iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - CATERING DLA ZDROWIA - DIETA PUDEŁKOWA

Reklama - Bar u Żaby - kurczak z rożna

Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm


Reklama - Kredyty Krotoszyn - FinUP Partner - Tomasz GierkoPARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Zapytaj prawnika

Gdy właściciel zakłóca korzystanie z nieruchomości

2017-03-06 10:02:00

Zdjęcie: Archiwum
Do kancelarii EIG Law & Tax ludzie zwracają się z przeróżnymi sprawami. Każda sytuacja życiowa ma bowiem określony kontekst prawny. Internauci poprosili nas o wskazanie prawnych ram ograniczających prawo własności w przypadku relacji międzysąsiedzkich.

W praktyce najczęściej omawianym ograniczeniem prawa własności nieruchomości jest określony w art. 144 Kodeksu cywilnego przepis z zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego, regulujący nakaz powstrzymania się przez właścicieli nieruchomości od immisji pośrednich. Mianem tym określane są zachowania zakłócające korzystanie z sąsiednich nieruchomości.

Przepis nakazuje powstrzymanie się od takich działań, które mogą zakłócić korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Prawo nie precyzuje jednak, co można zaliczyć do katalogu takich zachowań. Należy więc sięgnąć do orzecznictwa i komentarzy dotyczących wspomnianego zapisu.

Przede wszystkim podkreślić należy słowo „pośrednie”.  Innymi słowy naruszenie praw sąsiada może nastąpić bez bezpośredniej ingerencji w jego lokal.  Immisje pośrednie polegają na przedostawaniu się na nieruchomość sąsiednią określonych czynników, zakłócających korzystanie z tej nieruchomości. Może się to odbywać np. poprzez emisję dźwięków, zapachów czy wibracji.  Wyobraźmy sobie sytuację, w której sąsiadujące ze sobą lokale mieszkalne oddziela cienka ścianka działowa. W takim przypadku nawet zwykłe czynności życiowe mogą stać się uciążliwe dla sąsiadów. Innym rodzajem immisji pośrednich są działania blokujące. Mamy z nimi do czynienia, jeżeli w wyniku działań jednego z sąsiadów ograniczona jest swoboda korzystania z lokalu innego mieszkańca danej nieruchomości. Przykładem może być np. montaż anteny satelitarnej na ścianie budynku, która zasłania jednocześnie okno sąsiada.

 


Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 

Regulamin użytkowania nieruchomości

Oczywiście działania tego typu, szczególnie te, które polegają na przedostawaniu się z sąsiednich lokali hałasów np. związanych z remontem czy nieprzyjemnych zapachów wymagają interwencji. Pierwszym dokumentem, do jakiego należy się odnieść w przypadku tego typu zakłócenia jest regulamin użytkowania danej nieruchomości. Może on określać dodatkowe zasady wspólnego egzystowania w obiekcie przez właścicieli poszczególnych mieszkań z poszanowanie praw innych. W takim regulaminie można na przykład określić godziny, w których dopuszcza się prowadzenie prac remontowych lub zakreślić godziny tak zwanej ciszy nocnej. Ponadto można w nim określić zasady korzystania z przestrzeni wspólnych. Osobę, która dopuszcza się zakłócenia porządku można wezwać do zaniechania takiego działania, a w ostateczności zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia (np. zakłócenia ciszy nocnej)

Na gruncie prawa cywilnego można wyobrazić sobie niemal każdą sytuację, w której osoba uważająca się za poszkodowaną immisjami bezpośrednimi lub pośrednimi może pozwać sprawcę i żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednak w takim postępowaniu ciężar dowodowy spoczywa na stronie i ewentualną szkodę poniesioną w wyniku działań sąsiada należy odpowiednio wycenić i udowodnić.

 

Odgłosy remontu w wynajmowanym lokalu

Inaczej sprawa wygląda w przypadku najmowanych lokali użytkowych. Przedsiębiorcy podpisując umowę najmu lokalu mogą w jej treści zawrzeć odpowiednie zapisy chroniące ich na wypadek braku możliwości korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli odgłosy remontu sąsiednich pomieszczeń nie pozwalają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa należy natychmiast taki fakt zgłosić, najlepiej pisemnie, właścicielowi obiektu. Remont jest jednak stanem przejściowym. Właściciel obiektu powinien uprzedzić najemców o planowanych pracach, czasie ich trwania i potencjalnym wpływie na prowadzoną przez nich działalność. Celem zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego jest prowadzenie w nim działalności gospodarczej. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie właściciela budynku korzystanie z pomieszczeń przez najemców zgodnie z ich przeznaczeniem nie jest możliwe -moim zdaniem - właściciel nie wywiązuje się z umowy i taka umowa może zostać umownie lub na drodze sądowej rozwiązana lub wypowiedziana. Oczywiście poszkodowany przedsiębiorca, jeżeli będzie w stanie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy i zdoła wycenić swoją stratę może pozwać właściciela nieruchomości z tytułu niewywiązania się z umowy skutkującego ograniczeniem lub brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę. Powyższe należy oczywiście rozpatrywać w aspekcie tego, czy właścicielem remontowanego lokalu jest wynajmujący lokal osobie bądź podmiotowi, na który oddziałują niedogodności związane z remontem.

 

Zarówno w sytuacji sporu z sąsiadem jak i w przypadku uregulowania relacji z właścicielem budynku, w którym prowadzimy działalność gospodarczą najlepszą drogą rozwiązania problemu są negocjacje. Czasami zwykła rozmowa może spowodować zażegnanie konfliktu. Często sprawa jest złożona i w takich sytuacjach EIG Law & Tax uczestniczy w negocjacjach, które mają za zadanie doprowadzić do rozwiązania pozasądowego.

Adwokat Grzegorz Szwoch

 

:
Źródło: *Artykuł partneraReklama - OSK AS Maria Maśniak

Reklama - Sprzedaż opału - Skup złomu - Usługi transportowe - Krotoszyn

Autopromocja ikrotoszyn.pl

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.iKrotoszyn.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikrotoszyn.pl