iKrotoszyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Do Kobylina i Koźmina dotarł „już” węgiel...

- Gmina Koźmin Wielkopolski rozpoczęła odbiór węgla-orzech. Od 7 grudnia rozpoczyna jego sprzedaż - informuje magistrat.  Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy będą dzwonić do osób, które mają wnioski o zakup preferencyjny węgla zweryfikowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informując o możliwości zakupu węgla.

- O sprzedaży węgla będziemy informować kierując się datą weryfikacji wniosku w MGOPS. Sprzedawać będziemy tylko węgiel, który jest na placu przedsiębiorcy, wskazując miejsce jego obioru - informuje Irena Maroszek, sekretarz gminy. - Firma WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach poinformowała Gminę, że nie zrealizuje zamówienia na miał - dodaje.

Węgiel sprzedawany będzie w preferowanej cenie 2 tys. zł brutto za jedną tonę. Cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

- Od 3 grudnia 2022 r. uelastyczniony został 3-tonowy limit sprzedaży węgla gospodarstwom domowym. Dotąd, limit 3 ton dla gospodarstwa domowego w sezonie grzewczym 2022-2023 podzielony był na dwie części po 1,5 tony. Pierwszą część można było kupić do końca roku, a kolejną od stycznia 2023 r. Obecnie każde gospodarstwo domowe, które nie zakupi do końca grudnia połowy swego limitu na ten sezon, będzie mogło od stycznia przyszłego roku kupić węgiel w ilości całego limitu – do 3 ton.

 

Formularz wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do 31 grudnia 2022 r. można pobierać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11 i w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim, w celu weryfikacji, czy dana osoba otrzymała, albo należy jej się dodatek węglowy.
 

Aby zakupić węgiel należy:

  • odebrać zweryfikowany wniosek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłosić się (z dowodem osobistym i ze zweryfikowanym przez MGOPS wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego) w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 po fakturę,
  • zapłacić fakturę gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto wpisane na fakturze,
  • zgłosić się z dwoma egzemplarzami faktury i dowodem zapłaty do przedsiębiorcy wskazanego Urzędzie przy odbiorze faktury w celu odbioru węgla.

 

6 grudnia na tych samych zasadach rozpoczęła się dystrybucja i sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach (węgiel gruby orzech o frakcji 25 mm+, groszek/ekogroszek 8-25 mm oraz miał 0-8 mm) w gminie Kobylin. 

Cena węgla wynosi 2 000 tys. zł brutto za 1 tonę. Sprzedaż opału prowadzona jest według kolejności złożenia wniosku. Osoba uprawniona do odbioru zostanie poinformowana telefonicznie z wyprzedzeniem przed przewidywanym zakupem i odbiorem surowca.

Na podstawie otrzymanej faktury należy uiścić opłatę za zamówiony surowiec gotówką, kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kobylin.

Celem dokonania zakupu węgla od gminy należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Kobylinie. Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pokoju: 7,8 lub 9 bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). 

Źródło: kozminwlkp.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.