iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Płytki ceramiczne CERAMEX
Szkółka roślin ozdobnych Bielawni
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE


Informator rolniczy - dla rolnika

Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Informator rynku pracy MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - DANE KONTAKTOWE
Wiadomości kulturalne z Krotoszyna
Perzyce

Coraz bliżej przebudowy drogi gminnej?

2021-09-16 14:09:00

Kwestię modernizacji kluczowej drogi w Perzycach, nie po raz pierwszy, poruszyła tamtejsza radna Danuta Kułaga.

Dopytała rządzących gminą Zduny m.in. na jakim etapie jest sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji, kiedy będzie ona w fazie finalnej oraz czy i kiedy samorządowcy będą czynić starania o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych? Zagaiła także rządzących o to, kiedy "zdatna" do przejazdu będzie część gruntowa owej drogi, która na tym odcinku łączy się z drogą powiatową prowadzącą z Krotoszyna do Chachalni?

 

 

Co na to władze gminy? Projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi gminnej biegnącej przez Perzyce przygotowywało biuro projektowe "Ireneusz Ignaszak Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory" i gotowy przekazało w połowie kwietnia br. 

 

- Zakres opracowania jak i parametry techniczne oraz sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych projektant skonsultował z sołtysem wsi Perzyce Zdzisławem Krystkiem przedstawicielem mieszkańców. Ponadto na przekazanej mapie sytuacyjno-wysokościowej sołtys zaznaczył lokalizację zjazdów na posesje i pola - wyjaśnia Tomasz Chudy, burmistrz Zdun.

 

Zaś na początku stycznia 2021 r. włodarz Zdun wystąpił do RDOŚ o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ta zaś została wydana w czerwcu br. a po jej uprawomocnieniu się władze Zdun wystąpiły do Wód Polskich o wydanie decyzji wodno-prawnej.

 

- Po uzyskaniu decyzji wodno-prawnej gmina Zduny wystąpi do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - wskazuje włodarz Zdun.

 

Dodatkowo Regionalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu narzuciła konieczność przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą gminną wprowadzając dodatkowy pas lewoskrętu. W maju br. projektant zajął się wykonaniem projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania na warunkach wydanych przez RDDKiA a rozwiązanie projektowe zostało uzgodnione i zaakceptowane przez GDDKiA. Gmina złożyła także wniosek o wsparcie finansowe inwestycji w ramach "Polskiego Ładu".

 

A co częścią gruntową drogi gminnej, która zdaniem wielu mieszkańców Perzyc, jest w tak katastrofalnym stanie, że ciężko podróżować po niej autem?

 

- Z powodu braku zainteresowania wykonawców wyrównaniem drogi gminnej, prace wyrównawcze drogi zostaną ostatecznie wykonane w miesiącu wrześniu br. - zapowiada Tomasz Chudy. 

 

(alf)

 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGKiM Sp. z o.o.

Reklama - OSK AS Maria Maśniak
Kredyty Krotoszyn - Pośrednictwo kredytowe - Najfinanse Tomasz Gierko

KUP BILET - Kabaret Paranienormalni - Bez znieczulenia
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Mapa - Pojemniki na plastikowe nakrętki FACEBOOK ikrotoszyn.pl
Na sygnale


Dni Karpia 2021