraz odpowiedź Ł. Mikołajczyka.
 
 
 

Burmistrz Franciszek Marszałek:

 

Senator Mikołajczyk i sztuka czytania ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem jest trudną sztuką. Zazwyczaj ułatwia je wykształcenie, pozycja społeczna czy doświadczenie życiowe. Nie gwarantują one jednak sukcesu. Najlepszym przykładem braku tej gwarancji są stwierdzenia pana senatora Łukasza Mikołajczyka (lat 41, z wykształcenia informatyk, z zawodu nauczyciel), wypowiedziane podczas konferencji prasowej na krotoszyńskim rynku. Wynika z nich, że pan senator nie zrozumiał komunikatu dla nauczycieli szkół i przedszkoli opublikowanego przez Burmistrza Krotoszyna, zwłaszcza ostatniego akapitu, w którym mowa o prawomocnych wyrokach. Pan senator Mikołajczyk nie jest wprawdzie prawnikiem, ale jako członek wyższej izby polskiego parlamentu oraz partii politycznej mającej prawo wypisane na sztandarach, powinien rozumieć, co oznacza „prawomocność”.

Zgodnie z art. 363 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Od wydanych przez Sąd Okręgowy w Kaliszu wyroków przysługiwała apelacja. W swym komunikacie Burmistrz Krotoszyna zapowiedział, że decyzje co do wniesienia apelacji zapadną po zapoznaniu się z argumentami zawartymi w pisemnych uzasadnieniach wyroków, a po ich uprawomocnieniu się bezzwłocznie je zrealizuje. Po zapoznaniu się burmistrz stwierdził, że interpretacja przepisów dokonana przez Sąd Okręgowy w Kaliszu nie jest w pełni przekonująca i wymaga kontroli przez sąd II instancji – Sąd Apelacyjny. Wydłużył się tylko proces ustalania stanu prawnego, co w niczym nie podważa ani nie zmienia zawartej w oświadczeniu burmistrza deklaracji odniesienia decyzji sądu do wszystkich nauczycieli.

Niezrozumienie pojęcia „prawomocność” doprowadziła więc pana senatora do fałszywego wniosku, że dla burmistrza „nauczyciele nie są […] ważni” i do nieuzasadnionego oskarżenia o hipokryzję. Obnaża ono jednak nie hipokryzję burmistrza, lecz niezdolność senatora do czytania ze zrozumieniem. Bez wątpienia osoby, śledzące wiadomości podawane w mediach, tej umiejętności pozbawione nie są i treści, udostępnione w niniejszym artykule, potrafią ze zrozumieniem odczytać.

                                                                               Burmistrz Krotoszyna

Franciszek Marszałek

 

Senator Łukasz Mikołajczyk:

 

Burmistrz Franciszek Marszałek (lat 53, prawnik i historyk) i sztuka kreowania rzeczywistości!
 
Szanowny Pan Burmistrz Marszałek twierdzi, że "czytanie ze zrozumieniem jest trudną sztuką. Zazwyczaj ułatwia je wykształcenie, pozycja społeczna czy doświadczenie życiowe" PSL, który reprezentuje Pan Burmistrz dawno porzucił ludzi niewyształconych i bez wysokiej pozycji społecznej na rzecz koalicji z "elitami" III RP, komunistami i środowiskami lewackimi. Być może dlatego Burmistrz Marszałek (lat 53, historyk i prawnik) nie wie, że wśród tych niewyształconych ludzi bez pozycji społecznej są mądrzy, inteligentni, uczciwi i prawi ludzie, którzy nie tylko czytają ze zrozumieniem, ale też są odporni na kreowanie rzeczywistości, jakie proponuje Pan Burmistrz.  Komunikat dla nauczycieli szkół i przedszkoli opublikowany przez Burmistrza Krotoszyna, w tym jego ostatni akapit, w którym mowa o prawomocnych wyrokach jest zrozumiały. Problem polega jednak na tym, że Pan Burmistrz nie zrozumiał  mojej wypowiedzi. Chociaż zrozumiało ją wielu niewyształconych, bez pozycji społecznej mieszkańców mojego okręgu, których szanuję i nie dyskryminuję stawiając tezy podobne do zaprezentowanej przez Pana Burmistrza na wstępie odpowiedzi zamieszczonej w aktualnościach strony Krotoszyna. Specjalnie jednak dla Pana Burmistrza wyjaśniam, że moim zdaniem złożenie apelacji w przedmiotowym sporze, oczekiwanie na prawomocne orzeczenia i naliczenie dodatkowych kosztów (za które oczywiście zapłacą mieszkańcy Krotoszyna) zamiast wypłacenia należnych środków nauczycielom jest grą na czas i dowodem na hipokryzję kogoś, kto twierdzi, że "szanuje" nauczycieli i ich pracę oraz "współdziała".  Nie jestem prawnikiem, ale pojęcie prawomocności decyzji, orzeczenia itp. jest mi znane. Być może Pana Burmistrza rozczaruję, ale moi liczni przyjaciele i wyborcy, którzy nie mieli szans na zdobycie wykształcenia lub pozycji społecznej, a są wartościowymi ludźmi, którym obca jest hipokryzja,  również sens tego pojęcia znają. 
 
Na koniec mała uwaga. Pisanie o sobie w osobie trzeciej: "W swym komunikacie Burmistrz Krotoszyna... Po zapoznaniu się burmistrz stwierdził, że..." świadczy o ogromnym ego (tłumaczącym nieco podejście do osób niewyształconych) lub o tym, że ktoś musi pisać teksty za Pana Burmistrza. Zatem proponuję zejść na ziemię, między zwykłych ludzi lub samemu pochylić się nad pisaniem odpowiedzi.
 
To moja odpowiedź na tekst Burmistrza skierowany w moją stronę i opublikowany na portalu krotoszyn.pl
 


Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.