Zamawiaj bez wychodzenia z domu! - kupujlokalnie.online

iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - DUNYA DONER PRACA

Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Reklama - Pralnia Laguna


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firmPARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Rynek Pracy powiatu krotoszyńskiego - oferty pracy oraz artykuły tematyczne
Bez względu od tego, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz, możesz wspierać naszą zakładkę ipomagamy aktywnie.
Krotoszyn

Dyrektor PUP-u wyjaśnia: nagrody pochodzą ze środków ministerstwa

2020-01-30 12:01:00

Ponad 32 mln zł, zostało wdrożonych na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie w latach 2015-2019. To odpowiedź Małgorzaty Grzempowskiej, dyrektora tej placówki na medialne doniesienia o nagrodach przyznawanych w tej instytucji.

Temat funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie został także podjęty podczas sesji. My z kolei o sprawie pisaliśmy niedawno na naszych łamach w artykule:

 

"Zaciskanie pasa", czyli nagrody i premie w starostwie

 
Temat nagród, które otrzymała kadra kierownicza starostwa oraz dyrektorzy placówek oświatowych i szefowie podległych jednostek, odbił się szerokim echem. Oberwało się też Powiatowemu Urzędowi Pracy w Krotoszynie. Czy sprawiedliwie? Zdaniem Małgorzaty Grzempowskiej, dyrektor tej placówki nie do końca...
 
- Nagrody w urzędzie pracy były przyznawane, ale w zdecydowanej większości pochodziły ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne - stwierdza.
 

O ich przyznanie występuje do Ministra Starosta. Oczywiście poza nagrodami typu, np. dodatki stażowe, czy odprawy emerytalne. To jednak już kwestia obowiązujących przepisów.

 

Aktywność PUP-u

Na początku warto wspomnieć, że ze wspomnianej kwoty 32 mln zł, ponad 12 mln to Europejski Fundusz Społeczny, z którego od 2015 roku, w powiecie krotoszyńskim zostało zaktywizowanych 3 500 bezrobotnych. - Należy pamiętać, że sporo z tych środków to te pozyskane w wyniku aktywności Urzędu, wykraczającej poza obligatoryjne przyznawanie. Dzięki takim działaniom, z tzw. rezerwy Ministra dodatkowo pozyskaliśmy ponad 6 mln zł - wyjaśnia dyrektor PUP-u w Krotoszynie.

- To nie jest tak, że my, jako Urząd, jesteśmy wyłącznie na garnuszku powiatu. Dostajemy dofinansowanie z Ministerstwa Pracy na funkcjonowanie, w tym roku będzie ono wyższe o 50 tys. zł. niż w 2019 r. Urząd Pracy generuje także dochody dla powiatu, bowiem od wydania zezwolenia czy rejestracji oświadczenia dot. zatrudnienia cudzoziemca, pracodawca uiszcza opłatę w wysokości 30 zł. Połowa tej kwoty trafia do budżetu powiatu - zaznacza M. Grzempowska. 

 

W czołówce

Do PUP-u w Krotoszynie trafiają środki przyznawane za osiągnięte wyniki. W 2017 roku za wysoko ocenioną działalność aktywizacyjną  - 22. lokata w kraju za efektywność, 2. miejsce w kraju w rankingu oceniającym urzędy pracy i wyróżnienie minister Rafalskiej. W wyniku tego Minister dwukrotnie nagrodził PUP – kwota przekazana na nagrody dla pracowników krotoszyńskiego Urzędu wyniosła łącznie 245 tys. zł.

Rok później było to o ok. 100 tys. zł mniej, ale dodatkową nagrodą było 20 tys. zł za zajęcie 3. miejsca w województwie w ramach konkursu "Lider wykorzystania środków na aktywizację".

Miniony rok, to pula blisko 50 tys. zł, które spłynęły z ministerstwa. Jest to efekt zajęcia 4. lokaty wśród wielkopolskich pośredniaków.

 

Wyróżnienia z rąk ministra

Czuję się trochę nieswojo, że przez naszą pracę, osiągnięcia, aktywizację bezrobotnych jesteśmy zauważani i doceniani nie tylko w naszym województwie, ale także w kraju, a na własnym podwórku już mniej - mówi M. Grzempowska. - Aż dwukrotnie w latach 2016 i 2017 miałam zaszczyt odbierać wyróżnienia z rąk ministra Szweda za najlepsze wyniki działalności na tle województwa. Te wszystkie nasze działania owocują właśnie nagrodami pieniężnymi dla pracowników urzędu finansowanymi bezpośrednio przez ministerstwo, nie z budżetu powiatu. Zresztą, co roku zdaję obszerne sprawozdanie przed Radą Powiatu - dodaje dyrektor.

 

Nowe działania

Na koniec minionego roku bezrobocie w powiecie krotoszyńskim wynosiło 2,9 procent. Mogłoby się wydawać, że pracy jest mniej. - W istocie, obok pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i działań aktywizujących, w ostatnich latach zadania urzędów pracy uległy zmianie. PUP-y to już nie tylko wspomniane działania. Idąc z duchem czasu otrzymaliśmy do realizacji zadania związane z kształceniem ustawicznym pracodawców oraz zatrudnionych pracowników. Mowa tu o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, który pozwala finansować szkolenia. Tylko w latach 2015-2019 pozyskaliśmy na ten cel blisko 2,8 mln zł, dzięki czemu nowe kwalifikacje uzyskało 1 270 osób.

Dyrektor placówki wspomina także o kolejnym bloku nowych działań, jakim jest kompleksowa obsługa legalizacji zatrudniania cudzoziemców w powiecie krotoszyńskim. Tylko w ubiegłym roku PUP w Krotoszynie zarejestrował blisko 2100 oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca oraz wydała prawie 600 zezwoleń na prace obcokrajowca. A warto, jako ciekawostkę dodać, że do naszego powiatu przybywają nie tylko Ukraińcy, a także mieszkańcy Filipin.

 

Oświata i informatyka

- Zapomina się też o tym, że od wielu lat wychodzimy poza ramy zwykłej działalności przewidzianej przepisami prawa. Od blisko 20 lat wspieramy sektor oświaty poprzez edukowanie młodzieży w zakresie wiedzy o rynku pracy. Doradcy zawodowi urzędu prowadzą zajęcia warsztatowe, wychodząc z inicjatywą ich organizacji. To właśnie my byliśmy prekursorem organizacji wycieczek młodzieży do zakładów pracy. To oczywiście tylko część naszych działań w zakresie oświaty - zaznacza M. Grzempowska.

Wspomina także o działalności w zakresie informatyki. - Po tym względem jesteśmy znani w całym kraju. W 2017 roku miałam zaszczyt odebrać wyróżnienie z rąk dyrektora Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wkład w tenże rozwój.

 

Mniejsze zatrudnienie

Zdaniem M. Grzempowskiej nie można mówić, w przypadku jej urzędu, o przeroście zatrudnienia, o czym często się słyszy, także w kontekście sąsiednich powiatów. - Obserwując otaczającą nas rzeczywistość i coraz trudniejszą sytuację finansową powiatu stopniowo zmniejszam zatrudnienie.

Od 2015 roku z pracy w krotoszyńskim PUP-ie, z różnych powodów, odeszło siedem osób. Uzupełniono tylko cztery wakaty.

 
- Uważam, że odniesienie kosztów funkcjonowania urzędu, tylko do malejącego bezrobocia, które jak podają prognozy specjalistów niebawem zacznie rosnąć, a kompetencji związanych z pracą cudzoziemców będzie przybywać, jest krzywdzące - kończy dyrektor.
 

 

 Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE
Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Reklama - Zakuwanie węży hydraulicznych - DRAGON

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl