iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - CATERING DLA ZDROWIA - DIETA PUDEŁKOWA

AUTOPROMOCJA - Najświeższe informacje z krotoszyńskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Krotoszynie.

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


Belka informacyjna na temat sportu na iKrotoszyn.plPARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Samorząd

Czy szpital pogrąży starostę i zarząd powiatu?

2019-07-05 13:07:00

Jaka jest sytuacja krotoszyńskiego szpitala? Na pewno nie jest "kolorowa". W sąsiednim powiecie milickim, głównie z powodu nieciekawej kondycji tamtejszej lecznicy, "poleciał" cały zarząd powiatu. Czy w Krotoszynie też może wydarzyć się podobny scenariusz?

Jakiś miesiąc temu, w powiecie milickim wyszły na jaw spore problemy finansowe spółki, która włada tamtejszym szpitalem, a której właścicielem jest powiat. W ubiegłym roku przyniosła ona stratę ponad 4 mln zł. W związku z tym radni postanowili odwołać starostę z PSL-u. Nie do końca im się to udało, bowiem ten sam zdążył złożyć rezygnację. To jednak wiązało się z odwołaniem całego zarządu. Tak było tuż za miedzą, a jak jest na naszym podwórku?

 

Wiadomo, że pracą krotoszyńskiej lecznicy kieruje dyrektor. Coraz częściej jednak pojawiają się głosy, także wśród radnych opozycyjnych, którzy nie są do końca zadowoleni z działalności szpitala i nadzoru starosty nad poczynaniami dyrekcji. A jak się okazuje temat czasowego zamknięcia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, o którym pisaliśmy na naszych łamach, dolewa oliwy do ognia.

 

Zapytaliśmy więc kilku radnych (z koalicji rządzącej i opozycji) o to, jak oceniają sytuację finansową szpitala, nadzór starosty nad pracą dyrekcji tej placówki, przedłużającą się rozbudowę lecznicy i ewentualne zagrożenia mogące pojawić się w najbliższym czasie w SPZOZ-ie. Poniżej prezentujemy ich wypowiedzi.

 


  • Marian Włosik, radny powiatowy (PiS)

Nie wiem czy mamy wszystkie i rzetelne wiadomości dotyczące sytuacji krotoszyńskiego szpitala. Z doświadczenia wiem, że księgowość może być bardzo różna. Nie znaczy to, że komuś coś zarzucam, ale wiem, że w różny sposób można ją prowadzić. To do kwestii finansowych szpitala.

Zacznę jednak od innej rzeczy, która bardzo mnie, ale myślę, że i też wielu mieszkańców naszego powiatu, zbulwersowała. Jest to kwestia zamknięcia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Po tym, do czego doszło, to zarząd sam powinien podać się do dymisji. Jak można dopuścić do takiej sytuacji? Za chwilę będą nam pacjentki potrzebne do nowego szpitala, a ta sytuacja nie przynosi nam chwały. To jest tak poważna sprawa, która przełoży się na całą kolejną dekadę. Trudno będzie nam odzyskać zaufanie pacjentek i pacjentów, którego i tak nie ma za dużo. Kobiety wolą rodzić swoje dzieci w innych szpitalach, stąd straty, które ponosi szpital i ten oddział. Dla mnie nie do przyjęcia jest to, że dyrektor pisze do NFZ, że szpital nie jest wstanie obsługiwać pacjentek na ginekologii. Przez to całe zamieszanie pielęgniarki na tym oddziale boją się, bo przecież są tam pacjenci, że coś się może stać, a lekarza nie ma.

Kwestia rozbudowy szpitala. Powiem krótko. Nie powinien on powstać w centrum miasta, a jego budowa powinna rozpocząć się o wiele lat wcześniej. Przecież w zarządzie zasiadają osoby, które w Radzie Powiatu są kilka kadencji. Ten temat powinien być już dawno za nami. A jeśli już były plany rozbudowy przy ul. Mickiewicza, to czemu nie pomyślano o zabezpieczeniu dla szpitala terenu, na którym obecnie znajduje się supermarket? Pytań jest o wiele więcej. Niebawem szef klubu radnych PiS wystąpi z nimi do starosty i oczekujemy konkretnych odpowiedzi. Nie chciałbym, żeby było tak, że to my – jako opozycja - narobimy szumu, wyciągniemy różne rzeczy na światło dzienne, a nami i naszymi rękami będzie chciało wyrzucić się dyrektora szpitala. Sami narobiliście bałaganu, to sami to naprawcie!

 


  • Marcin Leśniak, radny powiatowy (SIO)
Istotnym jest by zarówno do opinii publicznej jak i nas radnych trafiały pełne informacje związane zarówno z funkcjonowaniem budżetu powiatu, a przede wszystkim szpitala, który jest tak ważny. 
Sądzę, że informacje są przekazywane w sposób kompleksowy i merytoryczny. Oczywiście pozostaje problem opóźnienia w informowaniu, który wynika przede wszystkim z terminu poszczególnych sesji rady powiatu. Natomiast oceniając wkład pracy Starosty Stanisława Szczotki i poświęcony temu czas uważam, że jesteśmy jako radni należycie informowani.
Natomiast czy sytuacja jest dobra, myślę że nie. Sam zarządzam spółką, która warta jest kilkanaście milionów złotych jak również ma wielomilionowe inwestycje. Stąd bazując na moim doświadczeniu twierdzę, że bez wsparcia funkcjonowania szpitali powiatowych ze środków krajowych zła sytuacja finansowa w kolejnych latach będzie się pogłębiać. 
Mając dane porównawcze kilku szpitali powiatowych należy również stwierdzić, iż finansowo nasz szpital jest w lepszej kondycji co nie oznacza, że dobrej. Strata wygenerowana na ponad 1 mln zł w roku 2018 potwierdza ogólnopolski trend i wskazuje z jak dużym problemem musimy się zmierzyć w kolejnych latach. 
Rozbudowa i jej geneza została rozpoczęta przed tym zanim otrzymałem zaufanie mieszkańców Koźmina Wlkp. i Rozdrażewa. W związku z powyższym nie oceniam zasadności oraz wybranych rozwiązań. Ocenie mojej podlega przede wszystkim terminowość i zasadność wydatków. Niestety, z terminowością jaką mamy do czynienia nie jest dobrze. Zarząd zapewnia, że inwestycja zostanie skończona w terminie. Tutaj również pragnę wyrazić swoje obawy dotyczące przede wszystkim tempa prac realizowanej inwestycji. Realizując w swojej karierze różne inwestycje wiem, że problemy, kolizje na etapie realizacji są rzeczą normalną, dlatego też życzę jak najlepiej i trzymam kciuki za efekt końcowy.
Zagrożeń moim zdaniem jest wiele i wynikają z wielu czynników. Głównym jest brak środków finansowych ale nie tylko. Brak kadry lekarskiej, pielęgniarskiej itd. spowoduje, że pomimo posiadania nowoczesnych obiektów może się okazać, że „nie będzie miał kto stać przy łóżku pacjenta”. Stąd pomysł wypracowany przez Radę tej kadencji o utworzeniu w Krotoszynie filii szkoły pielęgniarskiej może okazać się zbawienny. 
 

  • Zbigniew Brodziak, radny powiatowy (OPS)

Uważam, że wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, w tym przypadku, jest nieuzasadniony. Trzeba spojrzeć jednak prawdzie w oczy. Fakt jest taki, że niezrozumiała jest dla mnie sytuacja na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, który został zamknięty z powodu braków kadrowych. Druga sprawa, to sytuacja związana z onkologią i straty, które poniósł szpital. Tu niestety, śmierć ordynatora, po której szpital nie potrafił się podnieść spowodowała, że były niewykonania na oddziale.

W pierwszym jednak przypadku starosta powinien wyciągnąć konsekwencje w stosunku do dyrekcji szpitala. Nie może tak być, że ktoś podpisuje wnioski urlopowe lekarzom w taki sposób, że trzeba zamknąć oddział z powodu braków kadrowych. Rozumiem, że zdarzają się sytuacje losowe, ale pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca. Są niedociągnięcia w zarządzaniu szpitalem.

Poważnym problemem jest oczywiście sytuacja na rynku pracy - lekarzy brakuje. Ogólnopolskim problemem jest też niedofinansowanie szpitali powiatowych, których sytuacja jest bardzo trudna.

Co do tematu rozbudowy szpitala, to za jego realizację odpowiedzialny jest dyrektor szpitala i sztab ludzi, których ma do dyspozycji. Na pewno opóźnienie z zakończeniem tych robót będzie, ale związane jest to z głównym wykonawcą i jego problemami. Znajdzie się z pewnością grupa ludzi, która będzie chciała na tym zbijać kapitał polityczny. Nie wiem czy zmiana starosty, coś by w tym przypadku zmieniła? Powinniśmy wszyscy zakasać rękawy i wspólnie dążyć do tego, żeby to zrealizować.

 


  • Juliusz Poczta, przewodniczący Rady Powiatu (SIO)

Sytuacja finansowa po dwóch latach dodatniego wyniku finansowego, tj. za 2016 rok zysk w wysokości 1 691 450,42 zł, za 2017 rok zysk w wysokości 1 481 758,72 zł, została w 2018 roku zachwiana poprzez wygenerowanie straty w wysokości 1 224 777,89 zł.

Budzi to niepokój, jednak jest to strata, która nie przewyższa kosztów amortyzacji, a tym samym nie powoduje konieczności jej pokrywania przez organ tworzący. Dyrektor SPZOZ uspokajał na posiedzeniu wspólnym komisji, iż gdyby do ujemnego wyniku za 2018 r. dodać roczną wartość kosztów amortyzacji posiadanego sprzętu - w tym również tego, który został zakupiony w omawianym okresie - wynik byłby dodatni i wyniósłby  2 914 413,00 zł.

Dyrektor szpitala podkreślał, że mimo ujemnego wyniku w 2018 r., uzyskana strata jest wyraźnie niższa od każdego ujemnego wyniku z lat 2013-2015. Można więc powiedzieć, że gdyby nie podjęte w 2016 r. zdecydowane działania restrukturyzacyjne szpitala, wynik ujemny w 2018 r. byłby znacznie większy. Uważam więc, że sytuacja krotoszyńskiego szpitala jest trudna, ale nie dramatyczna, jak to bywało w latach 2013-2015.

Jestem zadowolony z pracy zarządu powiatu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem krotoszyńskiego szpitala.

Zarząd Powiatu z p. Starostą na czele na bieżąco bowiem informuje radnych powiatu o sytuacji SPZOZ, czy to na posiedzeniach komisji, posiedzeniach rady, czy na specjalnie zwoływanych w tym celu spotkaniach.

2019 roku z inicjatywy p. Starosty odbyły się dwa spotkania z radnymi, których tematyka była w całości poświęcona sprawom szpitala. Na spotkaniu w lutym przedstawiono szczegółowo stopień zaawansowania prowadzonej przez Powiat inwestycji rozbudowy Szpitala Powiatowego oraz kwestie wzrastających kosztów wynagrodzeń i roszczeń personelu w tym zakresie.

Z kolei w miesiącu czerwcu doradca zarządu powiatu do spraw działalności SPZOZ p. Tadeusz Stefaniak przedstawił swoje uwagi i spostrzeżenia po trzech miesiącach swojej pracy. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż od 1 marca 2019 r. Zarząd Powiatu zlecił p. Tadeuszowi Stefaniakowi, między innymi w ramach nadzoru, bieżącą analizę działalności Szpitala, w tym analizę kosztów, przychodów oraz poszczególnych obszarów działalności w związku z wygenerowaniem za 2018 rok ujemnego wyniku finansowego.

Ponadto w ramach nadzoru Dyrektor SPZOZ jest zobowiązany do przedkładania Zarządowi Powiatu kwartalnych informacji o sytuacji finansowej, jak również kwartalnych raportów z realizacji programu restrukturyzacji SPZOZ, który to został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XXIV/155/16 dnia 28.09.2016 r. i zmieniony uchwałą nr III/22/18 w dniu 28.12.2018 r., a który określa katalog działań restrukturyzacyjnych Szpitala w obszarze inwestycyjnym, organizacyjnym oraz finansowym.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje również sytuację finansową poprzez analizę przedkładanego planu finansowego wraz z informacją zawierającą jego wykonanie.

