iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Auta Kaczmarek - Wypożyczalnia - Sprzedaż samochodów
Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE

Adam 1 agencja reklamowa

TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
Reklama - Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE
Zapytaj prawnika

Czy to jest moje dziecko?

2017-03-31 13:02:00

EIG Law & Tax specjalizuje się w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. Nasi klienci zwracają się do nas jednak również w sprawach rodzinnych. Dziś omówimy specyficzną, a jednak dość częstą sytuację prawną dotyczącą osób, które rozwiązały związek małżeński przez rozwód.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Mężczyzna rozwodzi się z żoną, ona ma już nowego partnera i rodzi dziecko kilka miesięcy po rozwodzie. Były mąż jest uznawany za ojca, chociaż w rzeczywistości jest nim nowy partner byłej żony. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Wydawać by się mogło, że nie powinno być wątpliwości czyje jest dziecko urodzone po rozwodzie. Przepisy prawa rzeczywiście rozwiewają te wątpliwości, jednak czy prawo jest tożsame z naszymi wyobrażeniami o rzeczywistości? Niekoniecznie.

 

Zgodnie z art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro), jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli zaś dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

 

Przykład 1: A rozwiodła się z B i urodziła dziecko w 280 dniu licząc od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik – mimo protestów A – jako ojca wpisze B.

 

Przykład 2: A rozwiodła się z B. Po 100 dniach od rozwodu wyszła ponownie za mąż i dwa miesiące po ślubie urodziła dziecko. W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik jako ojca wpisze nowego męża A.

 


Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 

Co mogą zrobić byli małżonkowie w takiej sytuacji?

Jedynym wyjściem jest złożenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest jednak dopuszczalne w przypadku, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

 

Należy pamiętać o tym, że złożenie takiego powództwa jest ograniczone terminami:

a) dla matki termin ten wynosi 6 miesięcy licząc od dnia porodu

b) dla ojca termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez (byłą) żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności

c) dla dziecka - po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa (byłego) męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

 

(Były) mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku. Z kolei dziecko wytacza powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

 

Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka. „Niepodobieństwo” oznacza „niemożliwość” – chodzi o zupełną pewność, że zapłodnienie nie nastąpiło przez byłego męża. Dotyczy to wypadków, gdy były maż nie miał możliwości zapłodnienia, albo gdy istnieje np. dowód z grupowego badania krwi wyłączający jego ojcostwo ( Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” pod red. K. Piaseckiego LexisNexis 2006, str. 551). Ciężar dowodu ciąży na tym kto powołuje się na jakieś twierdzenie.

 

Po upływie powyższych terminów pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć jedynie prokurator. Należy również pamiętać, że ojcostwo biologicznego ojca może być ustalone(sądownie, lub przez uznanie dziecka) dopiero po uzyskaniu wyroku o zaprzeczeniu ojcostwa.

 

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem SN (uchw. SN z 11.10.1982 r., III CZP 22/82, OSNC 1983, Nr 1, poz. 2, z glosą W. Serdy, OSP 1983, Nr 12, poz. 255) mąż matki, zobowiązany prawomocnym wyrokiem do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, może z chwilą prawomocnego obalenia domniemania jego ojcostwa w drodze zaprzeczenia ojcostwa żądać ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny ustał co do świadczeń alimentacyjnych nie spełnionych do tej chwili.

 

W tych i innych sprawach rodzinnych, cywilnych oraz karnych można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w biurze Senatora RP Łukasza Mikołajczyka w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim. Najbliższy dyżur adwokacki w obu miastach już 5 kwietnia 2017 roku.

 

:Reklama - OSK AS Maria Maśniak
Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy

Przeprowadzki Krotoszyn - transport towarów

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Pralnia Laguna Krotoszyn

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl