iKrotoszyn.pl reklamy
Na drogach

Drogi dla pieszych i rowerzystów a pierwszeństwo

2021-10-29 12:43:05
Drogi dla pieszych i rowerów poprawiają bezpieczeństwo. W większości przypadków nie nie ma miejsca na poprowadzenie dwóch dróg, są więc łączone. Warto wiedzieć o istotniej różnicy dla ich użytkowników, która wynika z rozdzielenia oznaczenia kreską poziomą lub pionową.

Na drogach przeznaczonych zarówno dla pieszych jak i rowerzystów możemy spotkać dwa oznaczenia:

 

  • umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 „Droga dla rowerów” i C-16 „Droga dla pieszych” oddzielone kreską poziomą

  • umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 „Droga dla rowerów” i C-16 „Droga dla pieszych” oddzielone kreską pionową

 

 

Jak jest między nimi różnica?

 

W pierwszym przypadku (umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 „Droga dla rowerów” i C-16 „Droga dla pieszych” oddzielone kreską poziomą) droga przeznaczona jest zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Nie ma tu jednak podziału na prawą i lewą stronę, kierujący rowerem poruszając się po takiej drodze ma bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa poruszającemu się nią pieszemu. Rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność.

 

 

 

W drugim przypadku uczestnicy ruchu drogowego powinni się stosować do oznaczenia na znaku – poruszać się tą stroną drogi, która została na nim wyznaczona. Kreska pionowa dzieli tę drogę na część przeznaczoną dla pieszych i część przeznaczoną dla rowerzystów.

 

 Czytaj również

Rejestracja pojazdów Krotoszyn
Rejestracja Pojazdów Krotoszyn
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Moto informator sieci gazet internetowych - FanPage
ELTRONIK - CANAL+
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B