iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Powiat krotoszyński przy udziale gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można uzyskać w urzędach gmin, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Bud. Nr 3, pokój nr 20) oraz w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych tych urzędów.

 

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy.

2) Klauzulę informacyjna RODO. (Załącznik nr 2 do Regulaminu),

3) Oświadczenie potwierdzające, że wyroby zawierające azbest nie pochodzą

z budynków związanych z działalnością rolniczą bądź gospodarczą (załącznik nr 3 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, a wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków z nią związaną,

4) Oświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia są zdemontowane z dachu (załącznik nr 4 do Regulaminu),

5) oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik,

6) Zgodę współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na realizację zadania,

7) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Nr 568/22 z dnia 8 lutego 2022 roku.

Program pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek na udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć we właściwej Gminie ze względu na położenie nieruchomości, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu – Załącznik nr 1.

W związku z ograniczoną liczbą środków planowanych na realizację niniejszego zadania dopuszcza się możliwość niezrealizowania wszystkich wniosków. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność składania wniosków.

Planowany termin realizacji zadania maj - sierpień 2023 r.

Źródło: krotoszyn.pl
Sklep internetowy z włoskimi produktami - allitaliana.pl

Czytaj również

PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKUKurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.