Zamawiaj bez wychodzenia z domu! - kupujlokalnie.online

iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy
Reklama - DUNYA DONER PRACA
Reklama - Pralnia Laguna


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firmReklama - OSK AS Maria Maśniak

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
Bez względu od tego, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz, możesz wspierać naszą zakładkę ipomagamy aktywnie.

Autopromocja gazety internetowej ikrotoszyn.pl
Krotoszyn

Kolejni nauczyciele mianowani

2019-07-17 07:05:57

Zdjęcie: Archiwum
W krotoszyńskim magistracie przeprowadzonych zostało 11 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Przystąpienie do egzaminu poprzedziło odbycie przez nauczycieli, określonego w przepisach prawa, stażu na stanowisku zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uzyskanie satysfakcjonującej oceny pracy, ustalonej przez dyrektora szkoły. W dalszej kolejności postępowanie obejmowało powołanie przez burmistrza Krotoszyna, na wniosek zainteresowanych nauczycieli, komisji egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu. Skład komisji stanowiło dwóch ekspertów z listy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor właściwej szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego, który przewodniczył pracom komisji.

 

Nauczycielom zdającym egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego towarzyszyły ogromne emocje. Każdy chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony i przekonać zespół egzaminujący do jakości swojej pracy.

Przebieg egzaminów dla wszystkich okazał się pomyślny i w ocenie członków komisji egzaminacyjnych potwierdził zaangażowanie, rzetelność i dojrzałość zawodową wszystkich nauczycieli, którzy przystąpili do postępowań. Wśród tych, którzy na okoliczność zdanego egzaminu otrzymali stosowne zaświadczenia znaleźli się:

 • Iwona Ciesiółka - nauczycielka SP nr 3 z OI im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
 • Alicja Kierakowicz - nauczycielka SP nr 5 im. MIkołaja Kopernika w Krotoszynie,
 • Renata Krawczyk - nauczycielka SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Mariusz Marcisz - nauczyciel SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Mariusz Marzyński - nauczyciel SP nr 3 z OI im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
 • Natalia Organista - nauczycielka SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Paweł Paluszczak - nauczyciel SP nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie,
 • Paulina Radojewska - nauczycielka SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Marta Sroczyńska - nauczycielka SP nr 8 z OD im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krotoszynie,
 • Daria Szulc - Klepacka - nauczycielka SP nr 7 z OI im. Henryka Jordana w Krotoszynie,
 • Mariola Szydłowska - nauczycielka SP im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie.

Wraz z gratulacjami z racji zdanego egzaminu, nauczyciele otrzymali informację o terminie uroczystości wręczenia im przez burmistrza decyzji nadających stopień nauczyciela mianowanego, połączonej ze złożeniem ślubowania i co równie ważne - wzroście wynagrodzenia, które nastąpi z dniem 1 września 2019 r.

 

 
Źródło: WOiSS/krotoszyn.pl


TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS
Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE

Przeprowadzki Krotoszyn - transport towarów

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Reklama - Zakuwanie węży hydraulicznych - DRAGON

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl