iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI
Reklama - Pielęgnacja - Renowacja - Farbowanie | Laguna Shoes

Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

AUTOPROMOCJA - Najświeższe informacje z krotoszyńskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Krotoszynie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
Rynek Pracy powiatu krotoszyńskiego - oferty pracy oraz artykuły tematyczne

Autopromocja gazety internetowej ikrotoszyn.pl
Praca

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownicą w ciąży?

2019-12-11 11:01:00

Przepisy w Polsce zapewniają kobietom w ciąży szczególną ochronę przed zwolnieniem. Jednak nie wszystko jest ustalone odgórnie, wiele zależy od umowy o pracę.

Przepisy chronią kobietę w ciąży przed zwolnieniem i zapewniają jej pewną pracę, a co za tym idzie stabilne zarobki. Pracodawca nie może wypowiedzieć takiej kobiecie umowy o pracę w chwili, gdy jest ona w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim. Są jednak wyjątki. Pracodawca może zerwać umowę, jeśli firma ogłasza upadłość bądź jest w fazie jej likwidacji. Przedsiębiorca jest wtedy zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Osoba odpowiedzialna za zatrudnienie może zwolnić pracownicę, gdy ta w jasny sposób spełnia warunki kwalifikujące do zwolnienia dyscyplinarnego. W takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jednak organizacja związkowa w danym zakładzie musi wyrazić na to zgodę.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Przedłużenie umowy o pracę ze względu na ciążę pracownicy następuje w sposób automatyczny z mocy prawa. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych czynności, aby umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu nawet, jeśli kończy się ona w tym terminie. Okres przedłużenia jest kontynuowaniem zatrudnienia na podstawie zawartej wcześniej umowy i opiera się na warunkach w niej zawartych. Datą zakończenia stosunku pracy będzie data porodu, zaś tryb, w jakim umowa zostanie rozwiązana, to upływ czasu, na który była zawarta.

 Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT


Reklama - Agencja reklamowa Adam1


Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecieAutopromocja ikrotoszyn.pl

iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl