iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


Informator rolniczy - dla rolnika

Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

Informator rynku pracy
ASF

Część powiatu krotoszyńskiego w strefie żółtej

2020-10-02 13:10:00

W związku z wystąpieniem ogniska ASF w miejscowości Łaszków w powiecie kaliskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie apeluje do hodowców trzody chlewnej o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska ASF w miejscowości Łaszków powiat kaliski Komisja Europejska wydała decyzję 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniającą załącznik 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, według której gminy Koźmin Wlkp., Krotoszyn oraz Rozdrażew zostały wyznaczone jako obszar ochronny i oznaczona kolorem żółtym.

 

W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców trzody chlewnej o:

1. Bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie a w szczególności: 

  • zabezpieczenie budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych i osób postronnych,
  • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących ,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych  na wejściach/drzwi zewnętrzne/ i wyjściach/drzwi wewnętrzne/do budynków oraz przed wjazdem do gospodarstwa,
  • siatki w otwieralnych  oknach, drzwiach wejściowych i wyjściowych do budynków utrzymujących świnie -  zabezpieczenie przed dostępem zwierząt wolno żyjących, domowych, ptactwem ,
  • zmiana obuwia ochronnego i odzieży ochronnej przy wejściu do budynków ze zwierzętami,
  • stosowanie przez osoby wykonujące czynności z obsługą świń środków higieny w tym mycia i odkażania rąk oraz czyszczenia i odkażania obuwia,
  • na bieżąco  prowadzenie wszystkich rejestrów w gospodarstwie ( spis świń, rejestr osób wchodzących do pomieszczeń w których są utrzymywane świnie, rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, dokumentacja dezynfekcji ,czyszczenia i deratyzacji w gospodarstwie),
  • zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby , które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
  • zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie świń i zgłaszanie każdej padłej sztuki do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie,
  • w razie przeprowadzenia uboju w gospodarstwie obowiązuje rolnika badanie przed i poubojowe.

2. W przypadku Kół Łowieckich mających siedzibę na terenie gminy obowiązuje badanie każdej odstrzelonej sztuki w kierunku ASF. Sztuki maja być gromadzone w  wyznaczanych chłodniach i zwalniane po otrzymaniu ujemnego wyniku badania krwi.

Wszystkie padłe dziki znalezione w lesie na terenie obwodu należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie.

Więcej informacji na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) można uzyskać na stronie internetowej zakładki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie.
Źródło: krotoszyn.pl
Wspieraj firmy z Twojego regionu! kupujlokalnie.online

Motoinformator to nic innego jak dodatek motoryzacyjny gazet internetowych


Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn

iKrotoszyn.pl reklamy
Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową