iKrotoszyn.pl reklamy
VADEMECUM 2023

Czas wyboru… Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2023-04-17 12:05:00

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/2024 do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Krotoszyński odbywa się systemem elektronicznym Vulcan.


 

ETAPY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

15.05 - 16.06.2023 r.
godz. 15.00

Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji i składanie wniosków (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami w szkołach pierwszego wyboru.
23.06 - 10.07.2023 r.
godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
17.07.2023 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07 - 21.07.2023 r.
godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego (*)
24.07.2023 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
od 25.07.2023 r. Rekrutacja uzupełniająca.

(*) Dotyczy niektórych zawodów. Szczegółowych informacji udzielają szkoły.

 

 

Zarejestruj się w systemie elektronicznej rekrutacji korzystając z platformy VULCAN:

 

 

 

 

Nie wiesz, w jaki sposób dokonać zgłoszenia? Skorzystaj z poniższej prezentacji.

 

 JAK ZAŁOŻYĆ KONTO I WYPEŁNIĆ FORMULARZ 

 


 

Najlepszy Twój wybór to szkoły Powiatu Krotoszyńskiego:

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Sprawdź ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych, ogólnodostępnych dla młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim,  prowadzonych przez samorządy:

   

 


 

Więcej informacji także tutaj:

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanyList do redakcji

Czytaj również

ZSTE CKU OSTRÓW
ZSTO KROTOSZYN REKRUTACJA
POWIAT KROTOSZYŃSKI VADEMECUM
TECHNIKUM LESNE W MILICZU
Zsp koźmin
ZSP KOBYLIN
ZSP1 KROTOSZYN
ZSP2 KROTOSZYN
ZSP3 KROTOSZYN
SOLARMAT
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.