iKrotoszyn.pl reklamy
Rekrutacja

Kołłątaj! Przyszłość w Nauce - Nauka w Przyszłości

2021-03-19 13:01:00

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie to szkoła oferująca możliwość kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Od wielu lat zaprasza w swoje progi osoby pragnące rozwinąć pasje, zdobyć wiedzę niezbędną do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych.


„Kołłątajowcy” realizują swoje zainteresowania naukowe, sportowe, artystyczne dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, dodatkowym zajęciom i projektom. „Kołłątaj” łączy tradycję z nowoczesnością, sukcesywnie wzbogaca bazę dydaktyczną w nowoczesny sprzęt, a przyjazna atmosfera i niepowtarzalny klimat szkoły są jej dodatkowymi atutami. Bardzo dobrze  wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania, potwierdzany rokrocznie wynikami egzaminu maturalnego.

 

 

W roku 2020 w rankingu „Perspektyw” Kołłątaj zajął 40. miejsce wśród liceów ogólnokształcących Wielkopolski, uzyskując kolejny raz „Srebrną tarczę”.

 

Szkoła stwarza warunki dla rozwoju osobowości uczniów, dba o kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych m.in. poprzez realizację programu wychowawczo–profilaktycznego i patriotycznego oraz pracę w wolontariacie.

 

Młodzi „Kołłątajowcy” współtworzą rzeczywistość I LO, proponując autorskie pomysły, np. tematyczne czwartki, „Twoja twarz nie brzmi znajomo”, „HugonTV”, akcje charytatywne, widowiska artystyczne, kurs filmowy. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i strzeleckich. 

W „Kołłątaju” można rozwinąć swoje marzenia o karierze dziennikarza, filmowca, chemika, sportowca czy turysty.

 

Spotkajmy się w "Kołłątaju"!

 

Oferta edukacyjna

 

na rok szkolny 2021/22

 

 

• IA – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka/geografia, informatyka. Propozycja przede wszystkim dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, myślących o studiach politechnicznych, ekonomicznych, informatycznych. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach i wykładach z zakresu matematyki i fizyki na uczelniach wyższych w Poznaniu i we Wrocławiu.

 

 

• IB – przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy. Klasa dla osób zainteresowanych nie tylko wzorami matematycznymi i językami obcymi ale i tajemnicami świata, podróżami. Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, logistyka, elektronika, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja, geodezja i kartografia, geologia czy geografia.

 

 

 

• IC - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy. Klasa dla osób, które są zainteresowane szeroko rozumianą humanistyką. Sprzyja rozwijaniu pasji artystycznych, literackich, historycznych uczniów pragnących poszerzać swą wiedzę w tych dziedzinach.  Przygotowuje do studiów humanistycznych na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filozofia, prawo, psychologia, socjologia, nauki polityczne, pedagogika, administracja, europeistyka.

 

 

• ID – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m. in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii, ochronie środowiska, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym. Poza tradycyjnymi lekcjami uczniowie będą mogli rozwijać swoją pasję na zajęciach organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

 

 

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - kliknij!

 

 

 

Kołłątaj!
 

Przyszłość w Nauce
 

Nauka w Przyszłości

 

 

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
ELTRONIK - CANAL+
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B