iKrotoszyn.pl reklamy
Artykuł sponsorowany

Krotoszyn pierwszy z pożyczką JESSICA2, ociepla szkoły, naprawia drogi i dba o ekologię

2017-12-06 13:12:00
Zdjęcie: Burmistrz Krotoszyna podpisuje umowę na pożyczkę JESSICA 2, przy kontrasygnacie skarbnika gminy.
Powoli zbliża się koniec roku kalendarzowego, więc warto przyjrzeć się temu, co nowego mamy w naszej gminie dzięki wielomiesięcznej pracy samorządu. Jak wynika z krótkiego podsumowania, władze Miasta i Gminy Krotoszyna mogą czuć satysfakcję - dzięki dobrej współpracy burmistrza Franciszka Marszałka z Radą Miejską w Krotoszynie, samorządem powiatu i wieloma organizacjami oraz klubami - rok 2017 należy do udanych dla Krotoszyna i jego mieszkańców.

Tegoroczny budżet Miasta i Gminy Krotoszyn opiewa na 155,5 mln złotych. To spora kwota, ale postępująca nowoczesność i potrzeby gminy - aspirującej do grona najlepszych pod względem rozwoju - powodują, że wzrastające dochody budżetowe nie zabezpieczają wszystkich oczekiwań mieszkańców. Są to różne potrzeby nowoczesnych ludzi: zadbane szkoły, gładkie drogi… Coraz częściej pragniemy spotykać się z przyjaciółmi i rodziną w plenerze, na wydarzeniach rekreacyjnych lub sportowych. I dlatego samorząd podjął decyzję m.in. o dalszej rewitalizacji.

 

Dalsza rewitalizacja – miasto zmienia oblicze 

17 października br. burmistrz Franciszek Marszałek podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pożyczkę w wysokości 20 mln złotych przeznaczoną na dalszą rewitalizację miasta. Wartość całkowita projektu obejmującego aleję  Powstańców Wielkopolskich, budynek kina Przedwiośnie oraz tereny nad Jeziorem Odrzykowskim wynosi 33 mln 799 tys. złotych. Po długoterminową i minimalnie oprocentowaną (0,57 % w skali roku) pożyczkę JESSICA 2 władze naszej gminy sięgnęły jako pierwsze w Wielkopolsce, równocześnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie, które uzyskało także 20 mln zł na rewitalizację szpitala . Wysoka kwota pozwoli na odmianę oblicza i funkcji dobrze znanych miejsc.

Gruntownie przebudowana zostanie al. Powstańców Wlkp. Dwie jednokierunkowe jezdnie rozdzieli pasaż z zielenią, ścieżka rowerowa, elementy małej architektury o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, jak np. dzwony rurowe, kamienne cymbały czy kołyska Newtona. Remont obejmie sieć kanalizacyjną, wodociągową, deszczową i oświetlenie uliczne, z przebudową nawierzchni łącznie. Realizacja tej części projektu powinna zostać sfinalizowana do końca 2018 roku. 

Z odnowionej alei, miejsca rodzinnych spacerów, przejażdżek i zabaw, dzielić nas będzie tylko kilka minut pieszo lub na rowerze od nowego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Odrzykowskim. Będą tam czekały na mieszkańców i gości: trasy spacerowa i rowerowa, nowoczesny skatepark, tor rowerowy, boiska sportowe, siłownia plenerowa, stok saneczkowy, plac zabaw w kształcie żaglowca. Zmodernizowany zostanie stadion, a nowy budynek pod trybunami będzie zapleczem dla wszystkich obiektów ośrodka. Przewidziano także pole namiotowe, parking. Przeprowadzone zostaną wszystkie niezbędne prace infrastruktury podziemnej. Półdziki obecnie obszar wokół zbiornika wodnego będzie kusił licznymi atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi wg założeń już pod koniec 2020 roku. 

Do tego czasu powinna zostać także ukończona adaptacja na cele społeczne i kulturalne budynku kina Przedwiośnie. Wielofunkcyjna sala widowiskowa na parterze, dawniejsza sala klubowa, ułatwi organizację wielu wydarzeń dla różnych grup mieszkańców, pozwoli na ożywienie kulturalne środowisk, także seniorów. Przy tej okazji teren przy kinie zostanie przystosowany do prowadzenia imprez plenerowych.

 

Termomodernizacje obiektów oświatowych

Do końca br. zakończona zostanie trzyczęściowa inwestycja termomodernizacji gminnych placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 1 z OI (obecnie SP 7) Szkoły Podstawowej w Biadkach i Przedszkola nr 5. Inwestycje zostały przeprowadzone dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę w konkursie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę władze miejskie podpisały w październiku 2016 r. W roku bieżącym do placówek wkroczyli wykonawcy. Roboty w Szkole na Parcelkach prowadzi PBH „Cegiełka” z Wilkowyi, koszt robót po przetargu opiewa na 2 mln 21 tys złotych, w Przedszkolu nr 5 - PBH „Mal-Pol” z Krotoszyna, koszt robót 809,5 tys złotych, w Szkole Podstawowej w Biadkach – firma „Bud-Rem” z Jarocina, koszt robót 1 mln 23 tys. złotych. W ramach zadania wykonane zostały prace termomodernizacyjne, wymieniono także oświetlenie na energooszczędne i wykonano ogniwa fotowoltaiczne. Wartość trzech ww. inwestycji wyniosła 3 mln 950,8 tys. zł, w tym dotacja z WRPO – 1 mln 960 tys. zł. 

 

W maju br. zakończona została modernizacja boiska wielofunkcyjnego Gimnazjum nr 2 (obecnie SP 5), w sierpniu zaś termodernizacja szkoły. Budynek został docieplony, wymieniono okna i unowocześniono system grzewczy obiektu, przechodząc z opalania węglem na technologię gazową. Obie inwestycje prowadzono w cyklu dwuletnim. Modernizacja boiska kosztowała 301 tys. złotych, roboty w budynku szkolnym – 998 tys. złotych, z czego 847 tys. złotych stanowi pożyczka częściowo umarzalna uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

6 września br. w Chwaliszewie dokonano oficjalnego odbioru rozbudowanej części Domu Kultury. Obiekt zyskał dodatkowe pomieszczenie z sanitariatami, szatnią i zapleczem kuchennym, przebudowano także wejście do budynku. Koszt robót wyniósł ok. 240 tys. zł.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 i Przedszkole nr 5 po termomodernizacji.

 

Nowe drogi w mieście i na wsi

W maju br. oddana zostały mieszkańcom do użytku ulice Agrestowa, Porzeczkowa - ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej  o łącznej długości 196 metrów, wartość prac wyniosła 212,7 tys. złotych.

W drugiej połowie października zakończone zostały prace na drodze łączącej Kobierno i Nowy Folwark. W sierpniu minionego roku władze miejskie uzyskały 740 tys. zł dofinansowanie na to zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość  kosztowała 1 mln 306 tys. złotych, za tę kwotę wybudowano od podstaw jezdnię o długości 1777 m i szerokości 5 m. Również w październiku oddanych zostało do użytku kilka dróg wiejskich wyremontowanych destruktem pofrezowym. Za kwotę 600 tys. złotych udało się zmodernizować ulice w Wielowsi, Roszkach, Ugrzelach, Gorzupi, Biadkach oraz Świnkowie.

200 tys. złotych kosztowało położenie nowej nakładki bitumicznej na 800-metrowej drodze w Dusznej Górce, natomiast około 282 tys złotych - przebudowa 250-metrowej ulicy w Ustkowie. 

 

Ulica Porzeczkowa w Krotoszynie.


W ostatnich dniach zakończono przebudowę ponad 300-metrowej ulicy Wiśniowej w Orpiszewie. Trwa modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Ratuszu. W przygotowaniu jest przetarg na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu, na którą gmina uzyskała 320 tys. złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W grudniu MZK Krotoszyn zaprosi nas na uroczyste otwarcie nowego placu manewrowego w zajezdni i prezentację 7 nowoczesnych autobusów. Razem z systemem biletowym i dwiema elektronicznymi tablicami informacyjnymi są to części projektu realizowanego wespół z władzami powiatu - powiat zbudował ciągi pieszo-rowerowe. Cały projekt jest wart ponad 10 mln zł, część MZK – 7,1 mln, w tym dofinansowanie z WRPO – 4,9 mln zł.    

 

Ekologicznie i jasno

Świadomość, jak ważne jest czyste środowisko naturalne, skłania gminę do promowania i wspierania działań proekologicznych. Urząd Miejski w Krotoszynie prowadzi już trzeci rok dofinansowanie budów przydomowych oczyszczalni ścieków i zamiany systemów grzewczych na przyjazne środowisku. Na wsparcie ww. działań zaplanowano w tym roku blisko 133  tys. złotych. Przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w parku Dworcowym powstała ścieżka edukacyjno-dydaktyczna, a w Szkole Podstawowej w Biadkach – szkolne centrum przyrodniczo-ekologiczne. Na obiekty małej architektury w tym roku samorząd wyasygnuje około 260 tys. złotych W parku przy PKS gmina postawiła pierwszą w mieście toaletę dla psów. Modernizowane są place zabaw na ulicy Spokojnej i w Chwaliszewie oraz siłownia plenerowa na Kopieczkach, powstaje teren rekreacyjny na ul. Konstytucji 3 Maja. Około 300 tys. będzie kosztowało w tym roku podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w gminie, na co składają się: nowe lampy na Magazynowej, Ptasiej, Kopieczkach, Koźmińskiej oraz na Nowej w Gorzupi i Leśnej w Kobiernie oraz wymiana ponad 300 opraw oświetleniowych.

 

Dużym wyzwaniem dla samorządów gminnych była w tym roku reforma ustroju szkolnego. Krotoszyn z powodzeniem wdrożył nowe założenia, realizując przy tym wszystkie dotychczasowe działania z zarządzania oświatą. W br. burmistrz Franciszek Marszałek wręczył łącznie 246 stypendiów dla najlepszych uczniów.

 

O 100 tys. złotych Miasto i Gmina Krotoszyn podniosło wartość swoich udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Do tej pory z poręczeń skorzystało 220 przedsiębiorców na kwotę 19 mln złotych. 

 

Odświętnie i sportowo

Jak co roku w gminnym budżecie znalazły się kwoty, dzięki którym samorząd  wspiera działalność lokalnych klubów sportowych i stowarzyszeń oraz funkcjonowanie bazy sportowej. Na bieżące utrzymanie obiektów oraz funkcjonowanie sportu wydane zostanie blisko 3,5 mln złotych. W kwocie tej zawarta jest również promocja przez sport oraz stypendia sportowe.  

Od lat jedną z idei naszego samorządu jest mentalne poszerzanie granic gminy. Jest to możliwe dzięki nawiązywaniu partnerskich kontaktów z innymi miastami, które ułatwiają nam i naszym dzieciom poznawanie świata. W minionym roku delegacja krotoszynian złożyła wizytę przyjaciołom z dalekiej Japonii, w tym zaś roku poczyniliśmy milowy krok w kierunku poznawaniu kultury Węgier i naszego miasta partnerskiego Fonyód.

Dzięki dobrej współpracy burmistrza z Urzędem Marszałkowskim, Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP i Komendą Powiatową PSP po raz pierwszy mieliśmy w naszym mieście obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka. Uroczystość odbyła się w maju na Rynku i w nowej hali sportowej. Nie była to jedyna impreza plenerowa zaproponowana mieszkańcom, jak zwykle znawcy muzyki gromadzili się na Rynku na Więc Wiecach, a wielbicieli sztuki ulicznej przyciągnął Busker Bus. Dobra sławą cieszy się coroczny Krotofest - Festiwal Aktywnych Sąsiadów,  podczas którego w świątecznej formie prezentują się wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy. Gmina wspiera finansowo także wiele wydarzeń organizowanych przez kluby i stowarzyszenia, również coroczną imprezę prowadzoną przez Starostwo Powiatowe „Powiat od Kuchni”.

 

Zespół ludowy z Fonyód gościł w Krotoszynie w dniu podpisania umowy partnerskiej miast.

* * *

Trudno zawrzeć  tutaj pełną informację na temat działalności samorządu. Osoby, które czują niedosyt wiedzy, zachęcamy do śledzenia miejskiej strony internetowej, na której zamieszczane są wiadomości o większości działań gminy.Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.