iKrotoszyn.pl reklamy
Koźmin Wielkopolski

Będą sprawdzać wodomierze, a dłużnikom zakręcą kurek...

Koźmińskie Usługi Komunalne informują, że na terenie gminy będzie sprawdzana poprawność działania głównych wodomierzy oraz możliwość ewentualnego odcięcia dostawy wody u odbiorców, którzy zalegają z opłacaniem należności wobec spółki.

- Wyposażeni w legitymację oraz upoważnienie pracownicy będą sprawdzać poprawność działania wodomierza głównego oraz możliwość ewentualnego odcięcia dostawy wody u odbiorców, którzy zalegają z opłacaniem należności wobec Spółki - podają KUK.

Spółka przypomina, że na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) odbiorca usług ma obowiązek wpuszczenia pracowników do pomieszczenia lub miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz główny.

KUK informuje także, uruchomiono adres mailowy: rozliczenia@kuk.kozmin.pl, na który można przesyłać potwierdzenia przelewów zaległych faktur wraz z odsetkami, opłaconych na podstawie przesłanych wezwań do zapłaty.

Źródło: KUK
Sklep internetowy z włoskimi produktami - allitaliana.pl

Czytaj również

PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKUKurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.