iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE
TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS

Auta Kaczmarek - Wypożyczalnia - Sprzedaż samochodów

Informator rolniczy - dla rolnika
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informator rynku pracy
iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE
Krotoszyn

Czas start! Umowa podpisana, otwarcie w 2021 roku

2019-09-11 07:35:14

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie podpisana została umowa na rewitalizację krotoszyńskiego Błonia. Niebawem wykonawca przedstawi harmonogram robót.

W wyniku realizacji zadania poszerzona zostanie baza rekreacyjno-wypoczynkowa na terenie Krotoszyna, skierowana głównie do mieszkańców miasta, jak i do gości (obsługa turystów). - Błonie mają stać się łatwo dostępnym, głównym miejskim centrum rekreacji na świeżym powietrzu - mówił podczas spotkania Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna.

 

Zakres projektu obejmuje budowę szeregu obiektów rekreacyjnych, sportowych, kubaturowych, drogowych oraz sieci i instalacji doprowadzających media, zlokalizowanych na obszarze ok. 16,4 ha w okolicach Jeziora Odrzykowskiego oraz stadionu. Na terenie ośrodka będą odbywały się imprezy masowe.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (pożyczka nie stanowiąca pomocy publicznej na realizacje projektów rewitalizacyjnych, Oś Priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych - instrumenty finansowe”).

Projekt jest inwestycją wspólną realizowaną przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie, zgodnie z zawartym pomiędzy stronami porozumieniem.

 

Przedsięwzięcia drogowe:

 • Droga łącząca ulice Spartańską, Sportową i Stawną.
  Będzie to droga publiczna o szerokości jezdni 6 m. W części północnej zorganizowany zostanie parking dla osób korzystających ze stadionu. Przy polu biwakowym umiejscowiony będzie parking dla jego użytkowników. Wzdłuż ulicy powstanie chodnik o szerokości 1,5m, w północnej i południowej części - ścieżka pieszo-rowerowa szer. 3,5m.
 • Droga łącząca ulicę Dożynkową i zjazd do pola namiotowego.
  Będzie to droga publiczna o szerokości jezdni 6,0m o nawierzchni asfaltowej.
 • Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Odrzykowskiego.
 • ul. Sportowa; od strony północnej powstanie parking oraz zjazdy na teren imprez plenerowych. Od południowej strony ulicy Sportowej wybudowany zostanie ciąg pieszy o szerokości 2,5 m.
 • Powstanie ciąg pieszo-jezdny do obsługi obiektów na terenie stadionu.

Przedsięwzięcia kubaturowe:

 • Przebudowa części budynku RELAKS (Przystań Wodna); Wykonany zostanie remont pomieszczeń wraz z odnowieniem elewacji.
 • Trybuna główna. Trybuna mieścić będzie pomieszczenia administracji, szatnie, toalety ogólnodostępne, magazyny oraz pomieszczenie gastronomiczne.

Przedsięwzięcia o funkcji sportowej:

 • Boisko główne; wykonana zostanie renowacja płyty głównej z montażem systemu zraszania i drenażu;
 • Boisko treningowe; wykonane zostanie boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy z oświetleniem.
 • Skatepark; wykonany zostanie skatepark w technologii betonowej z oświetleniem.
 • Tor rowerowy; wykonany zostanie tor do jazdy ekstremalnej dla użytkowników początkujących i zaawansowanych z oświetleniem.
 • Boisko do streetballu; wykonane zostanie boisko do streetballu z oświetleniem, ogrodzeniem i wiatą, pełniąca funkcje szatni;
 • Boisko do siatkówki plażowej; wykonana zostanie boisko do siatkówki plażowej

Przedsięwzięcia o funkcji rekreacyjnej:

 • Istniejąca górka; wykonana zostanie przebudowa istniejącej górki na stok saneczkowy z oświetleniem.
 • Pole namiotowe; wykonane zostanie pole namiotowe z oświetleniem parkowym; na jego obszarze zorganizowane zostaną również stanowiska dla samochodów typu camper oraz altana wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla użytkowników pola;
 • Plac zabaw; wykonany zostanie plac zabaw przy ul. Sportowej.
 • Siłownia zewnętrzna; wykonana zostanie siłownia zewnętrzna przy ul. Sportowej.

Przedsięwzięcia związane z obsługą infrastruktury:

 • Oświetlenie drogowe,
 • Oświetlenie parkowe,
 • Kanalizacja deszczowa,
 • Kanalizacja sanitarna,
 • Sieć wodociągowa,
 • Kanalizacja sanitarna i wodociągowa (realizowane przez PGKiM),
 • Sieć monitoringu,
 • Sieć LAN,
 • Elementy małej architektury,
 • Zieleń

 

Wykonawcą robót, w ramach kontraktu, powierzono konsorcjum firmie Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. z Jacewa.

Umowa opiewa na kwotę: 45 918 854,99 PLN (brutto).

Termin realizacji robót: 31.05.2021 r.

 

Poniżej znajdziecie archiwalne artykuły na ten temat, a także linki do projektu i wizualizacji Błonia:

 

"Tam pachnie komuną" - stadion będzie budowany

 

 


Restauracja Ukraińska Barwinek

Fotorelacja

Reklama - OSK AS Maria Maśniak
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI


Adam 1 agencja reklamowa


Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.
Wiadomości kulturalne z Krotoszyna
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl