iKrotoszyn.pl reklamy
NFOŚiGW

„Ciepła Woda Użytkowa” - projekt do konsultacji

2022-08-19 13:44:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Ciepła Woda Użytkowa”. Program ma na celu wsparcie zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej na cele związane z podgrzaniem wody użytkowej mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego poprzez zastąpienie źródeł indywidualnych ciepłem systemowym. 


Program dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub podmiotów prowadzących działalność  w zakresie zaopatrzenia w ciepło sektor komunalno-bytowy. Beneficjentem końcowym są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, których budynki są przyłączone do systemu ciepłowniczego i korzystają z ciepła sieciowego wyłącznie do celów grzewczych (c.o.), ale do podgrzewania wody użytkowej wykorzystują inne źródło.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje dotyczące:

  1. likwidacja istniejących źródeł służących wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
  2. wykonanie nowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w miejsce zlikwidowanych źródeł; w tym zakup i montaż orurowania, zawory rozdzielcze, roboty odtworzeniowe;
  3. zakup i montaż węzłów cieplnych na potrzeby nowobudowanej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej (moduł c.w.u.) wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w tym przystosowanie pomieszczeń na potrzeby nowobudowanych węzłów.

Inwestycja musi prowadzić do łącznego zapewnienia realizacji wszystkich elementów w pkt 1)-3), w ramach inwestycji objętego wsparciem przedsięwzięcia lub w ramach wcześniej zrealizowanych przez inwestora działań.

Dokumentacja projektowa obejmująca zakres projektu może stanowić koszt kwalifikowany.

Konsultacje zakończą się 26.08.2022 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres: transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

 

Projekt oraz formularz do konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: NFOŚiGW


Czytaj również

STALBET
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
HURTOWNIA ALFALINE KROTOSZYN
OKNOPLAST_FINESTRA
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B
Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.