Pragnę również nadmienić, iż czerwiec był miesiącem intensywnym, w którym Dyrektor SPZOZ prezentował na posiedzeniu zarządu powiatu, posiedzeniu komisji oraz Rady Powiatu sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Równolegle przedstawiana była ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2018 rok, która została sporządzona na podstawie raportu złożonego przez Dyrektora w dniu 31.05.2019 r. Dyrektor został zobowiązany do opracowania programu naprawczego uwzględniającego optymalizację wyniku finansowego przy założeniu kontynuacji działalności z zachowaniem pełnego zakresu dotychczas świadczonych usług medycznych.

Nadmienić również należy, iż nadzór nad działalnością SPZOZ, jak również prowadzoną inwestycją sprawują służby podlegające bezpośrednio p. Staroście, jak choćby Biuro Audytu i Kontroli. W ostatnim czasie w SPZOZ została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania transportu. Wszystkie te działania są więc dowodem zaangażowania Zarządu Powiatu celem właściwego nadzoru i niedopuszczenia do sytuacji, która miała miejsce w latach wcześniejszych.

Widzę zagrożenia, ale te nie wynikają z niewłaściwego nadzoru nad funkcjonowaniem SPZOZ ze strony samorządu powiatowego.

Natomiast, co sygnalizują powiaty oraz menedżerowie szpitali powiatowych, a co widać choćby w doniesieniach medialnych, istnieje zagrożenie systemowe. Koszty funkcjonowania bieżącego szpitali powiatowych nie są w sposób wystarczający kompensowane ze środków NFZ. Wszystkie szpitale cierpią na permanentny brak kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, co jest powszechnie wiadome. My jako samorząd poświęcamy niemal każde nasze spotkanie dyskusji nad szpitalem, ale jeśli nie będzie reformy systemowej, trudno będzie zażegnać ten kryzys.

 


  • Jarosław Kubiak, radny powiatowy (PiS)

Starosta  udzielając odpowiedzi na moją interpelację oświadczył, że na dzień 21 lutego, SPZOZ za 2018 rok poniósł stratę ponad 1 mln 197 tys. zł, natomiast niewypłacone zobowiązania wobec dostawców są wyższe sięgające półtora miliona złotych. A na majowej sesji, ta pierwsza kwota wzrosła do ponad 1 mln 225 tys zł.
 
Uważam, że obecne działania zarządu, to powielanie błędów z poprzednich kadencji. Nikt nie wyciąga wniosków, a my – jako radni opozycyjni – nie do końca wiemy, co się wewnątrz dzieje i czy jest to cała prawda. Z wypowiedzi starosty na komisji wynika, że kolejne szpitale będą upadać, ale my trwamy i jeśli upadniemy, to jako ostatni. To jest tak, jakby nas oswajano, że tak może się stać.
 
Ważnym tematem jest kwestia rozbudowy szpitala. Jest to inwestycja spóźniona o jakieś 20 lat. Co więcej, powinien on być wybudowany poza miastem, gdzie nie ma problemu z lądowiskiem dla helikoptera i z miejscami parkingowymi. Obecna rozbudowa szpitala na pewno się przeciągnie. Według mnie o około pół roku. Kwestia, którą także poruszałem na sesji:  to czy w umowie podpisanej z inwestorem jest zapis naliczania kar, za przekroczenie terminu oddania  inwestycji? Starosta twierdzi, że inwestor w takim przypadku może zejść z budowy, a jeśli sprawa trafi do sądu, to jeszcze bardziej się wszystko opóźni. Dla mnie to bardzo niezrozumiałe.
 
Jeżeli chodzi o zarząd powiatu i dyrektora szpitala, to uważam, że nie ma pomiędzy nimi pełnej komunikacji. Nadzór zarządu powiatu nad dyrekcją nie jest taki, jaki powinien być. A odnosząc się do przyszłości, to jestem zdania, że sytuacja szpitala na pewno się pogorszy. w latach 2019-2020 może się okazać, że dług SPZOZ wyniesie 3,5 mln zł. A to wszystko zbiega się z zadłużeniem powiatu, które na koniec tego roku wyniesie 37 mln zł.
 

 

 
Reklama - Biuro Rachunkowe Maison Polska

Reklama - OSK AS Maria Maśniak


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.iKrotoszyn.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikrotoszyn.pl