iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Eko Siódemka podaje limity odpadów, które można dostarczać do PSZOK-ów

Związek Międzygminny Eko Siódemka informuje o rocznych limitach odpadów przyjmowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Związku, od 1 kwietnia w PSZOK-ach, będą obowiązywać następujące limity dotyczące przyjmowanych odpadów:

a) papier - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

b) metale - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

c) tworzywa sztuczne - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

e) szkło - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

f) bioodpady - ustala się następujące roczne limity dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zadeklarowanej liczbie mieszkańców - do 10 osób w wysokości 500 kg,
  • o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób w wysokości 1000 kg.
  • dla nieruchomości niezamieszkałych - w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, miejskich instytucji kultury, cmentarzy, instytucji samorządowych – bez limitów, w pozostałych przypadkach ustala się limit w wysokości - 600 kg na każdą zadeklarowaną nieruchomość;

g) odpady niebezpiecznie - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

h) przeterminowane leki i chemikalia - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

j) zużyte baterie i akumulatory - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe - ustala się następujące roczne limity na każdego właściciela, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • dla nieruchomości zamieszkałych: o zadeklarowanej liczbie mieszkańców do 10 osób - w wysokości 600 kg oraz o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób - w wysokości 1200 kg;
  • dla nieruchomości niezamieszkałych – w ilości 100 kg, na każdą nieruchomość zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

m) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w ilości do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

n) zużyte opony– w ilości:

  • do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • do 2 sztuk rocznie na każdą nieruchomość niezamieszkałą zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

o) popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Źródło: Eko Siódemka
Sklep internetowy z włoskimi produktami - allitaliana.pl

Czytaj również

PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKUKurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.