iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


Informator rolniczy - dla rolnika

Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

Informator rynku pracy
Artykuł sponsorowany

Czym jest projekt zagospodarowania działki budowlanej?

2020-10-13 19:10:00

Każda inwestycja budowlana wiąże się nie tylko pracami budowlanymi, ale dużą ilością formalności mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Niejednokrotnie załatwianie spraw formalnych zajmuje więcej czasu niż sama budowa domu. Rozpoczęcie prac budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w skład którego wchodzi wiele dokumentów między innymi projekt zagospodarowania działki. Poniżej wyjaśniono czym jest oraz co zawiera projekt zagospodarowania przestrzennego.

Co to jest projekt zagospodarowania działki?

 

Projekt zagospodarowania działki zwany inaczej projektem zagospodarowania terenu wraz z projektem właściwym stanowią projekt budowlany niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę. Może go wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane, będąca członkiem izby samorządu zawodowego. Osoba wykonująca projekt zagospodarowania terenu nie musi być architektem wykonującym projekt budynku. Tym bardziej, że obecnie większość osób kupuje projekty gotowe, które wymagają adaptacji do działki.

 

Zawartość projektu zagospodarowania działki

 

Zawartość projektu zagospodarowania terenu opisuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935). Poniżej przedstawiono wybrane punkty zawartości projektu zagospodarowania działki. Projekt zagospodarowania przestrzennego działki budowlanej określa przede wszystkim granice działki oraz obrys domu i innych obiektów, które planuje inwestor posiadać. Projekt ten uwzględnia również usytuowanie dróg wewnętrznych, parkingów, chodników a więc wszystkie szlaki komunikacyjne. Projekt działki uwzględnia tereny zielone, miejsce składowania odpadów, planowane ogrodzenie z uwzględnioną bramą wjazdową oraz furtką. Istotną pozycją zawartości projektu zagospodarowania działki jest sieć uzbrojenia terenu, a więc instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych elektrycznych, a także instalacji odprowadzających wody deszczowe. Znaczna część terenu Polski jest wciąż nieskanalizowana. Jeżeli brak jest zbiorczego systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków w projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić sposób zagospodarowania ścieków. Do wyboru są dwa rozwiązania: budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Pierwsze z wymienionych rozwiązań jest uciążliwe i kosztowne w eksploatacji, ponieważ wymaga regularnego opróżniania. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem zarówno z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia jest budowa własnej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga opróżniania najczęściej 1-2 razy na rok. Z racji, że w biologicznych oczyszczalniach procesy rozkładu zanieczyszczeń zachodzą w warunkach tlenowych, niezbędna jest praca urządzeń elektrycznych służących do napowietrzania ścieków. Roczny koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków związany ze zużyciem prądu oraz wywozem osadu nadmiernego wynosi około 300-500 złotych co pozwala na szybki zwrot inwestycji. Warunkiem niskich kosztów eksploatacji oczyszczalni jest jej bezawaryjna praca. Urządzeniem słynącym z prostej budowy, zasady działania oraz bezawaryjnej pracy jest przydomowa oczyszczalnia NV. Oczyszczalnia NV jako jedyny element elektryczny posiada dmuchawę, brak sterowników, elektrozaworów, pomp czy automatyki minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto na oczyszczalnię NV udzielana jest 20-letnia gwarancja.

 Wspieraj firmy z Twojego regionu! kupujlokalnie.online

Motoinformator to nic innego jak dodatek motoryzacyjny gazet internetowych


Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn

iKrotoszyn.pl reklamy
Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową