iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

Chronimy, edukujemy, przypominamy

2021-06-01 12:06:00
„Ludzie powinni uświadomić sobie, jak ważne i fascynujące są inne formy życia na świecie, i stracić aroganckie poczucie własnej wyłącznej wartości, która nie pozwala im uznawać równorzędnego prawa innych istnień do życia“ pisał w swej powieści „Zapiski ze zwierzyńca“ Gerald Durrell.

Człowiek na świecie nie jest samotną wyspą, a jego powinnością jest dbanie o Matkę Ziemię i wedle tej maksymy, swe liczne działania prowadzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.

 

Ochrona zwierząt

Ze strony samorządu powiatowego nieoceniona pomoc płynie w stronę „skrzydlatych przyjaciół". W tym celu, kilka tygodni temu przeprowadzono akcję wieszania na drzewach budek lęgowych wokół budynków krotoszyńskiego starostwa.

 

- Akcja ma na celu wzbogacenie środowiska w nowe miejsca lęgowe dla ptaków i schronienia dla nietoperzy, które nieubłaganie kurczą się i znikają z miejskich przestrzeni. W dobie coraz większej presji ze strony człowieka, każde z podejmowanych działań, które przyczyniają się do zapewniania miejsc gniazdowania dla ptaków czy kryjówek dla innych przedstawicieli fauny w miastach, są szczególnie ważne - podkreśla Danuta Kułaga, szefowa Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.

 

 

Nie zapomina się także o zwiększaniu populacji bażantów na terenie całego powiatu krotoszyńskiego, w czym samorządowcom pomagają m.in. członkowie Koła Łowieckiego Knieja nr 3 Krotoszyn, którzy wspólnie z dziećmi i młodzieżą, od kilku lat, realizują program chroniący zwierzynę drobną.

 

- Celem akcji jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego, a przede wszystkim przygotowanie środowiska do szeroko zakrojonego projektu zasiedlania terenów zwierzyną drobną. Naszym zadaniem jest przywrócić przyrodzie gatunki bytujące tu od zawsze, dziś niestety zagrożone całkowity zniknięciem z naszych lasów i pól. Nasilające się zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do znacznego rozregulowania skomplikowanych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody. Zmierzonym efektem naszego programu jest widoczny wzrost liczebności zwierzyny drobnej, a tym samym odtworzenie i utrzymywanie bioróżnorodności pól i łąk, jak i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzebę dbania o otaczające nas środowisko naturalne - zwraca uwagę wicestarosta krotoszyński, Paweł Radojewski.

 

fot. Sławomir Skalski

 

Dbają o otaczający krajobraz

Wiosenne „sprzątanie świata“ to stały punkt w harmonogramie przedsięwzięć realizowanych przez samorządowców z krotoszyńskiego starostwa. Co roku z ich inicjatywy, ze ścieżek pieszo-rowerowych, okolicznych lasów, duktów i parkingów leśnych rozsianych po całym powiecie krotoszyńskich, znikają porzucane śmieci i odpady.

 

 

 

- Zawsze wspierani jesteśmy przez niezliczone grono m.in. naszych lokalnych kibiców Lecha Poznań, harcerzy ze Zdun i Krotoszyna, członków Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa”, Bractwo Kurkowe, Krotoszyńską Grupę Biegową, Koło Łowieckie „Knieja”, radnych, czy urzędników. Po kilku godzinach ciężkiej pracy zazwyczaj zebrane śmieci nie mieszczą się w przygotowanych kontenerach. Niestety, przedsięwzięcie ukazuje jak daleka jest jeszcze przed nami droga do podstawowej troski o naszą Matkę Ziemię - podkreśla wicestarosta Paweł Radojewski.

 

 

 

W ten trend wpisuje się także akcja zbierania zużytych baterii, skierowana do wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

 

- Wprawdzie nie mówi o tym tak głośno jak o choćby zanieczyszczeniu powietrza, ale zużyte baterie również w znaczny sposób mają wpływ na postępującą degradację środowiska. Szkodliwość baterii, które niesegregowane trafiają do strumienia śmieci komunalnych, jest bardzo duża, ponieważ wrzucone do „zwykłych” śmieci wydzielają toksyczne związki, które mogą trafić bezpośrednio do gleby, a następnie przeniknąć do wód gruntowych - zwraca uwagę Danuta Kułaga podkreślając, że podczas przeprowadzonych akcji udaje się uzbierać setki kilogramów zużytych baterii.

 

 

Konkursy dla najmłodszych

W myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci“, samorządowcy dbają o edukację proekologiczną najmłodszych mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Pomagają w tym organizowane liczne konkursy plastyczno-fotograficznych, które odbywają się przy okazji pojawiających się ekologicznych „świąt“. 

- Jest wiele organizowanych przez nas cyklicznych przedsięwzięć m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi czy akcji Chronimy Zwierzynę Drobną, w których biorą udział przedszkolaki, a także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, również spoza powiatu krotoszyńskiego. Celem akcji jak zawsze jest popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ratowania zagrożonej fauny oraz flory. Dzieci oraz młodzież wykazuje się ogromną i różnorodną inwencją twórczą, za co jest oczywiście nagradzana - przyznaje Danuta Kułaga.

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również

ELTRONIK - CANAL+
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B