iKrotoszyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Koniec nocnych dyżurów aptek w Krotoszynie?

2020-02-13 10:01:00

Mimo iż, Rada Powiatu Krotoszyńskiego przyjęła harmonogram dyżurów aptek, to jednak nie wszystkie placówki farmaceutyczne do niego się stosują. Gdzie kupić leki w godzinach nocnych?


W listopadzie 2019 roku Rada Powiatu Krotoszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie "Rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2020 roku". Jest to dokument przyjmowany co roku i oparty na art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zmianami). A jeden z jej zapisów głosi, że:

 

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

 

Sprawa ma jednak charakter ogólnopolski. Od dawna borykają się z nim np. mieszkańcy Pleszewa. A gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze...

 

Dyżur przez trzy godziny, do 23.00

Jak twierdzą farmaceuci koszty związane z utrzymaniem apteki w godzinach nocnych są niewspółmierne do zysków. Stąd niektóre z nich, zamiast pełnić dyżur w nocy (zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu harmonogramem od godz. 20.00 do 8.00 dnia następnego), postanowiły sobie go "nieco" skrócić. Dyżurują więc tylko przez trzy godziny - do 23.00. Różnica dość znacząca, bowiem uniemożliwiająca zakup leków w nocy. A przecież zdarzają się przypadki, gdy w sytuacjach mniej lub bardziej nagłych, konieczne jest szybkie wykupienie i zastosowanie środków farmaceutycznych.

 

12 aptek

Jeszcze przed podjęciem wspomnianej uchwały, do starosty wpłynęły pisma od krotoszyńskich aptekarzy. W jednym z nich kierownicy 12 aptek poinformowali, że ich placówki będą pracowały tylko do godz. 23.00. Wymiana pism trwała jakiś czas. W kolejnym - jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Powiatu - właściciele 10 aptek podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko, tzn., „że nie będą pełnić dyżurów całodobowych, deklarując naprzemienną dodatkową pracę od dnia 01.01.2020 r. w godzinach 20.00 – 23.00 w systemie tygodniowym, jak miało to miejsce do tej pory”. Dwóch kierowników aptek złożyło pisma, deklarujące pełnienie „dyżurów” codziennie przez inną aptekę. Kierownik jednej apteki przesłał pismo, podtrzymując dotychczasową organizację pełnienia „dyżurów”.

 

Wkalkulowane ryzyko

Można więc wysnuć wniosek, że uchwała już na samym początku skazana była na niepowodzenie, bowiem można było przypuszczać, że niektóre apteki nie będą stosowały się do odgórnie ustalonego przez Radę Powiatu harmonogramu.

 

- Dyżurujemy zgodnie z naszym, przedstawionym zarządowi powiatu harmonogramem, czyli do godz. 23.00 - otrzymaliśmy informację od kierowniczki jednej z krotoszyńskich aptek.

 

Czy jednak placówki farmaceutyczne mogą same sobie wyznaczać godziny dyżurów? W uzasadnieniu do wspomnianej wcześniej uchwały podpisanym przez starostę czytamy: Obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku zawierania dobrowolnej umowy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, a prowadzącym aptekę oraz partycypowania w kosztach realizacji obowiązku zapewnienia dostępu do świadczeń w porze nocnej. Koszty z tym związane stanowią koszt określonej działalności gospodarczej, wkalkulowane w ryzyko jej prowadzenia. (...) Zgodnie z przepisami prawa kwestia dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować.

 

Takie mamy prawo

Jak to w naszym kraju bywa: prawo swoje, życie swoje. - Rada Powiatu ustala harmonogram dyżurów, nie ma jednak instrumentów i możliwości do jego egzekwowania - zwraca uwagę Alicja Figura, z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie. Stąd sytuacja, w której już wcześniej, znalazło się wiele innych miejscowości.

Wszystkie ustalenia mają się więc nijak do obecnego stanu rzeczy. Skontaktowaliśmy się bowiem z kierownikami krotoszyńskich aptek w celu uzyskania informacji odnośnie pełnienia dyżurów zgodnie z uchwałą Rady Powiatu. Oto, co ustaliliśmy (stan na 13 lutego 2020 r.).

 

Te krotoszyńskie apteki pełnią dyżur nocny, zgodnie z harmonogramem Rady Powiatu:

  • Apteka "Pod Koroną"
  • Apteka "Nova Słoneczna"
  • Apteka "Centrum Zdrowia"
  • Apteka "Gemini"

 


  • Apteka "Stylowa" - prawdopodobnie całodobowo (w br. nie miała jeszcze dyżurów)
  • Apteka "Nova 2" - prawdopodobnie całodobowo (w br. nie miała jeszcze dyżurów)

  • Apteka "Rodzinna" - nie podjęto jeszcze decyzji (w br. nie miała jeszcze dyżurów)

 


Nie udało się nam dziś skontaktować lub uzyskać informacji w aptekach Eskulap i Na Zaciszu (dwie placówki). Pozostałe wymienione w harmonogramie dyżurów nocnych pełnią go tylko do godz. 23.00.

 

Poniżej podajemy link do uchwały Rady Powiatu odnośnie dyżurów aptek. Czytając harmonogram należy jednak wziąć pod uwagę nasze powyższe ustalenia.

 

 

 Czytaj również

Pro 21 optyk
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B